T.C. Novorossisk Başkonsolosluğu Görev Bölgesi ile Novorossisk

advertisement
T.C. Novorossisk Başkonsolosluğu Görev Bölgesi ile Novorossisk Şehri Hakkında
Tanıtıcı Bilgi Notu
1. Genel:
Krasnodar ve Rostov Bölgeleri ile Adige Cumhuriyeti’nden oluşan Başkonsolosluğumuz
görev bölgesi, Rusya Federasyonu’nun (RF) güneyinde, Karadeniz ve Azak Denizi kıyısında
yer alan Güney Federal Bölgesi içinde yer almaktadır.
13 Mayıs 2000 tarihinde oluşturulan Güney Federal Bölgesi, 416.842 km2’lik coğrafi alanı ve
14 milyona yaklaşan nüfusuyla RF’nun önemli federal birimleri arasında yer almaktadır.
Başkenti Rostov’dur. Astrahan Bölgesi, Volgograd Bölgesi ve Kalmikya, Güney Federal
Bölge’nin çatısı altında yer alan diğer idari birimlerdir.
2. Krasnodar Bölgesi:
RF’nun güney sınırında yer alan, kuzey ve kuzey-doğuda Rostov Bölgesi, doğuda Stavropol
Bölgesi, güneyde Gürcistan ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, batıda ise Karadeniz ve Azak
Denizi’ne komşu olan Krasnodar Bölgesi, 13 Eylül 1937 tarihinde kurulmuştur.
76.000 km2 yüzölçümüne (RF genelinde 42. sırada) ve 5.125.221’lik nüfusa (RF genelinde 3.
sırada) sahiptir. İdare Merkezi Krasnodar şehridir. Resmi rakamlara göre 787 bin, gayri resmi
rakamlara göre ise 1 milyonluk nüfus barındıran Krasnodar şehri, üniversiteleri, müzeleri,
tiyatroları, zengin tarihi, gelişmiş kara, hava ve demiryolu ulaşım ağıyla RF’nun önde
metropolleri arasında yer almaktadır.
Bölgenin ekonomisi, tarım, gıda işleme, turizm ve madencilik sektörleri üzerinde
yoğunlaşmıştır. 6,6 milyar ABD Dolarlık dış ticaret hacmi ve yaklaşık 25 milyar ABD
Dolarını bulan GSBH’yla Krasnodar Bölgesi, Federal Bütçe’ye net katkı yapan ilk 10 bölge
arasında yer almaktadır.
Toprak kalitesinin yüksekliği ve elverişli iklimi ile bölge aynı zamanda RF’nun en önemli
tahıl deposudur. RF’nun güneyden giriş kapısı olan Krasnodar Bölgesi, aralarında RF’nun en
büyük ticaret limanı olan Novorossisk Limanı’nın da bulunduğu 8 deniz limanına evsahipliği
yapmaktadır. RF’nun deniz ticaretinin % 40’ı bu limanlar üzerinde gerçekleştirilmektedir.
Başkonsolosluğumuzun bulunduğu Novorossisk (281.000), Soçi (396.000), Armavir
(210.000), Eysk (95.000) ve Kropotkin (79.000) bölgedeki diğer önemli şehirlerdir.
1
Bölge, Soçi, Gelincik ve Anapa gibi tatil beldeleri sayesinde RF’nun başlıca turizm merkezi
olarak kabul edilmektedir.
RF Devlet Başkanı tarafından atanan Vali, bölgenin en üst düzeydeki yöneticisi konumunda
olup, bu görev 5 Ocak 2001 tarihinden bu yana Aleksandr Nikolaeviç Tkaçev tarafından
deruhte edilmektedir.
3. Rostov Bölgesi:
13 Eylül 1937 tarihinde kurulan Rostov Bölgesi de Krasnodar Bölgesi gibi RF’nun güneyinde
yer almakta olup, kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeyde Volgograd ve Voronej bölgeleri, güneyde
Krasnodar ve Stavropol bölgeleri, güneybatıda Azak Denizi, doğuda da Kalmikya ile sınırlara
sahiptir.
Bölge, 100.800 km2’lik yüzölçümüne (RF genelinde 35. sırada) ve 4.241.800’lük nüfusa (RF
genelinde 6. sırada) sahiptir. Rostov Bölgesi’nin yanı sıra Güney Federal Bölge’nin de
başkenti olan Rostov şehri ise 354 km2’lik coğrafi alana sahiptir.
Son nüfus sayımında elde edilen verilere göre 1.068.267’lik (RF genelinde 10. sırada) nüfus
barındırmaktadır. Gayri resmi verilere göre, Rostov şehrinin nüfusunun 1,2 milyonu bulduğu
da ifade edilmektedir.
