istanbul medipol üniversitesi kardiyovasküler sistem ve solunum

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
ANTY112935 Kardiyovasküler Sistem ve Solunum Sistemi Anatomisi
Ders Saati
2/2
Bölüm/Program
Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. B. Ufuk ŞAKUL, Prof. Dr. Alper Atasever
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Çarşamba 16:00-17:00
Dersin Amacı
Kalbin anatomisi ve kardiyovasküler sistemin temel çalışma prensibini değerlendirmek, vücuttaki büyük damarların
dağılımını tanımlamak, solunum sistemini oluşturan organların anatomisini saymak ve kardiyovasküler sistem
hastalıklarının yapısal bozukluklarını açıklamaktır.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
1.Kalp anatomisini üç boyutlu olarak açıklayabilecektir.
1.1. Kalbin lokalizasyonunu ve komşuluklarını sıralar
1.2. Kalbin ileti sistemini ve beslenmesini tanımlar
1.3. Kalbe giren ve çıkan damarların yerlerini ve seyrini anlatır
2. Solunum sisteminin seyrini ayrıntılarıyla tanımlayabilecektir
2.1. Paranasal sinüslerin yerlerini, beslenmesini ve inervasyonlarını bilir
2.2. Larynx kaslarının inervasyon ve fonksiyonlarını açıklar
2.3. Trakea ve akciğerlerin komşuluklarını, beslenmesini ve lenf yollarını anlatır.
2.4. Temel akciğer hastalıklarını ve mekanizmalarını bilir
Genel Yeterlilikler
Sorgulayan, Anadilini etkili kullanma, Bir yabancı dili etkili kullanma, Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum,
Takım halinde çalışabilme, Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma, İlişkili olduğu diğer disiplinlerle
etkileşimi kavrama, Eleştirel bakış açısı kazanabilme, Yaşam boyu öğrenmesini sürdürebilme, Bilgiye ulaşma,
değerlendirme ve uygulama, Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini paylaşma, Etkili iletişim
kurma, Etik değerlere sahip olma ve bu değerler doğrultusunda hareket etme
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. . Thorax duvarı anatomisi
2. Glandula mammaria
3. Kalp ve pericardium I
4. Kalp ve pericardium II
5. Kalp ve pericardium III
6. Fetal dolaşım
7. Baş, boyun arterleri
8. Thorax, abdomen arterleri
9. Üst ve alt ekstremite damarları
10. Burun
11. Paranasal sinüsler
12. Larynx
13. Trachea, pleura ve akciğerler
14. Mediastinum ve diaphragma
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım, gösterme, örnek olay inceleme, grup çalışması
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere ve tartışmalara katılmalıdırlar
Ders Notu Ders Notu Öğrenciye verilir
- Gray’s Anatomy, Susan Standring et. al.
Kaynaklar Önerilen - Atlas of Human Anatomy, FH Netter
Kaynaklar - Fonksiyonel Anatomi ekstremiteler ve sırt bölgesi, Prof. Dr. Doğan Taner
- Fonksiyonel Nöroanatomi, Prof. Dr. Doğan Taner
- Anatomi Cilt: 1-2, Prof. Dr. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. Alaittin Elhan.
Download