Sinus paranasales (paranazal sinüsler) Sinus paranasales

advertisement
1
Sinus paranasales (paranazal sinüsler)
Sinus paranasales (paranazal sinüsler); burun boşluğuna
açılan havalı kemik boşluklarıdır. Paranazal sinüslerdeki solunum epitelinin iltihabına sinüzit denir. Paranazal sinüsler,
sesin rezonansını sağlama yanında, kafanın ağırlığının azaltılmasını da sağlarlar.
Sinus frontalis; kaş çıkıntılarının arkasında, os frontale içinde yer alan bir çift boşluktur.
Sinus maxillaris; paranazal sinüslerin en büyüğü ve enfeksiyonların en çok görüldüğü paranazal sinüstür.
Sinus sphenoidealis; sfenoid kemik gövdesi içinde bulunur.
Hipofiz bezi, bu sinüsün hemen yukarısındadır. Bu nedenle
burundan girilip, bu sinüsten geçilerek hipofiz bezindeki tümörler çıkarılabilir (transsfenoidal hipofizektomi).
Sinus (cellulae) ethmoidales; etmoid kemiğin labirinti içinde yer alırlar. Ön, orta ve arka olarak üç gruptur. Arka grup
görme siniri (optik sinir) ile yakın komşu olduğundan enfeksiyonları görme sinirini tutabilir.
Download