2
RF Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, Rostov şehrini hazırlanan bir program çerçevesinde 8
“süper şehir” arasına almıştır. “Büyük Rostov” olarak adlandırılması öngörülen sözkonusu
“süper şehir” Rostov’un yanı sıra, Taganrong, Aksay, Bataisk ve Azov’u içerecektir.
Bünyesinde barındırdığı 22 üniversite ve akademi, 43 kütüphane, 4 tiyatro, 5 müze ve çok
sayıda görsel ve yazılı basın yayın organı ve oldukça gelişmiş hava, deniz, kara ve demiryolu
ulaşım ağıyla Rostov, Güney Federal Bölge ve Rusya’nın güneyindeki başlıca şehirdir.
Rostov Bölgesi’nin ekonomisi de Krasnodar Bölgesi’ninkiyle önemli ölçüde benzerlik
arzetmektedir. Bölge ekonomisi, makine imalatı, tarım, gıda işleme, maden işleme, yakıt ve
enerji üretimi sektörlerine dayanmaktadır. Metal işleme sanayi, yaklaşık 37 milyar ABD
Dolarını bulan GSBH’ya en fazla katkıda bulunan sektördür. Bölge, tarımsal makine,
helikopter, lokomotif ve enerji sektörü teçhizatı üretiminde RF’nun en büyük üreticilerine
evsahipliği yapmaktadır.
Dış ticaret hacmi 2010 yılında 5,5 milyar ABD Dolarını bulmuştur. RF’nun Karadeniz,
Akdeniz ve Azak Denizi’ne çıkış kapısı olan Rostov Bölgesi, RF ve BDT’nin en gelişmiş
kara, demiryolu ve havayolu ulaştırma ağlarından birine sahiptir. Bölgede, Karadeniz, Azak
Denizi, Baltık Denizi ve Hazar Denizi’ne girişi sağlayan 5 adet ticaret limanı bulunmaktadır.
Ancak, sözkonusu limanlar iç deniz limanları olup, derinliklerinin azlığı nedeniyle en fazla
5.000 ton kapasiteli nehir gemilerinin kullanımına uygundur.
Taganrog (282,300), Şakhti (220,400), Novoçerkesk (170,900), Volgodonsk (166,500),
Bataisk (107,300) ve Novoşaktinsk (101,200) bölgedeki diğer önemli şehirlerdir.
RF Devlet Başkanı tarafından atanan Vali, bölgenin en üst düzeydeki yöneticisi konumunda
olup, bu görev halihazırda Vasily Golubev tarafından deruhte edilmektedir.
4. Adige Cumhuriyeti:
Başkonsolosluğumuz görev bölgesi içinde yer alan üçüncü birim olan Adige Cumhuriyeti ise
Kuzeybatı Kafkasya’da tamamıyla Krasnodar Bölgesi ile çevrili bir Cumhuriyettir.
Yüzölçümü, 7.600 km2, nüfusu ise 447.109’dur (RF genelinde 74. sırada). Başkenti olan
Maykop’un nüfusu ise 144.246’dır. Dağlık bir araziye sahip olan Cumhuriyetin % 40’ı
ormanlarla kaplıdır.
3
Hükümetin başı Başkan olup, beş yıllık süreyle Adige Cumhuriyeti Devlet Konseyi tarafından
gösterilen adaylar arasından Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından atanmaktadır.
Mevcut Başkan 13 Ocak 2007 tarihinde atanmış olan Aslan Tkakushinkov’dur. Devlet
Konseyi 27’şer üyeye sahip olan Temsilciler Meclisi’nden ve Cumhuriyet Konseyi’nden
oluşmaktadır.
1,8 milyar ABD Dolarlık GSBH’ya sahip olan Adige Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nun
en fakir bölgelerinden biri olmasına rağmen geniş orman kaynaklarına ve verimli topraklara
sahiptir. Bölgede buğday, ayçiçeği, çay ve tütün üretilmektedir. Hayvancılık da bölgenin gelir
kaynakları arasındadır. Gıda, kereste, kağıt ve metal işleme en gelişmiş sanayi sektörleridir.
5. Türk Toplumu:
2011 yılı itibariyle Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın
toplam sayısı 24.000’i aşmıştır. Vatandaşlarımızın 18.798’i Krasnodar Bölgesi’nde, 4.175’i
Rostov Bölgesi’nde, 1.036’sı ise Adige Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır.
6. Novorossisk:
Başkonsolosluğumuzun bulunduğu Novorossisk şehri, RF’nun Karadeniz kıyısında yer alan,
281.000 nüfuslu (RF’nun genelinde 78. sırada) bir sanayi ve liman şehridir. 1836 yılında
kurulan şehir 853 km2’lik bir alana yayılmıştır.
