Yeni Türk Ticaret Kanunu - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

advertisement
6335 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK
TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE
UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1 TEMMUZ 2012
1
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 1535 MADDE ve 6 GEÇİCİ
MADDEDEN OLUŞMAKTADIR.
KANUN 1 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.
KANUNUN, BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE FİNANSAL
TABLOLARIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE
TUTULMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 1 OCAK 2013 TARİHİNDE
YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.
KANUNUN, İNTERNET SİTESİ KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN
HÜKÜMLERİ 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.
2
EN FAZLA DEĞİŞİKLİK TALEP EDİLEN HUSUSLAR
• ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLERİN HER TÜRLÜ KÂĞIT VE
BELGEDE YER ALMASI ZORUNLULUĞU,
• ORTAKLARIN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI,
• YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN DÖRTTE BİRİNİN YÜKSEK
ÖĞRENİMLİ OLMA ŞARTI,
• BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMININ ÇOK GENİŞ OLDUĞU,
• KANUNDA DÜZENLENEN CEZALARIN AĞIR OLDUĞU, ADLİ PARA
CEZALARININ İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKTİĞİ,
• SERMAYE ŞİRKETLERİNE GETİRİLEN İNTERNET SİTESİ KURMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMININ VE BU İNTERNET SİTESİNDE
BULUNDURULMASI GEREKEN İÇERİĞİN GENİŞ OLDUĞUDUR.
3
YAPILAN ÇALIŞMALAR
• 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA 16 BAŞLIK ALTINDA VE
TOPLAM 25 MADDEYİ ETKİLEYEN TEMEL DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI
YAPILMIŞTIR.
• 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TÜRK
TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA
KANUNDA 17 BAŞLIK ALTINDA, TOPLAM 84 MADDEYİ ETKİLEYEN TALİ
DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI YAPILMIŞTIR.
• TÜM BU DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN VE TOPLAM 50 MADDEDEN OLUŞAN
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE
26/6/2012 TARİHİNDE KABUL EDİLMİŞTİR .
4
6335 SAYILI KANUNLA TACİRLER TARAFINDAN
DÜZENLENEN BELGELERDE
YER ALACAK BİLGİLER SINIRLANDIRILMIŞTIR
TİCARİ MEKTUPLARDA VE TİCARİ DEFTERLERE YAPILAN KAYITLARIN
DAYANDIĞI BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER:
A- GERÇEK KİŞİ TACİRLER İLE ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE
(KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLER)
1-TİCARET UNVANI
2-İŞLETMENİN MERKEZİ
3-TİCARET SİCİLİ NUMARASI
B- SERMAYE ŞİRKETLERİNDE
(ANONİM, LİMİTED VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT
ŞİRKETLER);
1-TİCARET UNVANI
2-İŞLETMENİN MERKEZİ
3-TİCARET SİCİLİ NUMARASI
4-İNTERNET SİTESİ ADRESİ (İNTERNET SİTESİ OLUŞTURMAKLA YÜKÜMLÜ
OLANLAR)
5
TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
1- TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ ONAYLARININ ZAMANI BELİRLENMİŞTİR.
(FAALİYET DÖNEMİNİN İLK AYINDAN ÖNCEKİ AY SONUNA KADAR, YENİ
KURULAN ŞİRKETLERDE İSE KULLANILMAYA BAŞLANMADAN ÖNCE)
2- İNTERNET SİTESİ DEFTERİ KALDIRILMIŞTIR.
3-İKİ DEFTERİN (PAY DEFTERİ İLE GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE
DEFTERİ) YETERLİ YAPRAĞI BULUNMASI KAYDIYLA TEKRAR AÇILIŞ ONAYI
YAPILMAKSIZIN KULLANILMASINA İMKAN TANINMIŞTIR.
4- KAPANIŞ ONAYINA TABİ DEFTER SAYISI YEVMİYE DEFTERİ VE YÖNETİM
KURULU KARAR DEFTERİ OLMAK ÜZERE 2’YE İNDİRİLMİŞTİR.
5- ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN DEFTERLERDE NOTER ONAYI
ARANMAYACAĞI HUSUSU NETLEŞTİRİLMİŞTİR.
6- DEFTERLERİN VUK’A GÖRE TUTULMASI, FİNANSAL TABLOLARIN İSE
(BİLANÇO-GELİR TABLOSU) MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE
DÜZENLENMESİ HÜKÜM ALTINA ALINMIŞTIR.
6
ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARININ
İLAN ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.
ANONİM, LİMİTED, SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ
KOMANDİT VE MERKEZİ YURT DIŞINDA BULUNAN ŞİRKETLER
İLE ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN;
1- BİLANÇOSUNUN,
2-GELİR TABLOSUNUN,
3-NAKİT AKIM TABLOSUNUN,
4-ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSUNUN,
5-YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN,
6-KÂR DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ,
7-DENETÇİ GÖRÜŞÜNÜN VE BUNA İLİŞKİN GENEL KURUL
KARARININ, TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE VE
İNTERNET
SİTESİNDE
İLAN
EDİLMESİNE
YÖNELİK
ZORUNLULUK KALDIRILMIŞTIR.
