Dersin Adı - Harran Üniversitesi

advertisement
Dersin Adı:
Bitki Besleme ve Gübreleme
Ön Koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
Haftalar
1
HARRAN ÜNİVERSİTESİ CEYLANPINAR MYO
Kodu
Yarıyılı
T+U
Kredisi
1403205
2
1+2
2
AKTS
3
yok
Türkçe
Zorunlu
yok
Bitki için gerekli olan makro ve mikro besin elementlerini belirlemek ,noksanlığı
ve fazlalığında bitkide meydana gelen stresleri belirlemek, gübreleme tanımı ve gübreleme
amacı, ülkemizde kullanılan gübre çeşitlerini öğrenmektir.
Bu dersin sonunda öğrenci; bitkinin veriminin artırılması için gerekli makro ve mikro besin
elementlerinin önemini öğrenerek,gübre çeşitlerini öğrenilecek,ticari ve doğal gübreleri
karşılaştırıp yorumlamayı yapabileceklerdir.Araziden toprak örnekleri nasıl,nereden
alınacak ve çiftçilerin yaptığı hatalar öğreneceklerdir.
Bitki besin maddeleri eksiklik ve fazlalığında ortaya çıkacak durumlar, toprak örnekleri
alınması, doğal ve ticari gübrelerin sınıflandırılması,
Konular
Bitki tanımı, Bitkilerin mineral ve organik bileşimi bitkinin Mutlak gerekli besin maddelerinin
tanımlanması ve sınıflandırılması makro ve mikro bitki besin maddeleri
2
Bitkinin mutlak gerekli besin maddelerinin tanımlanması ve sınıflandırılması( makro ve mikro bitki besin
maddeleri),bitki verimine olan etkisinin belirlenmesi
3
Azot ,potasyum,kalsiyum,magnezyum fazlalığı ve noksanlığı durumunun belirlenmesi
4
Kükürt,bor,manganez, demir fazlalığı ve noksanlığının durumunun belirlenmesi
5
Bakır, çinko ve molibden fazlalığı ve noksanlığının durumunun belirlenmesi,
6
Toprak analizlerinin amacı,Tarlada nereden toprak örneği alınır,nerelerden alınmaz nedenleri,tarlada
toprak örneği tek yıllık ve çok yıllık bitkiler için nasıl alınır?,
7
Ara Sınav
8
Etiketleme nasıl yapılır. Örneklerin torbalanmasında yapılan hataların belirlenmesi ,tarladan alınan
örnekler nereye nasıl gönderilir
9
Gübre tanımı, gübreleme tanımı,neden yapıldığı, gübrenin toprağa verilme şekli, gübrelerin uygulama
çeşitlerinin belirlenmesi, ülkemiz toprakları için öneminin belirlenmesi
10
Ahır gübresinin tanımı, tarihi, faydaları, ahır gübrelerinin bitkilere yararlı olabilmesinin nelere bağlı
olduğunu sınıflandırılması
11
Ahır gübresinin muhafazası, Ahır gübresinde meydana gelen kayıplar ve meydana gelen kayıpların
önlenmesi, ahır gübresinin kullanımı ne zaman ve nasıl yapılmalı, ahır gübresinin faydaları
12
Ticari gübreler ve sınıflandırılması,azotlu gübrelerin tanımı ve çeşitleri, Fosforlu gübreler ve çeşitleri
13
potasyumlu gübrelerin tanımı ve sınıflandırılması, kompoze gübrelerin tanımı ve sınıflandırılması
14
Gübre dağıtma makinalarının tanıtılması, , ülkemiz toprakları için gübrelemenin öneminin belirlenmesi,
Harran ovasında kullanılan gübreleri incelemek
Genel yeterlilikler
1.Bitki Besin elementlerinin fazlalığı ve noksanlığındaki bitki semptomlarını öğrenme
2. Gübre çeşitlerini avantaj ve dezavantajlarıyla öğrenme
Kaynaklar
Güneş, A., Alpaslan, M. ve İnal, A. 2004. Bitki Besleme ve Gübreleme. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1539, Ders
Kitabı: 492.
Kacar, B. ve Katkat, V. 2006. Bitki Besleme. Nobel Yayın
Aktaş, M. 1994. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1361, Ders Kitabı: 395.
Zabunoğlu, S. ve Karaçal, İ. 1992. Gübreler ve Gübreleme. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1279, Ders Kitabı: 365
Mengel, K. ve Kirkby, E.A. 1987. Principles of Plant Nutrition. IPI, Bern, Switzerland
Değerlendirme Sistemi
Ara sınav:%40
Final:%60
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards