Ossa membri thoracici

advertisement
Anatomi Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Prof. Dr. M. Kamil ÖCAL
Prof. Dr. Hasan ERDEN
Prof. Dr. İlknur DABANOĞLU
Anatomi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Erkut TURAN
Dr. Figen SEVİL KİLİMCİ
Prof. Dr. M. Erkut KARA
Anatomi Anabilim Dalı
Araş. Gör. Firuze TÜRKER
Anatomi Anabilim Dalı Dersleri
• VFZ 101 ANATOMİ I
• VFU 103 Anatomik Model Hazırlama Teknikleri
• VFZ 102 ANATOMİ II
• VFS 132 Yaban ve Süs Hayvanları Anatomisi
• VFZ 415 KLİNİK ANATOMİ
• VFZ 502 İntörn Programı
BEKLENTİLERİNİZ
?
ORTAMLA İLGİLİ YANITLAR
Materyal ve gereç yeterliliği
2 Teorik dersliğin uygunluğu
3 Laboratuarın uygunluğu
4,4
4,4
4,0
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DERSLE İLGİLİ YANITLAR
Not verme ve değerlendirmede adil davranma ve objektiflik
Dersle ilgili kaynaklara ulaşabilme
Uygulama sırasında öğretim elemanlarından yararlanma düzeyi
Sınavların derste işlenen konuların içeriğine uygunluğu
Uygulama sınav sorularının öğrenilenleri ölçmeye uygunluğu
Dersin amacının dönem başında net olarak açıklanması
Uygulamanın öğretimin amaç ve hedeflerine ulaşma düzeyi
Derslerin uygulamasının teorik bilgilerle uyumlu ve tamamlayıcı olması
Teorik sınav sorularının öğrenilenleri ölçmeye uygunluğu
Sınavdaki soru sayısının yeterliliği
Sınav şeklinin uygunluğu
Sınavların zorluk derecesi
4,5
4,4
4,5
4,6
4,5
4,8
4,6
4,6
4,3
4,5
4,5
4,4
ÖĞRENCİYLE İLGİLİ YANITLAR
1
Veteriner hekim olma isteğiniz
Derse ayırdığınız zaman ve ders başarı durumunuz arasındaki ilişki
3 Derse ders saatleri dışında ayırdığınız zamanın yeterliliği
4 Genel not ortalaması düzeyiniz
2
4,1
3,6
3,4
3,6
BEKLENTİLERİ
MİZ

Teorik ve uygulama derslerinin başlama
saatlerine DİKKAT

Devamsızlık durumunuzu TAKİP

Verilecek ödevlere ÖZEN

DÜZENLİ ÇALIŞMA
Anatomi’nin konusu



?
Sistemler
Evcil hayvanlar
Latince terminoloji gerekli mi?
Anatomi, heyecanlı ve gergin durumdaki birinci sınıf öğrencilerinin, vücuttaki organları, boşlukları, sinirleri, damarları
adları ve yerleriyle öğrenmek için kadavraları kesip incelediği bir derstir (Dr. Neil Shubin).

ANATOMIA SYSTEMATICA
1- Systema locomotorium (hareket sistemi)
A- Pasif hareket sistemi
a) Osteologia (kemik bilimi)
b) Arthrologia (eklem bilimi)
c) Chondrologia (kıkırdak bilimi)
B- Aktif hareket sistemi
a) Myologia (kas bilimi)
2- Systema digestorium (sindirim sistemi)
3- Systema respiratorium (solunum sistemi)
4- Systema urogenitalis (sidik ve dölerme sistemi)
5- Systema nervosum veya neurologia (sinir sistemi)
6- Systema vasorum veya angiologia (dolaşım sistemi)
7- Aesthesiologia veya organa sensuum (duyu sistemi).
ANATOMIA TOPOGRAPHICA

anatomia topographica comparativa
Evcil Memeli-Kanatlı Hayvanlar
I- Equidae (tek tırnaklılar)
a) Equus caballus (at)
b) Equus asinus (eşek)
c) Equus mulus (katır)
II- Ruminantia (geviş getirenler)
a) Bos taurus (sığır)
b) Bos bufalo (manda)
c) Ovis aries (koyun)
d) Capra hircus (keçi)
e) Camelus (deve)
III- Carnivora (etçiller)
a) Canis familiaris (köpek)
b) Felis domestica (kedi)
IV- Omnivora (hem otçul hem etçil)
a) Homo sapiens (insan)
b) Sus scrofa domestica (domuz)
V- Rodentia (kemiriciler)
a) Rattus (Sıçan)
b) Mus (fare)
c) Cavia cobaya (kobay)
d) Lepus (tavşan)
VI - Gallus domesticus (kanatlılar)
a) Gallus gallus (tavuk)
b) Meleagridis gallopavo (hindi)
c) Anas platyrynchos (ördek)
d) Anser anser (kaz)
e) Columba livia (güvercin)
f) Serinus canarius (kanarya)
g) Melopsittacus undulatus (muhabbet kuşu)
h) Coturnix coturnix (bıldırcın)
Evcil Memeli Hayvanlar