7
ANONİM ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ve
LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN;
1- EN AZ BİRİSİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMASI
ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.
2- EN AZ BİRİSİNİN YERLEŞİM YERİNİN TÜRKİYE’DE OLMASI
ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.
3- EN AZ DÖRTTE BİRİNİN YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRMÜŞ OLMASI ŞARTI
KALDIRILMIŞTIR.
LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN;
EN AZ BİRİSİNİN YERLEŞİM YERİNİN TÜRKİYE’DE OLMASI ZORUNLULUĞU
KALDIRILMIŞTIR.
8
BORÇLANMA YASAĞINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
ŞİRKET ORTAKLARININ, BELİRLİ ŞARTLAR ALTINDA ŞİRKETE
BORÇLANMALARINA İMKAN TANINMIŞTIR.
ANONİM ŞİRKETLERDE;
1- ORTAKLAR; SERMAYE TAAHHÜDÜNDEN DOĞAN VADESİ GEÇMİŞ
BORÇLARI BULUNMAMASI HALİNDE VE ŞİRKETİN SERBEST YEDEK
AKÇELERLE BİRLİKTE KÂRI, GEÇMİŞ YIL ZARARLARINI KARŞILAYACAK
DÜZEYDE İSE ŞİRKETE BORÇLANABİLECEKLERDİR.
2-PAY SAHİBİ OLMAYAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİM
KURULU ÜYELERİNİN PAY SAHİBİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ DERECEYE KADAR
KAN VE KAYIN HISIMLARININ ŞİRKETE NAKİT OLARAK BORÇLANMALARI
YASAKLANMIŞTIR.
LİMİTED ŞİRKETLERDE;
ORTAKLARIN VE MÜDÜRLERİN ŞİRKETTEN BORÇLANABİLMESİ, ANONİM
ŞİRKETLERLE AYNI ŞARTLARA TÂBİDİR.
9
BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER
BAĞIMSIZ DENETİME TÂBİ ŞİRKETLER:
1- ANONİM ŞİRKETLER (98.258 ADET),
2- LİMİTED ŞİRKETLER (747.123 ADET),
3-SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET (1 ADET),
4- ŞİRKETLER TOPLULUĞU
BAĞIMSIZ DENETİME TÂBİ OLACAK ŞİRKETLERİ BELİRLEME YETKİSİ
BAKANLAR KURULU’NA VERİLMİŞTİR.
10
DENETÇİ GÖRÜŞÜ SONUÇLARININ
YENİDEN DÜZENLENMESİ
DENETÇİ TARAFINDAN OLUMSUZ GÖRÜŞ VERİLMESİ VEYA GÖRÜŞ
VERİLMESİNDEN KAÇINILMASI HALLERİNDE;
1- GENEL KURUL, SÖZ KONUSU FİNANSAL TABLOLARA DAYANARAK
KARAR ALABİLECEKTİR.
2- YÖNETİM KURULU, 4 İŞ GÜNÜ İÇİNDE GENEL KURULU TOPLANTIYA
ÇAĞIRACAK, ANCAK İSTİFA ETMEYECEKTİR.
3- GENEL KURUL YENİ BİR YÖNETİM KURULU SEÇECEK, ESAS
SÖZLEŞMEDE AKSİ ÖNGÖRÜLMEMİŞSE ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
YENİDEN SEÇİLEBİLECEKLERDİR.
11
İMTİYAZA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
%50’DEN FAZLA KAMU PAYI OLAN ŞİRKETLERDE, KAMU ALEYHİNE
İMTİYAZ TESİS EDİLMESİ ÖNLENMİŞTİR.
• SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASI TEK BAŞINA VEYA BİRLİKTE;
DEVLET, İL ÖZEL İDARESİ, BELEDİYE VE DİĞER KAMU TÜZEL KİŞİLERİ,
SENDİKALAR, DERNEKLER, VAKIFLAR, KOOPERATİFLER VE BUNLARIN
ÜST KURULUŞLARINA AİT ANONİM ŞİRKETLERDE VE BU ŞİRKETLERİN
AYNI ORANDA SERMAYE PAYINA SAHİP OLDUKLARI İŞTİRAKLERİNDE,
BUNLARIN ALEYHİNE İMTİYAZ OLUŞTURULMASI YASAKLANMIŞTIR.
• PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER, BANKALAR KANUNUNA
TÂBİ KREDİ KURULUŞLARI VE FİNANSAL KURULUŞLAR BU
YASAKLAMANIN DIŞINDA TUTULMUŞTUR.
• DÜZENLEMENİN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA DA KORUNMASI VE MADDEDE
BELİRTİLEN TÜZEL KİŞİLER ALEYHİNE İMTİYAZ OLUŞTURULMAMASI
İÇİN 478’İNCİ MADDEYE BİR FIKRA EKLENMİŞTİR.
12
KUSUR VE ZARARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
• KURUCULARIN,
• YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN,
• TASFİYE MEMURLARININ
SEBEP OLDUKLARI ZARARLARDA, KUSURU İSPAT YÜKÜ YENİDEN
DÜZENLENMİŞTİR.