Rus çimento endüstrisinin merkezi olan Novorossisk, gemi inşa ve onarımı alanında da önem
taşımaktadır. Şarapçılığın gelişmiş olduğu şehirde turizm sektörü de son dönemde
kıpırdamaya başlamıştır. RF’nun en büyük, Avrupa’nın ise 4. büyük limanı olan Novorossisk
4
Limanı, şehrin başlıca gelir kaynakları arasında yer almaktadır. 45 rıhtıma sahip olan limanda
konteyner, dökme yük ve Ro-Ro gemileriyle taşımacılığa imkan sağlayacak alternatifler
mevcuttur. Karadeniz’in en yoğun petrol ihracatının yapıldığı rıhtımları da bünyesinde
bulunduruyor olması limanın önemini daha da artırmaktadır. Liman, ülkemizin RF’na
ihracatında ve bu ülkeden ithalatında da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Hayat Pahalılığı:
Novorossisk’teki ekonomik faaliyetler, büyük ölçüde Novorossisk Limanı çevresinde
toplanmıştır. Rusya’nın en önemli çimento üretim merkezi olan şehir, yaz aylarıyla sınırlı da
olsa, bir turizm kenti özelliğini de taşımaktadır. Turizm mevsimi boyunca ev kiralarının arttığı
ve alışveriş hareketlendiğinden, fiyatların da bir miktar yükseldiği söylenebilir. Enflasyon
oranı 2011 yılı istatistiklerine göre yıllık yüzde 9’dur. Ülkemizle kıyaslandığında yiyecek,
içecek ve günlük tüketim eşyalarının fiyatları makul seviyelerdedir. Bununla birlikte, kış
aylarında özellikle sebze ve meyve fiyatlarında artış görülmektedir. Ayrıca, giyim eşyalarında
fiyatların ülkemize oranla daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür.
Kiralar:
Ev kiraları, evlerin oda sayısına göre değişmektedir. 3 odalı daireler ortalama 85 metrekare
civarında olup, yeni binalarda kiralar ortalama 1.000 ABD Doları, eski binalarda ise 750 ABD
Doları karşılığı Rus Rublesi’dir. Kira sözleşmeleri genellikle yıllık olarak yapılmaktadır. Ev
sahipleri ile anlaşmaların yazılı yapılması daha güvenilir bir yöntemdir. Özellikle yaz
aylarında kiralık ev bulmak zordur. Turist sayısının artmasından dolayı emlak fiyatları da
yükselmektedir. Emlak komisyoncuları aracılığıyla ev kiralanabilmektedir. Evler genellikle
mobilyalı olmakla birlikte, daha az sayıdaki mobilyasız evler de mevcuttur.
Okul Durumu:
Novorossisk’te tüm okullarda eğitim Rusça verilmektedir. Eğitim devlet okullarında yarım
gündür. İlk ve orta öğretim okullarında, isteyen öğrenciler öğleden sonraları müzik eğitimi
alabilmekte veya ritmik jimnastik, dans ve çeşitli spor dallarında sosyal faaliyetlerde
bulunabilmektedir. Şehirde iyi bilinen iki özel okul bulunmakta, bunların birinde Birleşmiş
Milletler destekli eğitim öğretim programı uygulanmaktadır. 1 Eylül tarihinde ders başı
yapılmaktadır. Okullara yaz dönemi boyunca kayıt yapılabilmektedir. İngilizce eğitim veren
okul yoktur, ancak, tüm okullarda yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır. Birleşmiş
Milletler destekli “6 No’lu” devlet okulunda İngilizce yoğun şekilde okutulmakta, Birleşmiş
5
Milletler destekli “Liçnest” adlı özel okulda da ağırlıklı İngilizce eğitimi verilmektedir. “6
No’lu” okulda Fransızca, “Liçnest”de ise Almanca da okutulmaktadır. Diğer yabancı dillerde
eğitim veren okul bulunmamaktadır. Novorossisk’te Krasnodar’daki bazı üniversitelerin
temsilcilikleriyle birlikte bir de “Yabancı Diller Üniversitesi” faaliyet göstermektedir.
Sağlık Hizmetleri:
Novorossisk’te sağlık hizmetleri veren 7 adet devlet hastanesi bulunmaktadır. Devlet
hastanelerinde özel odalar 2 kişiliktir. Ücretleri günlük 15–25 ABD Doları arasında
değişmektedir. Tedavi koşullarının ise dünya normlarının altında olduğunu söylemek
mümkündür. Özel sağlık hizmetleri veren hastane ve tahlil laboratuarları da açılmaya
başlamıştır. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin önümüzdeki yıllarda daha da yükselmesi
beklenmektedir.
6
Download