Equidae
(Tek tırnaklılar)
Equus caballus (at)
Equus asinus (eşek)
Equus mulus (katır)
Evcil Memeli Hayvanlar

Ruminantia
(Geviş getirenler-Çift tırnaklılar-?)
a) Bos taurus (sığır)
b) Bos bufalo (manda)
c) Ovis aries (koyun)
d) Capra hircus (keçi)
e) Camelus (deve)
Evcil Memeli Hayvanlar

Carnivora
(Etciller)
a) Canis familiaris (köpek)
b) Felis domestica (kedi)
Evcil Memeli Hayvanlar

Omnivora
(Etcil-otcullar)
a) Homo sapiens (insan)
b) Sus scrofa domestica (domuz)
Evcil KanatlıHayvanlar
Gallus domesticus
a) Gallus gallus (tavuk)
b) Meleagridis gallopavo (hindi)
c) Anas platyrynchos (ördek)
d) Anser anser (kaz)
e) Columba livia (güvercin)
f) Serinus canarius (kanarya)
g) Melopsittacus undulatus (muhabbet kuşu)
h) Coturnix coturnix (bıldırcın)
latince / grekçe
Kullanılacak ders kaynakları
 Anatomi

Ders Notları
Anatomi Anabilim Dalı facebook sayfası
takibi
Diğer ders kaynakları
Vücudun bölümleri ve
planum’lar
amacımız