• KURUCULAR, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, YÖNETİCİLER VE TASFİYE
MEMURLARI, KANUNDAN VE ESAS SÖZLEŞMEDEN DOĞAN
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KUSURLARIYLA İHLAL ETTİKLERİ TAKDİRDE
ŞİRKETE, PAY SAHİPLERİNE VE ŞİRKET ALACAKLILARINA KARŞI
VERDİKLERİ ZARARDAN SORUMLU OLACAKLARDIR.
BU DURUMDA KUSURU İDDİA EDEN İSPATLAYACAKTIR.
13
LİMİTED ŞİRKETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
• KURULUŞTA VE SERMAYENİN ARTIRILMASINDA, SERMAYE PAYI
BEDELLERİNİN ŞİRKETE DEFATEN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME
SERMAYENİN DÖRTTE BİRİNİN KURULUŞ ANINDA, KALAN KISMININ
İSE YİRMİDÖRT AYDA ÖDENMESİ ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
• ŞİRKET ORTAKLARININ ŞİRKETE VERDİĞİ BORÇLARIN İFLAS HALİNDE
EN SON SIRADA ÖDENMESİ HÜKMÜ; ŞİRKETLERİN, ORTAKLAR
TARAFINDAN MALİ AÇIDAN DESTEKLENMESİNİ ENGELLEYECEĞİ
GEREKÇESİYLE KALDIRILMIŞTIR.
• LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARINA DA ANONİM ŞİRKET ORTAKLARINDA
OLDUĞU GİBİ KÂR PAYI AVANSI ALMA HAKKI TANINMIŞTIR.
14
İNTERNET SİTESİ OLUŞTURULMASINA
İLİŞKİN DÜZENLEMELER
• BAKANLAR KURULU TARAFINDAN DENETİM KAPSAMINA ALINAN
ŞİRKETLER, İNTERNET SİTESİ OLUŞTURMAK ZORUNDADIR.
• İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANACAK İÇERİK, BU KONUDA OLUŞAN
KAYGILARI GİDERECEK ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLENEREK; ŞİRKETÇE
KANUNEN YAPILMASI ZORUNLU OLAN İLANLAR OLARAK
BELİRLENMİŞTİR.
• YALNIZCA KANUNEN YAPILMASI GEREKEN İLANLAR İNTERNET
SİTESİNE KONACAKTIR. (YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ESAS SÖZLEŞME
VE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ, SERMAYENİN ARTIRIMI GİBİ.)
15
PARA TOPLANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
• SERMAYE PİYASASI KANUNU HÜKÜMLERİ SAKLI KALMAK KAYDIYLA,
ŞİRKET KURMAK VEYA SERMAYESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA HALKTAN
PARA TOPLANMASI YASAKLANMIŞTIR.
• BU HÜKME AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI DA ALTI AYA KADAR HAPİS İKEN
AĞIRLAŞTIRILMIŞ VE ALTI AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS ŞEKLİNDE
YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.
16
DİĞER DÜZENLEMELER-1
1- MÜNFESİH OLAN VEYA MÜNFESİH SAYILAN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER
İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYESİNE VE BUNLARIN TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ
SİLİNMESİNE DAİR DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
2- MAHKEMELER ARASINDA İŞ BÖLÜMÜNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
3- KANUNDA YAYIMLANMASI ÖNGÖRÜLEN 3 TÜZÜKTEN 1’İ BAKANLAR
KURULUNCA YÜRÜRLÜĞE KONULACAK YÖNETMELİĞE, 2’Sİ DE GÜMRÜK VE
TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜRLÜĞE KONULACAK YÖNETMELİĞE
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.
4-ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULACAK TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI ÇERÇEVESİNDE SAKLANMASI VE PAYLAŞIMI
DÜZENLENMİŞTİR.
5- İŞLEM DENETÇİLERİ KALDIRILMIŞTIR.
17
DİĞER DÜZENLEMELER-2
7-KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI
KURUMUNUN YETKİSİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
8-KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLERE TANINAN BAZI HAKLAR (TÜM ORTAKLARIN
ONAYI HALİNDE, BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME RAPORLARININ
DÜZENLENMESİNDEN, İNCELENMESİNDEN VAZGEÇİLMESİ) ORTA ÖLÇEKLİ
ŞİRKETLERE DE TANINMIŞTIR.
9- KURULUŞ VE İLAN MALİYETLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK
DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR. (TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDE
YAYINLANAN
BAZI
HUSUSLARIN
ULUSAL
GAZETELERDE
DE
YAYIMLANMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK İLE TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN
KURUCULAR TARAFINDAN TAMAMEN TAAHHÜT EDİLDİĞİNE İLİŞKİN NOTER
ŞERHİ KALDIRILDI.)
10- BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞ İSİMLERİ GÜNCELLENMİŞTİR.
18
DİĞER DÜZENLEMELER-3
11DENETÇİLERİN
GÜÇLENDİRİLEBİLMESİ
DÜZENLENMİŞTİR.
BAĞIMSIZLIĞININ
İÇİN
DENETÇİ
VE
TARAFSIZLIĞININ
ROTASYONU
YENİDEN
12- ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMELERİNİN VE LİMİTED ŞİRKET
SÖZLEŞMELERİNİN KANUNA UYARLANMASINA İLİŞKİN 14 AĞUSTOS 2012
TARİHİNDE SONA ERECEK OLAN SÜRE 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNE KADAR
UZUATILMIŞTIR.
13- DENETÇİLERİN SEÇİLECEĞİ TARİH 1 MART 2013 İKEN, 31 MART 2013
ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞ VE BAĞIMSIZ DENETİM KAPSAMINDA OLMAYAN
ŞİRKETLERDE GÖREV YAPAN ESKİ TTK’YA GÖRE SEÇİLEN MURAKIP VEYA
MURAKIPLARIN BU GÖREVLERİNİN DE 31/3/2013 TARİHİNDE SONA
ERECEĞİ HÜKÜM ALTINA ALINMIŞTIR.
15- BİLGİLERİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜN
1 OCAK 2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ DÜZENLENMİŞTİR.
19
İKİNCİL MEVZUAT ÇALIŞMALARI-I
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE 6103 SAYILI TÜRK TİCARET
KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
UYARINCA; 3 ADET TÜZÜK, 8 ADET YÖNETMELİK VE 7 ADET TEBLİĞ OLMAK
ÜZERE TOPLAM 18 ADET İKİNCİL DÜZENLEMENİN HAZIRLANMASI GÖREVİ
BAKANLIĞIMIZA VERİLMİŞTİR.
BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN 3 ADET TÜZÜK TASARISI NİSAN AYINDA
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNULMUŞ, KURUMLARDAN GÖRÜŞ ALINMASI
SÜRECİ TAMAMLANMIŞ VE DANIŞTAY İNCELEMESİNE HAZIR HALE
GETİRİLMİŞTİR. ANCAK 6335 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE
TÜZÜKLER YÖNETMELİĞE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.
SÖZ KONUSU
DÜZENLEMELER YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE PARALEL OLARAK REVİZE EDİLECEK
VE EN KISA SÜREDE YAYIMLANMASI İÇİN BAŞBAKANLIĞA
GÖNDERİLECEKTİR.
20
İKİNCİL MEVZUAT ÇALIŞMALARI-II
YİNE, BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANMASI HÜKÜM ALTINA ALINAN 7 ADET
YÖNETMELİKTEN İKİ ADEDİ 6335 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
NEDENİYLE TEBLİĞE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.
BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANMASI GEREKEN YÖNETMELİK SAYISI 7’DEN 5’E
İNMİŞTİR. BU YÖNETMELİKLERDEN 4’ÜNÜN TASLAKLARI HAZIRLANMIŞ
OLUP GÖRÜŞE SUNULMA AŞAMASINDADIR. DİĞER YÖNETMELİK İSE
1/7/2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN İNTERNET SİTESİNE
İLİŞKİN OLUP İNTERNET SİTESİNE YÖNELİK YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE PARALEL
OLARAK BU YÖNETMELİK TASLAĞINA DAİR ÇALIŞMALAR
DEVAM
ETMEKTEDİR.
21
İKİNCİL MEVZUAT ÇALIŞMALARI-III
6335 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SONRASINDA
BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANMASI GEREKEN TEBLİĞ SAYISI 7’DEN 9’A
YÜKSELMİŞTİR. BU TEBLİĞLERDEN 7 ADEDİ GÖRÜŞ ALMA AŞAMASINDA
OLUP DİĞER İKİ TEBLİĞLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.
6335 SAYILI KANUNLA, BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANMASI ÖNGÖRÜLEN
İKİNCİL MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI SÜRESİ 1 OCAK 2013
TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.
BAKANLIĞIMIZCA
İKİNCİL DÜZENLEMERİN KANUNUN YÜRÜRLÜĞE
GİRECEĞİ 1 TEMMUZ 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ ÜÇ AY İÇİNDE
YÜRÜRLÜĞE KONULMASI PLANLANMAKTADIR.
22
SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
CEZALAR SUÇ VE CEZADA ORANTILILIK İLKESİ GEREĞİNCE YENİDEN
DÜZENLENMİŞTİR.
•
3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASINI GEREKTİREN
18 SUÇUN YAPTIRIMI İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.
•
KARŞILIĞINDA ADLİ PARA CEZASI YAPTIRIMI ÖNGÖRÜLEN 14 SUÇUN
YAPTIRIMI İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.
•
HAPİS VE/VEYA ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN 5 FİİLİN YAPTIRIMI SADECE
ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.
•
2 SUÇ TANIMI KALDIRILMIŞTIR.
• 7 FİİLİN CEZASI DEĞİŞMEMİŞTİR.
• 1 FİİLİN CEZASI İSE ARTIRILMIŞTIR.
