Yaylı Çalgılar

advertisement
Müzik ASD
 Yaylı Çalgılar
Sanatta Yeterlik
Kontenjan
4 (TC Vatandaşı)
4 (Yabancı Uyruklu)
4 (Yatay Geçiş)
ALES
Şartı aranmamaktadır.
Yabancı Dil
En az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul
edilen bir sınavdan eşdeğer puana sahip
olmak.
Transkript
Zorunlu (Onaylı)
Diploma
Yüksek Lisans Diploması veya Geçici
Mezuniyet Belgesi. Henüz mezun olmamış
adaylar için mezun olabileceğine dair yazı.
Ön Koşul
Devlet Konservatuvarı ya da dengi okulların
Yaylı Çalgılar Programı Yüksek Lisans
kademesinden mezun olmak.
Sınav Tarihi
19-21 Haziran 2017
Sınav Saati
14.00
 Yatay geçiş için başvuran adayların Sanat sınavları ;
20 Haziran 2017 Salı günü sanatta yeterlik için saat 15.00’de
başlayacaktır.
Sınav Yeri
Müzik Anasanat Dalı
Dolmabahçe Cad. Akaretler Durağı
Beşiktaş / İSTANBUL
Tel : 0212 260 10 50 / 51
Download