dünyamızın yapısında neler var?

advertisement
DÜNYAMIZIN YAPISINDA
NELER VAR?
EBRAR TEKİN
DÜNYAMIZIN YAPISINDA NELER
VAR?

1-Yer Kabuğunun Ana Maddesi
Kayaçlar: Yer kabuğu toprak ve
kayaçlardan oluşur. Kayaçlar sert ve
sağlam yapılıdır. Kayaçlar yanardağlardan
püsküren lavların zamanla soğuyarak
katılaşması sonucu oluşan büyük taş
parçalarıdır. Kayaçlar sürekli parçalanır ve
küçük parçalara dönüşür ve sırasıyla
parçaların büyüklüğüne göre kaya, taş,
çakıl ve kum oluşur.
2-Mineraller ve Madenler:

Kayaçları oluşturan maddelere mineral
denir. Mineraller doğada çeşitli olaylar
sonucu oluşur. Mineraller genellikle
katıdırlar.Yalnızca petrol ve cıva sıvıdır.
Taşlar farklı minerallerden oluşmuşsa
değişik renkte, tek bir mineralden
oluşmuşsa tek renktedir.
2-Mineraller ve Madenler:

Doğada az bulunan ve ekonomik değeri
olan minerallere maden denir. Kömür,
altın, gümüş, bakır, elmas, bor, petrol vb.
değerli madenlerdir. Her maden
günümüzde farklı alanlarda
kullanılmaktadır. Madenlerden bazıları
doğrudan kullanılırken(kömür vb.), bazıları
da işlenerek kullanılır(altın, petrol vb).
YER KABUĞUNUN
YAPISINDA NELER VAR?

1-Hayatı Toprak Besler: Toprak
yeryüzünün en dış katmanını saran ince
bir örtüdür.Yeryüzündeki canlıların
yaşamını sürdürebilmesi ona bağlıdır.
Toprağın oluşması bizim
gözlemleyemeyeceğimiz kadar uzun bir
zaman içerisinde gerçekleşir.
Toprak Neden Çok Değerlidir?

Toprak yeryüzündeki pek çok canlının
yaşadığı yerdir. Bitkiler toprak olmadan
yaşamlarını sürdüremez. Diğer canlıların
yaşamı, besin kaynağı olan bitkilere
bağlıdır. Bu yüzden toprak olmazsa bütün
canlılar aç kalır.
Toprağın Oluşumu:

Yer kabuğundaki kayaçların sıcaklık,
yağışlar, rüzgar, su ve canlıların etkisi ile
ufalanıp parçalanması sonucu toprak
oluşur.
2-Erozyon:

Toprağın su ve rüzgarla taşınmasına
erozyon diyoruz. Erozyonu önlemenin en
kestirme yolu bitki örtüsünü artırmaktır.
Toprak kaybı doğal afettir. Çünkü
erozyonla toprakların verimli kısımları
taşınır.
Toprak Kirliliği

Topraktan daha çok ürün almak için bazı
gübreler ve tarımsal ilaçlar kullanılır.
Bunların aşırı kullanımı toprağın
kirlenmesine neden olur. Toprak tamamen
kirlendiğinde bir daha kullanılamaz hale
gelir. Bu yüzden toprağı kirleten
maddeleri kullanmamalıyız.
EBRAR TEKİN

BENİ İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİM…
Download