23
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN YAPTIRIMININ
İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ - 1
CEZA GEREKTİREN FİİLLER
MEVCUT ŞEKLİ
YAPILAN DEĞİŞİKLİK
1- TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA
BULUNMAK (38/1)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR
HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ
PARA CEZASI
2- TACİRİN, TİCARİ İŞLETMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİ,
TİCARET UNVANIYLA YAPMAMASI VE İŞLETMESİYLE
İLGİLİ SENETLERLE DİĞER BELGELERİ BU UNVAN
ALTINDA İMZALAMAMASI (39/1)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR
HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ
PARA CEZASI
3- TESCİL EDİLEN TİCARET UNVANININ, TİCARİ
İŞLETMENİN GÖRÜLEBİLECEK BİR YERİNE OKUNAKLI
BİR ŞEKİLDE YAZILMAMASI (39/2)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR
HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ
PARA CEZASI
4- TİCARİ MEKTUPLARDA VE TİCARİ DEFTERLERİN
DAYANAĞINI OLUŞTURAN BELGELERDE TİCARET
UNVANININ, İŞLETMENİN MERKEZİNİN, TİCARET
SİCİL NUMARASININ VE ŞİRKET İNTERNET SİTESİ
OLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ İSE İNTERNET
SİTESİ ADRESİNİN GÖSTERİLMEMESİ (39/2)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR
HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ
PARA CEZASI
24
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN YAPTIRIMININ
İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-2
CEZA GEREKTİREN FİİLLER
MEVCUT ŞEKLİ
YAPILAN DEĞİŞİKLİK
5- BELGELERDE GÖSTERİLECEK BİLGİLERİN
İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMAMASI (39/2)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS
VEYA ADLİ PARA CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ
PARA CEZASI
6-TACİRİN, TİCARİ İŞLETMENİN AÇILDIĞI GÜNDEN
İTİBAREN ONBEŞ GÜN İÇİNDE, TİCARİ İŞLETMESİNİ
VE SEÇTİĞİ TİCARET UNVANINI TESCİL VE İLAN
ETTİRMEMESİ (40/1)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS
VEYA ADLİ PARA CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ
PARA CEZASI
7-TACİRİN KULLANACAĞI TİCARET UNVANINI VE
BUNUN ALTINA ATACAĞI İMZAYI NOTERE
ONAYLATTIRDIKTAN SONRA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
VERMEMESİ(40/2)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS
VEYA ADLİ PARA CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ
PARA CEZASI
8- MERKEZİ TÜRKİYE’DE BULUNAN TİCARİ
İŞLETMELERİN ŞUBELERİNİN TİCARET SİCİLİNE
TESCİL VE İLAN ETTİRİLMEMESİ (40/3)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS
VEYA ADLİ PARA CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ
PARA CEZASI
9-MERKEZLERİ TÜRKİYE DIŞINDA BULUNAN TİCARİ
İŞLETMELERİN TÜRKİYE’DEKİ ŞUBELERİNİN TESCİL
ETTİRİLMEMESİ, BU ŞUBELER İÇİN YERLEŞİM YERİ
TÜRKİYE’DE BULUNAN TAM YETKİLİ BİR TİCARİ
MÜMESSİL ATANMAMASI (40/4)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS
VEYA ADLİ PARA CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ
PARA CEZASI
25
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN YAPTIRIMININ İDARİ
PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-3
CEZA GEREKTİREN FİİLLER
MEVCUT ŞEKLİ
YAPILAN DEĞİŞİKLİK
10-GERÇEK KİŞİ TACİRİN TİCARET
UNVANINDAKİ ADININ VE SOYADININ
KISALTILARAK YAZILMASI (41)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR
HAPİS VEYA ADLİ PARA
CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI
11-KOLLEKTİF ŞİRKETİN TİCARET UNVANINDA,
BÜTÜN ORTAKLARIN VEYA ORTAKLARDAN EN
AZ BİRİNİN ADI VE SOYADIYLA ŞİRKETİN VE
TÜRÜNÜ GÖSTERECEK BİR İBAREYE YER
VERİLMEMESİ (42/1).
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR
HAPİS VEYA ADLİ PARA
CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI
12-ADİ VEYA SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ
KOMANDİT ŞİRKETLERİN TİCARET
UNVANLARINDA, KOMANDİTE ORTAKLARDAN
EN AZ BİRİNİN ADININ VE SOYADININ,
ŞİRKETİN VE TÜRÜNÜN GÖSTERİLMEMESİ, BU
ŞİRKETLERİN TİCARET UNVANLARINDA
KOMANDİTER ORTAKLARIN ADLARI VE
SOYADLARINA YER VERİLMESİ (42/2).
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR
HAPİS VEYA ADLİ PARA
CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI
26
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN YAPTIRIMININ İDARİ
PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-4
CEZA GEREKTİREN FİİLLER
MEVCUT ŞEKLİ
YAPILAN DEĞİŞİKLİK
13-ANONİM, LİMİTED VE KOOPERATİF ŞİRKETLERİN, ÜÇ AYDAN İKİ YILA
TİCARET UNVANLARINDA İŞLETME KONUSUNUN
KADAR HAPİS VEYA
GÖSTERİLMEMESİ, TİCARET UNVANLARINDA,
ADLİ PARA CEZASI
“ANONİM ŞİRKET”, “LİMİTED ŞİRKET” VE
“KOOPERATİF” KELİMELERİNİN BULUNMAMASI, BU
ŞİRKETLERİN TİCARET UNVANINDA, GERÇEK BİR
KİŞİNİN ADI VEYA SOYADI YER ALDIĞI TAKDİRDE,
ŞİRKET TÜRÜNÜ GÖSTEREN İBARELERİN, BAŞ
HARFLERLE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KISALTMA
YAPILARAK YAZILMASI (43).
İKİBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI
14- TİCARİ İŞLETMEYE SAHİP OLAN DERNEK, VAKIF
VE DİĞER TÜZEL KİŞİLERİN TİCARET
UNVANLARINDA ADLARININ BULUNMAMASI,
DONATMA İŞTİRAKİNİN TİCARET UNVANINDA,
ORTAK DONATANLARDAN EN AZ BİRİNİN ADI VE
SOYADININ VEYA DENİZ TİCARETİNDE KULLANILAN
GEMİNİN ADININ YER ALMAMASI, TİCARET
UNVANINDAKİ SOYADLARIN VE GEMİNİN ADININ
KISALTILMASI, TİCARET UNVANINDA DONATMA
İŞTİRAKİNİN BELİRTİLMEMESİ (44)
İKİBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI
ÜÇ AYDAN İKİ YILA
KADAR HAPİS VEYA
ADLİ PARA CEZASI
27
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN YAPTIRIMININ
İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-5
CEZA GEREKTİREN FİİLLER
MEVCUT ŞEKLİ
YAPILAN DEĞİŞİKLİK
15-BİR TİCARET UNVANINA TÜRKİYE’NİN
HERHANGİ BİR SİCİL DAİRESİNDE DAHA ÖNCE
TESCİL EDİLMİŞ BULUNAN DİĞER BİR UNVANDAN
AYIRT EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLDUĞU
TAKDİRDE, EK YAPILMAMASI (45)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA
KADAR HAPİS VEYA ADLİ
PARA CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI
16- HER ŞUBENİN, KENDİ MERKEZİNİN TİCARET
UNVANINI, ŞUBE OLDUĞUNU BELİRTEREK
KULLANMAMASI, (48)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA
KADAR HAPİS VEYA ADLİ
PARA CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI
17- MERKEZİ YABANCI ÜLKEDE BULUNAN BİR
İŞLETMENİN TÜRKİYE’DEKİ ŞUBESİNİN TİCARET
UNVANINDA, MERKEZİN VE ŞUBENİN
BULUNDUĞU YERLERİN VE ŞUBE OLDUĞUNUN
GÖSTERİLMEMESİ (48)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA
KADAR HAPİS VEYA ADLİ
PARA CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI
18- İŞLETME ADININ TESCİL VE İLAN
ETTİRİLMEMESİ (53)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA
KADAR HAPİS VEYA ADLİ
PARA CEZASI
İKİBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI
28
ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN YAPTIRIMLARININ İDARİ PARA CEZASINA
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-1
CEZA GEREKTİREN FİİLLER
MEVCUT ŞEKLİ
YAPILAN DEĞİŞİKLİK
1- TİCARİ İŞLEMLERİYLE MALVARLIĞI DURUMUNU
KANUNA GÖRE AÇIKÇA GÖRÜLEBİLİR BİR ŞEKİLDE
ORTAYA KOYMAMAK (562/1-a,64/1)
İKİYÜZ GÜNDEN AZ
OLMAMAK ÜZERE
ADLİ PARA CEZASI.
DÖRTBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI.
2- DEFTERLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ UZMANLARA,
MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE YAPACAKLARI
İNCELEMEDE İŞLETMENİN FAALİYETLERİ VE
FİNANSAL DURUMU HAKKINDA FİKİR VEREBİLECEK
ŞEKİLDE TUTULMAMASI(562/1-a,64/1)
İKİYÜZ GÜNDEN AZ
OLMAMAK ÜZERE
ADLİ PARA CEZASI.
DÖRTBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI.
3- İŞLETME FAALİYETLERİNİN OLUŞUMUNUN VE
GELİŞMESİNİN DEFTERLERDEN İZLENEMEMESİ
(562/1-a,64/1)
İKİYÜZ GÜNDEN AZ
OLMAMAK ÜZERE
ADLİ PARA CEZASI.
DÖRTBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI.
4-TACİRİN, İŞLETMESİYLE İLGİLİ OLARAK
GÖNDERİLMİŞ BULUNAN HER TÜRLÜ BELGENİN,
KOPYASINI, YAZILI, GÖRSEL VEYA ELEKTRONİK
ORTAMDA SAKLAMAMASI (562/1-b, 64/2)
İKİYÜZ GÜNDEN AZ
OLMAMAK ÜZERE
ADLİ PARA CEZASI.
DÖRTBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI.
29
ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN YAPTIRIMLARININ İDARİ PARA CEZASINA
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-2
CEZA GEREKTİREN FİİLLER
MEVCUT ŞEKLİ
YAPILAN
DEĞİŞİKLİK
5- TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VEYA KAPANIŞ
ONAYLARININ YAPTIRILMAMASI
İKİYÜZ GÜNDEN AZ
OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA
CEZASI.
DÖRTBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI.
6- DEFTERLERİN TÜRKÇE TUTULMAMASI
İKİYÜZ GÜNDEN AZ
OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA
CEZASI.
DÖRTBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI.
7- KISALTMALARIN KULLANILMASI HALİNDE BUNLARIN
ANLAMLARININ AÇIKÇA BELİRTİLMEMESİ
İKİYÜZ GÜNDEN AZ
OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA
CEZASI.
DÖRTBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI.
8- BİR YAZIMIN VEYA KAYDIN, ÖNCEKİ İÇERİĞİ
BELİRLENEMEYECEK ŞEKİLDE ÇİZİLMESİ VE
DEĞİŞTİRİLMESİ
İKİYÜZ GÜNDEN AZ
OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA
CEZASI.
DÖRTBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI.
9- DEFTERLERİN VE DİĞER KAYITLARIN ELEKTRONİK
ORTAMDA TUTULMASI DURUMUNDA, BU BİLGİLERİN HER
ZAMAN KOLAYLIKLA OKUNMASININ TEMİN EDİLMEMİŞ
OLMASI
İKİYÜZ GÜNDEN AZ
OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA
CEZASI.
DÖRTBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI.
10- KAYIT SIRASINDA MI YOKSA DAHA SONRA MI
YAPILDIĞI ANLAŞILMAYAN DEĞİŞTİRMELERİN YAPILMASI
İKİYÜZ GÜNDEN AZ
OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA
CEZASI.
DÖRTBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI.
11- DEFTERLERE YAZIMLARIN VE DİĞER GEREKLİ
KAYITLARIN EKSİKSİZ DOĞRU, ZAMANINDA VE DÜZENLİ
OLARAK YAPILMAMASI
İKİYÜZ GÜNDEN AZ
OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA
CEZASI.
DÖRTBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI.
30
ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN YAPTIRIMLARININ İDARİ PARA CEZASINA
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-3
CEZA GEREKTİREN FİİLLER
MEVCUT ŞEKLİ
YAPILAN DEĞİŞİKLİK
12-HİLELİ ENVANTER ÇIKARILMASI
(562/1-e, 66)
İKİYÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK
ÜZERE ADLİ PARA CEZASI.
“HİLELİ” İBARESİ
ÇIKARILMIŞ VE
KANUN’DA BELİRTİLEN
USULE UYGUN
ENVANTER
ÇIKARILMAMASI
DÖRTBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI
ŞEKLİNDE
BELİRLENMİŞTİR.
13- ELEKTRONİK ORTAMDA SAKLANAN
BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ
(562/1-f, 86)
İKİYÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK
ÜZERE ADLİ PARA CEZASI.
DÖRTBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI.
14- DEFTERLERİN MUHASEBE
STANDARTLARINA GÖRE
TUTULMAMASI, FİNANSAL TABLOLARIN
BU STANDARTLARA GÖRE
DÜZENLENMEMESİ
(562/2,88)
YÜZ GÜNDEN ÜÇYÜZ GÜNE
KADAR ADLİ PARA CEZASI
DÖRTBİN TÜRK LİRASI
İDARİ PARA CEZASI.
31
HAPİS VE/VEYA ADLİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN YAPTIRIMLARININ SADECE ADLİ PARA
CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
CEZA GEREKTİREN FİİLLER
MEVCUT ŞEKLİ
YAPILAN
DEĞİŞİKLİK
1- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA DAHİL BAĞLI ŞİRKETLER
TARAFINDAN HAKİM ŞİRKETLE YAPILAN İŞLEMLER
HAKKINDA RAPOR DÜZENLENMEMESİ, HAKİM ŞİRKET
YÖNETİM KURULUNCA BAĞLI ŞİRKETLERLE OLAN
İLİŞKİLERE YÖNELİK RAPORUN DÜZENLENMEMESİ (562/3,
199)
İKİ YILA KADAR HAPİS VE ADLİ
PARA CEZASI.
İKİYÜZ GÜNDEN AZ
OLMAMAK ÜZERE
ADLİ PARA CEZASI.
2- İNTERNET SİTESİ OLUŞTURMAMAK (562/12)
ALTI AYA KADAR HAPİS VE YÜZ
GÜNDEN ÜÇYÜZ GÜNE KADAR
ADLİ PARA CEZASI
YÜZ GÜNDEN ÜÇYÜZ
GÜNE KADAR ADLİ
PARA CEZASI
3-KANUNDA BELİRTİLEN İÇERİKLERİ İNTERNET SİTESİNDE
YAYIMLAMAMAK (562/12)
ÜÇ AYA KADAR HAPİS VE YÜZ
GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI
YÜZ GÜNE KADAR ADLİ
PARA CEZASI
4-AYNİ SERMAYENİN VEYA DEVRALINACAK İŞLETME İLE
AYINLARIN DEĞERLEMESİNDE EMSALİNE ORANLA
YÜKSEK FİYAT BİÇMEK, İŞLETME VE AYNIN NİTELİĞİNİ
VEYA DURUMUNU FARKLI GÖSTERMEK YA DA BAŞKA BİR
ŞEKİLDE YOLSUZLUK YAPMAK (562/10, 551)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS
CEZASI.
