sindirim sistemi

advertisement
SİNDİRİM SİSTEMİ
1
2
3
4
5
7
9
6
8
10
11
12
13
14
Across
Down
2. Proteinlerin sindiriminin başladığı organdır
1. Sindirim yolunun en geniş kısmıdır
5. Pankreasın salgıladığı sıvıdır
2. Kas hareketleriyle yapılan sindirim çeşididir
7. Ağızda besinlerin ıslanmasını sağlayan salgı
3. Karbonhidratların sindiriminin başladığı organdır
9. Enzimler kullanarak yapılan sindirim çeşididir
4. Sindirim olayında kavşak görevi görür
11. Karaciğerin salgıladığı sıvıdır
13. Sindirim sistemine yardımcı organlardan biridir
6. İnce bağırsaktaki besinlerin villus yardımıyla kana
geçmesi olayına denir
14. Sindirim sonunda atıkların atıldığı organdır
8. Vitamin,su ve mineralin emildiği organdır
10. Yağların sindiriminin başladığı organdır
12. Büyük moleküllü besinlerin küçük moleküllü besinlere
dönüşmesi olayına denir
Download