Tüzel kişiler insanlar gibi maddi, organik bir yapıya sahip

advertisement
Tüzel kişiler insanlar gibi maddi, organik bir yapıya sahip
olmadıklarından dolayı onların bedensel bütünlüğü, yaşamı, sağlığı gibi maddi
bedensel değerler üzerinde kişilik haklarının varlığı doğal olarak söz konusu
olmamakla birlikte saygınlık, onur, sır çevresi gibi manevi nitelikteki kişisel
değerlerle, mesleki ve ekonomik kişisel değerlere gerçek kişiler gibi tüzel
kişilerin de sahip olduğu söylenebilir. Tüzel kişilerin kişisel değerler üzerindeki
kişilik haklarının korunması gerekir. Bu nedenle tüzel kişinin ekonomik
faaliyetini yürütürken kazandığı saygınlık, onun kişisel değerleri içinde yer alır.
Ticari şeref ve haysiyetin çiğnenmesi, onun ekonomik yaşam içindeki yerini ve
durumunu sarsabilir.
Ekonomik itibar da tüzel kişinin şeref ve haysiyetinin bir görüntüsüdür.
Tüzel kişinin ekonomik faaliyetleri de toplum tarafından değerlendirilmektedir.
Tüzel kişiliğe sahip bir şirketin ödeme gücüne ilişkin değerlendirmeler, o tüzel
kişinin toplumsal şeref ve haysiyeti ile yakından ilgilidir. Kredi, toplum
tarafından ödeme gücü ile ilgili olarak izafe edilen bir değer olması nedeniyle,
bu değeri azaltan veya ortadan kaldıran kişiliği ihlale yönelik açıklamalar şeref
ve haysiyete tecavüz niteliği taşır.
Tüzel kişinin kişilik haklarından olan onur ve saygınlığı onun korunan
değerlerinin başında gelir. Bu nedenle tüzel kişi onur ve saygınlığından
vazgeçemeyeceği gibi, bu değerlerini hukuka ve ahlaka aykırı olarak da
sınırlayamaz.
Manevi zarar ise kişinin kişisel çıkarlarında uğradığı bir eksilmedir.
Değişik bir ifade ile bu zarar çeşidi maddi değerler yönünden değil, manevi
değerler yönünden bir eksilmeyi anlatır. Bir tüzel kişinin kişisel haklarından
olan adı, şerefi, onuru ve itibarı gibi varlıklarına yapılan saldırının, bu manevi
değerlerinde bir eksilmeye neden olacağı gerçeği ise ortadadır.
Download