CEZA, DOKSAN
GÜNDEN AZ
OLMAMAK ÜZERE
ADLİ PARA CEZASI
ŞEKLİNDE
DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
5- GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DENETİM
ELEMANLARINCA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELERİN
VERİLMEMESİ VEYA DENETİMİN ENGELLENMESİ (562/4)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS
CEZASI.
ÜÇYÜZ GÜNDEN AZ
OLMAMAK ÜZERE
ADLİ PARA CEZASI.
32
CEZAİ YAPTIRIM ÖNGÖRÜLEN İKİ FİİLİN SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILMASI
CEZA GEREKTİREN FİİLLER
MEVCUT ŞEKLİ
YAPILAN DEĞİŞİKLİK
1- İŞLEM DENETÇİSİNİN KANUNA AYKIRI
RAPOR DÜZENLEMESİ (562/5-b, 351)
ÜÇYÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK
ÜZERE ADLİ PARA CEZASI
İŞLEM DENETÇİLERİ
KALDIRILDIĞINDAN BU
CEZA KALDIRILMIŞTIR.
2- SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL
TABLOLARINI TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ
GAZETESİNDE VE İNTERNET SİTELERİNDE
İLAN ETTİRMEMELERİ (562/6, 524)
İKİYÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK
ÜZERE ADLİ PARA CEZASI
İLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
KALDIRILDIĞINDAN
CEZA KALDIRILMIŞTIR.
33
DEĞİŞİKLİK OLMAYAN YAPTIRIMLAR - 1
CEZA GEREKTİREN FİİLLER
MEVCUT ŞEKLİ
YAPILAN DEĞİŞİKLİK
1-TACİRİN TİCARET UNVANINA, KİMLİĞİ,
İŞLETMESİNİN GENİŞLİĞİ, ÖNEMİ VE
FİNANSAL DURUMU HAKKINDA,
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDE YANLIŞ BİR
GÖRÜŞÜN OLUŞMASINA SEBEP OLACAK
NİTELİKTE, GERÇEĞE VE KAMU
DÜZENİNE AYKIRI OLARAK EKLER
YAPMASI (46/1).
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS
VEYA ADLİ PARA CEZASI
CEZADA DEĞİŞİKLİĞE
GİDİLMEMİŞTİR.
2-TEK BAŞLARINA TİCARET YAPAN
GERÇEK KİŞİLERİN TİCARET
UNVANLARINA BİR ŞİRKETİN VAR
OLDUĞU İZLENİMİNİ UYANDIRACAK
ŞEKİLDE EK YAPMALARI (46/2)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS
VEYA ADLİ PARA CEZASI
CEZADA DEĞİŞİKLİĞE
GİDİLMEMİŞTİR.
3- “TÜRK”, “TÜRKİYE”, “CUMHURİYET”
VE “MİLLΔ KELİMELERİNİN BİR TİCARET
UNVANINA BAKANLAR KURULU KARARI
OLMAKSIZIN EK YAPILMASI (46/3).
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS
VEYA ADLİ PARA CEZASI
CEZADA DEĞİŞİKLİĞE
GİDİLMEMİŞTİR.
34
DEĞİŞİKLİK OLMAYAN YAPTIRIMLAR - 2
CEZA GEREKTİREN FİİLLER
MEVCUT ŞEKLİ
YAPILAN DEĞİŞİKLİK
4- TİCARET UNVANININ, İŞLETMEDEN
AYRI OLARAK BAŞKASINA DEVREDİLMES
İ(49).
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS
VEYA ADLİ PARA CEZASI
CEZADA DEĞİŞİKLİĞE
GİDİLMEMİŞTİR.
5-KURUCULAR TARAFINDAN
DÜZENLENEN BEYANIN DOĞRU VE
EKSİKSİZ DÜZENLENMEMESİ (562/5-a,
349)
ÜÇYÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK
ÜZERE ADLİ PARA CEZASI
DEĞİŞİKLİĞE
GİDİLMEMİŞTİR.
6- TİCARİ SIRLARIN İZİNSİZ
KULLANILMASI VEYA AÇIKLANMASI
(562/7, 527)
BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS
VE BEŞBİN GÜNE KADAR ADLİ
PARA CEZASI
DEĞİŞİKLİK
YAPILMAMIŞTIR.
7-SERMAYE TAMAMIYLA TAAHHÜT
OLUNMAMIŞ VEYA KARŞILIĞI KANUN
VEYA ESAS SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ
GEREĞİNCE ÖDENMEMİŞKEN, TAAHHÜT
EDİLMİŞ VEYA ÖDENMİŞ GİBİ
GÖSTERMEK (562/9, 550)
ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS
VEYA ADLİ PARA CEZASI.
DEĞİŞİKLİK
YAPILMAMIŞTIR.
35
CEZASI ARTIRILAN TEK YAPTIRIM
CEZA GEREKTİREN FİİL
MEVCUT ŞEKLİ
YAPILAN DEĞİŞİKLİK
HALKTAN İZİNSİZ PARA TOPLAMAK
(562/11, 552)
ALTI AYA KADAR HAPİS CEZASI
ALTI AYDAN İKİ YILA
KADAR HAPİS CEZASI
36
Download