Cumhuriyet Halk Partisi

advertisement
1
Cumhuriyet Halk Partisi
Manisa Milletvekili Özel’den, çocuk işçi çalıştıran işverene
hapis cezası teklifi…
Tarih : 29.05.2014
Manisa Milletvekili Özgür Özel, çocuk işçi çalıştıran işverenin idari para cezasının yanı
sıra bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması için kanun teklifi verdi.
Özel, İş Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini TBMM
Başkanlığına sundu.
Teklife göre, onsekiz yaşını doldurmamış çocuklar ile her yaştaki kadınlar, çalıştığı işle
ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işler sınıfında yer alan maden
ocaklarında, kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su
altındaki işlerde çalıştırılamayacak. Buna aykırı hareket eden işverene her bir ihlal için
ayrı ayrı ellibin Türk Lirası idari para cezası verilecek. Bu cezalar yıllık enflasyona göre
her yıl yeniden düzenlenecek.
İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yasaklanan hallerde çocuk işçi
çalıştıran işveren idari para cezasının yanı sıra bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılacak.
Cumhuriyet Halk Partisi
-1/1-
29.05.2014
Download