ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK LYS Test 24

advertisement
KAZ
AN
Test
24
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
2. Yıllar geçtikçe bazı yapıtların değeri edebiyat eleştirmenlerince gittikçe daha çok anlaşılıyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden
hangisiyle giderilebilir?
A) “bazı” sözcüğü cümleden çıkarılarak
B) “eleştirmenlerince” sözcüğü “eleştirmenleri tarafından” sözüyle değiştirilerek
C) “gittikçe” sözcüğü cümleden çıkarılarak
D) “daha çok” sözü cümleden çıkarılarak
E) Yüklem, gelecek zamanla çekimlenerek
3. Bazı sinema eleştirmenleri, filmin hedeflenen seyirci sayısına ulaşamayacağını savunuyorlar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) “ulaşamayacağını” sözcüğü yerine “yetişemeyeceğini” sözcüğü getirilerek
B) Yüklemden çoğul eki atılarak
C) “hedeflenen” sözcüğü yerine “beklenen” sözcüğü getirilerek
D) “savunuyorlar” sözcüğünün yerine “iddia ediyorlar”
sözü getirilerek
E) “seyirci sayısına” sözü yerine “seyirciye” sözcüğü getirilerek
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Yunus Emre, geçen hafta Eskişehir’de düzenlenen
törenle yâd edildi.
MEB 2016 - 2017
D) Okuma alışkanlığını çocuk yaşta kazanmak, süreklilik açısından çok önemli.
I
II
III
IV
haberlere artık tahammül edemiyordu.
V
B) Harcanan onca paraya, gösterilen onca çabaya karşı
filmin ilgi görmemesi yapımcıları da şaşırttı.
C) Çok sayıda kişinin sinema sektörüne girmesine vesile olan yapımcı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
DİL VE ANLATIM
4. Hakkında her gün bir başka gazetede uydurulan yalan
A) Yazar romanında, acı hatıralarla yüzleşmeyi ve parçalanmış benliği tekrar bütünleştirmeyi aktarır okuruna. ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
KAVRAMA
STİ
TE
ANLATIM BOZUKLUKLARI
IM
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz?
A) I.
B) II. C) III.
D) IV. E) V.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Elemanların özverili çalışması işi zamanında bitirmemizi sağladı.
B) Bizi esas üzen gösterdiğimiz emeğin karşılığını alamamış olmamızdır.
C) Planlı çalışmamız, hedefimize daha kolay ulaşmamızı sağladı.
D) Pek çok olumsuzluğun altında toplumun duyarsızlığı
yatıyor.
E) Gönüllülerin insanüstü gayreti, felaketin etkilerini bir
nebze azaltmıştır.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük
kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) THY, artan yolcu taleplerine daha hızlı cevap verebilmek için Batum’da ofis açtı.
B) Özgürlük Anıtı’nı yakından görmek için iki saatlik
gemi turuna katılmak gerekli. C) Sokak müzisyenlerinin şenlendirdiği New York’ta pek
çok festival düzenleniyor.
D) Hayatta ilke ve prensiplerimden taviz vermeyerek var
olmayı seçmiştim.
E) Kimileri anlamasa da bu hayat tarzı benim için bir zorunluluk değil tercihti. ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Test
24
DİL VE ANLATIM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ANLATIM BOZUKLUKLARI
7. Yazarın kitaplarını yayımlamaması herhâlde yazdıklarının
edebî değerine yeterince inanmamasından olsa gerek.
10. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
yoktur?
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yemekler konuklar tarafından çok beğenildi çünkü titizlikle hazırlanmıştı.
A) Nesne eksikliği
B) Uzaklardan gelen kurt ulumalarından atlar gece boyunca huysuzlandılar.
B) Tamlama yanlışlığı
8. Dostlarınıza ne kadar değer verirseniz o ölçüde sadakat
görürsünüz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dolaylı tümleç eksikliği
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
D) Tamlama yanlışlığı
E) Özne – yüklem uyumsuzluğu
9. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) Eleştiriler yapıcı olduğu sürece senin başarılı olacağına inanıyorum.
B) Ülke olarak bu zor günlerin üstesinden gelmeyi de
başaracağız.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
E) Özne – yüklem uyumsuzluğu
D) Bu işler için mutlaka iyi yetişmiş elemanlara ihtiyacınız olabilir.
E) Vatandaşlarımızın çabasını önemsiyor ve her koşulda güveniyoruz.
11. Trafik kurallarının gerekliliğini herkes biliyor ancak pek
çok kişi uymuyor.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
C) Havanın aniden açmasıyla hava sıcaklığı eksi 20 derecelere ulaşmıştı.
B) “ancak” sözcüğünden sonra “bu kurallara” sözü getirilerek
C) “biliyor” sözcüğünden sonra “olabilir” sözcüğü getirilerek
D) “ancak” bağlacı cümleden atılarak
E) Yükleme çoğul eki getirilerek
12. I. Hiç olmazsa yaptığın iyiliği başımıza kakmasaydın
bari.
C) Selin yol açtığı zararların giderilmesi için vatandaşlar
seferber oldu.
KAZ
AN
STİ
TE
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II. Akrabalarına sürekli yardım eder, her koşulda gözetirdi.
III. Bu haksızlıklara herkes göz yumdu, ses çıkarmadı.
IV. Siparişleri alıp zaman kaybetmeden bir taksi ile eve
dönülecekti.
Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerin hangisiyle
ilgili bir anlatım bozukluğu yoktur?
B) Nesne eksikliği
C) Özne yüklem uyumsuzluğu
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Kimlerin iyi niyetli, kimlerin iyi niyetli olmadığını zaman gösterecektir.
KAVRAMA
A) Çatı uyumsuzluğu
D) Eğitim bir toplumda sadece öğretmenlerin işi olarak
görülmemelidir.
IM
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) “pek çok kişi” sözü yerine “hiç kimse” sözü getirilerek
MEB 2016 - 2017
C) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Ek eylem eksikliği
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download