Oluşumları isimlendirirken
konumunu saptayabilmek
TRUNCUS
COLLUM
CAPUT
CAUDA
MEMBRUM THORACİCUM
COLLUM
TRUNCUS
MEMBRUM PELVİNUM
MEMBRUM THORACİCUM
MEMBRUM PELVİNUM
Partes Corporis – Vücut Bölümleri
CAUDA
Planum’lar (Düzlemler)
planum medianum (orta düzlem)
planum sagittale (oksal düzlem)
Planum’lar (Düzlemler)
Planum transversum(vertical düzlem?)- planum segmentale
Planum’lar (Düzlemler)
Planum dorsale /planum horizontale (yatay düzlem, frontal, coronal)
Sık kullanılan ve yön gösteren terimler
dexter
: sağ
inferior
: alttaki
sinister
: sol
proximalis
: gövdeye yakın
cranialis
: baş'a yakın
distalis
: gövdeden uzak
caudalis
: kuyruğa yakın
superficialis
: yüzlek
oralis
: ağıza yakın
profundus
: derin
aboralis
: ağızdan uzak
median (medius)
: orta düzlemde bulunan
anterior
: önde olan
medialis
: ortaya yakın
posterior
: arkada olan
lateralis
: yan tarafta bulunan
volaris
: el ayası tarafında olan
intermedius
: iki şeyin arasında olan
palmaris
: el ayası tarafında olan
transversalis
: enine olan
plantaris
: ayak tabanı tarafında olan
verticalis
: dikey bulunan
dorsalis
: sırta yakın
longitudinalis
: uzunlamasına olan
ventralis
: karına yakın
externus
: dış tarafta bulunan
superior
: üstteki
internus
: iç tarafta bulunan
ilk beş sayı sıfatı
primus
: birinci
quartus
: dördüncü
secundus
: ikinci
quintus
: beşinci
tertius
: üçüncü
Integumentum commune
(Cutis-Deri)
Integumentum commune
Deri- Mukoza
Özel deri oluşumları
• Penis’i örten deri preputium,
• Testis’leri içine alan torba şeklindeki deride scrotum
• Koyun’larda, fossa lacrimalis externa üzerindeki deri çukurluğuna sinus
•
•
infraorbitalis, parmaklar arasındakine sinus interdigitalis, inguinal
bölgedekine sinus inguinalis
Küçük ruminant’ın boyun üzerinde görülen deri oluşumlarına apendices
colli
Büyük ruminant’ın, gerdan bölgesinde bulunan katlanmış sarkık deriye plicae
cutis (plica colli ventralis longitudinalis),
• Carnivor’un anus bölgesinde bezden oluşmuş keseye sinus
paranalis
Özel deri oluşumları
Cutis (deri)
a) Epidermis
b) Corium (derma)
c) Subcutis (hipodermis- deri altı bağ doku)
Glandula cutis (deri bezleri)
1. Glandulae sebaceae (yağ bezleri): Salgısına sebum denir. Bu salgı deri ve kılların yağlanmasını
sağlar. Genital organlar ve anus civarındaki kıllı bölgede daha fazla bulunur. Ayrıca dudak, göz kapakları, glans
penis ve preputium’da da rastlanır.
2. Glandulae sudoriferae (ter bezleri): Salgısına sudor (ter) denir. Bu sıvının deri üzerinde
buharlaşması fazla ısının kaybolmasına neden olduğu gibi içeriğinde bulunan maddelerin dışarıya atılması ile de
böbreklere yardım eder.
Ter bezleri carnivor’ların tabanlarında, ovis’te kuyruk altı bölgesinde, felis’te meme başlarına yakın
bölgede yaygın olarak bulunurlar. Canis’te küçük, felis’te ise bazı bölgelerde hiç yoktur.
3. Özel deri bezleri: Bunlar gll. sebaceae ve gll. sudoriferae gibi bezlerin
büyümesi ve değişmesi sonucu meydana gelmiş oluşumlardır.
Gll. plani nasolabiales: Büyük ruminant’ta planum nasolabiale’de bulunur.
Gll. plani nasales: Küçük ruminant’ta planum nasale’de bulunur.
Gl. plani rostralis : Domuzda planum rostralede bulunur.
Gl. mentalis: Domuzda mentum bölgesinde bulunur.
Gll. sinus infraorbitalis: Koyunda medial göz açısı altında, fossa lacrimalis externa
içindeki sinus’da büyümüş ter ve yağ bezleridir.
Gll. sinus interdigitales: Koyunda parmak arası boşluğu içinde bulunur. Klinik !
Gll. sinus inguinales: Koyunda inguinal bölgede bulunur.
Gll. cornuales: Keçide boynuz kökünde bulunur.
Gll. tori: Carnivorda tela subcutanea tori üzerinde bulunur.
Gl. carpea: domuzda art. Carpi’nin medialinde bulunur.
Gl. caudalis dorsalis: Kedide kuyruğun dorsali’inde bulunur.
Gll. sinus paranales: Carnivorda anus’un her iki tarafında craniale’e doğru yer alan anal
keseler içindedir. Klinik !
Gll. circumorales: Kedide ağız çevresinde bulunur.
Gll. circumanales: Köpekte anus bölgesinde bulunur.
Gl. preputiales: Preputium üzerinde domuzda bir diverticulum içinde çok iyi gelişmiş
olarak bulnur. Diğer türlerde az gelişmiştir.
Gl. circumorales: kedide ağız girişi çevresinde bulunan bezlerdir.
Gll. ceruminosae: Meatus acusticus externus’ta (dış işitme yolu) bulunur.
Özel deri bezleri
Özel deri bezleri
Pili
1.Örtü kılları:
Kalın ve kaba kıllar
Ara kıllar
2. Duyu kılları (pili tactiles)
Deriden oluşmuş kılsız organlar
TORUS
1. Torus carpeus: Carnivorda carpal eklemin arkasında pati şeklinde görülür.
Equdae’de kestane adı verilen yapıdır. Kestane’de yastıkçık (pulvinus) yapısını
oluşturan elastik iplikler yoktur.
2. Torus tarseus: Atlarda tarsal kestane olarak isimlendirilir. Bu oluşum
merkepte bulunmaz, katırda ise çok küçüktür. Arka bacakta ise medial’de,
tuber calcanei’nin biraz distal’inde yer alır.
3. Torus metacarpeus-metatarseus: Carnivorda pati şeklinde (metacarpalmetatarsal pad) bulunur. Equdae’de ergot veya mahmuz olarak isimlendirilen
yapılardır.
4. Torus digitalis: Carnivorda pati (digital pad) şeklinde bulunur. Ungulata’da
pulvinus digitalis şeklinde tırnak içinde bulunur.
Deriden oluşmuş kılsız organlar
Deriden oluşmuş kılsız organlar
CORNU
Download