Trakya Halk Oyunları Topluluklarında kullanılan Halk

advertisement
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ VE MOTİF VAKFI
“Halk Müziğinde Çalgılar Uluslar arası Sempozyumu”
14-15-16-Aralık-2007
KOCAELİ
“Trakya Halk Oyunları Topluluklarında Kullanılan Halk Çalgıları”
Asya ve Avrupa’nın önemli geçiş noktası olan Trakya yıllarca kültürlerin de geçiş
noktası olmuştur. Bir önceki kültürün bir sonraki kültür ile ilişkisi, buradaki kültürü kimi
zaman zenginleştirmiş, kimi zaman ise kaybolmasına neden olmuştur. Yüz yıllarca devam
eden bu süreç günümüzde devam etmiştir ve gelecekte de devam edecektir. Bu çerçeveden
bakıldığında Trakya’da var olan kültürel değerlerin zenginliği daha iyi anlaşılmaktadır.
Avrupa ve Asya’nın farklı yerlerinden gelip yerleşen insan topluluklarının beraberinde
getirdikleri kültürel değerlerin bir bölümü günümüz Trakya’sında görülmektedir. Farklı
kültürel değerler ayrı ayrı yaşamalarına karşın uzun süren birliktelikler, kültürel alış verişler
benzer ve ortak kültürel değerlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle geleneksel
değerlerin üzerinde görünen bu durum Oyunlarda, Müziklerde, Giysilerde ön plana çıkmıştır.
Düğün ve eğlence zamanlarında oyunlara eşlik eden müzisyenlerin kullandıkları çalgılar
giderek yaygınlaşmış ve bölgenin ortak çalgıları olarak şekillenmiştir. Boşnakların kullandığı
Armonika (Akordeon) Pomakların yada Selanik göçmeninin de çalgısı olmuştur. Selanik
göçmeninin kullandığı kaba zurna ve davul Yörük’ün, Boşnak’ın olduğu gibi Alevilerin de
olmuştur. Bu durum zamanla daha sonrasında oluşturulan Halk Oyunları Topluluklarında
daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Bu bildiride Trakya Halk Oyunları Topluluklarında kullanılan Halk Çalgılarının neler
olduğu ve nasıl kullanıldıkları hakkında bilgilere yer verilecektir.
Yrd. Doç. Bülent KURTİŞOĞLU
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Türk Halk Oyunları Bölümü
Öğr. Gör F. Belma KURTİŞOĞLU
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Download