Document

advertisement
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
“14 KASIM 2012 DÜNYA KOAH GÜNÜ”
BASIN BÜLTENİ
Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de kronik hastalıkların en önemli hastalık ve
ölüm sebebi olması, kronik hastalıklara sebep olan risk faktörleriyle mücadeleyi zorunlu hale
getirmiştir. Kronik hastalıklara sebep olan risk faktörleri ile mücadele ise, ancak ulusal
politikalar ve uzun vadeli stratejiler yolu ile başarıya ulaşabilecektir. Dünya Sağlık Örgütü;
kronik solunum yolu hastalıklarına karşı küresel bir birlik oluşturarak, ulusal ve uluslararası
kuruluşların gönüllü olarak birleşip “Herkesin Özgürce Nefes Aldığı Bir Dünya” vizyonu
çerçevesinde çalıştığı bir birlik olup hedefi, kronik solunum yolu hastalıklarının küresel
yükünü azaltmak ve bu hastalıklarla mücadelede geniş kapsamlı bir yaklaşımı başlatmaktır.
Dünyada ölümlerin yaklaşık %20 si akciğer hastalıklarına bağlı olarak oluşmakta ve
her yıl yaklaşık olarak 4 milyon kişi KOAH olarak tanınan bir kronik akciğer hastalığı
nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Kronik solunum yolu hastalıkları dünyadaki tüm
ölümlerin %7 sini ve dünya çapında hastalık yükünün %4 ünü oluşturmaktadır. Bu
hastalıklardan en çok etkilenen grup; yaşlılar, gençler, vücut direnci düşük ve bakımdan
yoksun kişilerdir.
KOAH, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı”nın baş harflerinden oluşan bir
kısaltmadır. Kronik Süregen - Müzmin): Uzun süredir devam eden anlamına gelmektedir.
Obstrüktif (Tıkayıcı - Daraltıcı): Hava yollarındaki daralma nedeniyle havanın giriş çıkışı
rahat bir şekilde sağlanamaz. Hava yollarındaki daralma, nefes verirken daha belirgindir ve
hava daralmış olan hava yollarından geçerken adeta ıslık sesine benzer bir ses duyulur.
KOAH, süreğen bronşit ve akciğerdeki hava keseciklerinin harabiyeti sonucu hava akımında
kısıtlanma ile seyreden bir hastalıktır. Hava akımındaki azalma daima ilerleyicidir.
Bakanlığımızın 2010-2014 yıllarını kapsayan kronik hava yolu hastalıklarını önleme
ve kontrol programı stratejik eylem planındaki hedefi ise: “Bulaşıcı olmayan hastalıkların
gelişimine engel olan risk faktörlerini azaltarak, bu hastalıkların görülme sıklığını ve bu
hastalıklardan kaynaklanan ölümleri 2014 yılına kadar % 25 azaltmaktır.”
KOAH’ın en önde gelen nedenleri arasında yer alan sigara ise, bildirilen tüm vakaların
% 90’ından sorumlu tutulmaktadır. Sigara içen her 5 kişiden biri, yaşamı esnasında KOAH
geliştirme riskiyle karşı karşıyadır. Ancak KOAH riski taşıyanlar yalnızca sigara içenler
değildir. Daha önce sigara içmiş olanlar ve sürekli sigara dumanına maruz kalan pasif içiciler
de KOAH için potansiyel adaylardır.
Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak, 14 Kasım Dünya KOAH Günü etkinlikleri
kapsamında;
-
Bakanlığımızın 14 Kasım Dünya KOAH Günü etkinlikleri nedeniyle göndermiş
olduğu kitapçık broşür ve afişler çoğaltılarak birinci, ikinci ve üçüncü basamak
sağlık kurumlarına dağıtımı yapılmıştır.
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
-
-
-
-
-
Halkta farkındalığın artırılmasına yönelik 14 Kasım Dünya KOAH Günü
Afişlerinin görünür yerlerde ve bir yıl süre ile asılması sağlanmıştır.
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Başhekimliğinin katkılarıyla
Göğüs Hastalıkları Uzmanları tarafından birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık
kurumlarında halka ve personele yönelik olarak eğitimler verilmiştir.
Yanlış ve/veya eksik tedavinin kişilere ve ekonomiye verdiği zarar göz önünde
bulundurularak eczane teknisyenlerine “KOAH Hastalığı ve İnhaler ilaç
Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar” başlıklı 260 eczane teknisyeni katılmış
olduğu bir eğitim düzenlenmiştir.
Risk grubu meslek sahibi kişilere yönelik olarak Samsun Makine Sanayi A.Ş.’nin
300 işçisine KOAH eğitimi ve ücretsiz SFT (Solunum Fonksiyon Testi) hizmeti
verilmiştir.
Müdürlüğümüz çalışanları tarafından SAMPA A.Ş.’de KOAH eğitimi verilerek,
broşür ve kitapçık dağıtımı yapılmıştır.
12-13-14 Kasım 2012 tarihinde Bafra Devlet Hastanesi bahçesinde Halk Sağlığı
Müdürlüğümüz tarafından organize edilen SFT çadırı kurularak Bafra Devlet
Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil ELADAĞYURT tarafından 300
kişiye ücretsiz solunum fonksiyon testi yapılmıştır. Bu kişilerden 50 tanesi hastalık
şüphesiyle ileriki tetkikler için sevk edilmiştir.
15 Kasım 2012 tarihinde Müdürlüğümüz çalışanlarına verilen eğitimde KOAH
hastalığıyla ilgili bilgiler güncellenmiştir.
14 Kasım Dünya KOAH günü münasebetiyle yapılan çalışmalarda hedefimiz “toplum
bireyleri arasında farkındalık oluşturarak, hastalıkların erken dönemde saptanması,
hastalıkların etkin tedavisi, komplikasyonların gelişiminin önlenmesi ve bu hastalıklara
yönelik iyileştirme hizmetleri sunulması, etkin çalışmaların yapılması suretiyle, insanların
sağlık açısından yüksek kaliteli bir yaşam sürdürmelerini” sağlamaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
Uzm. Dr. Ertan UZUN
Samsun Halk Sağlığı Müdürü
Download