dosyayı indir

advertisement
UYARILAR
1) Ürünlerin taşınmasında konteynır, kap, paket veya ambalajlarında aşağıdaki ifadeler
bulunmalıdır.
a) Boynuz, toynak ve organik gübre ve toprak zenginleştirici üretiminde kullanılacak olan
ürünlerde "INSAN VE HAYVAN TÜKETIM AMAÇLI DEĞILDIR"; ( bu ibare
aşağıdaki gibi olmalıdır. Renkte ve şekilde değişiklik yapılmamalıdır.)
KATAGORİ-2
“ İNSAN VE HAYVAN
TÜKETİMİ AMAÇLI
DEĞİLDİR”
b) Organik gübre ve toprak zenginleştiricilerde; "ORGANIK GÜBRE VE TOPRAK
ZENGINLEŞTIRICILER/UYGULANDIKTAN SONRA EN AZ 21 GÜN BOYUNCA
HAYVANLAR OTLATILMAZ VEYA BURADAN BİÇİLEN OTLAR HAYVANLARIN
BESLENMESINDE KULLANILMAZ".
c) Gübre ve sindirim kanalı içeriği için, "GÜBRE",
ç) 50 kg’ı aşan paket ve dökme ürünler söz konusu olduğunda bu ifadeler ürüne eşlik eden
belgelerde belirtilmelidir. ( söz konusu ise zorunludur. )
d) Çiftlik hayvanlarının erişebildiği toprağa uygulanmayacağı belirtilmiş olması.
AÇIKLAMALAR :
1-Yukarıdaki bilgiler etiketin üzerinde mutlak suretle UYARILAR başlığı altında bulunmak
zorundadır. (HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN
ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI
ÜRÜNLERİN TANIMLANMASI MADDESİNDE AÇIKLANMIŞTIR.)
2- KAT-2 ÜRÜNLERİN tanımlanması yalnızca SARI RENKTE yapılmak zorundadır.
(HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN
ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMATI GEREĞİ BULUNMASI
ZORUNLUDUR.)
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards