Nisan 2007

advertisement
Sayı: 58
ODTÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Nisan-2007
Faaliyet Bülteni
Seminer/Toplantı/Yayın
Karancı, A.N. (2007). Facilitating disaster awareness in the
community, the importance of training and collaboration (Toplumda
afet bilincinin oluşturulması, eğitim ve işbirliğinin önemi). I.
International Conference on National and International
Coordination, Cooperation and Humanitarian Assistance in Natural
Disaster and State of Emergency Management, Girne, 17-20 April.
Doç. Dr. H. Canan Sümer, 4 Nisan’da, Per-Yon Derneği Kamu’da
İnsan Kaynakları Uygulamaları Paneli’ne “çok kaynaklı geri bildirim
ve kültür” başlıklı konuşmasıyla panelist olarak katılmıştır.
Doç. Dr. Sibel Kazak Berument, 28 Mart- 2 Nisan tarihleri arasinda
Boston'da SRCD Biennial Meeting'e katılmış ve doğa sönmez ve
Arş. Gör. Hilal Eyüpoğlu ile birlikte hazırladığı "Supporting language
and cognitive development of infant and young children living in
children’s homes in Turkey" bildiriyi sunmuştur.
Doç. Dr. H. Canan Sümer ve Dr. Özlem Bozo, Psikoloji Bölümü Yaz
Stajı Bilgilendirme Eğitimi’ni düzenlemişlerdir.
Ödül
Hilal Esen Ülken ve danışmanı Reyhan Bilgiç, "Investiagting
the role of personality and justice perceptions on social loafing"
başlıkı tezleriyle; Nursel İpek Özmen ve danışmanı Canan Sümer,
"Leadership style of Turkish middle level managers in private
sector and its relationship with subordinate performance,
satisfaction, and commitment" başlıklı tezleriyle ODTÜ Tez
Ödülü’nü almaya hak kazanmışlardır. Öğrencilerimiz ve
danışmanlarını kutlar, başarılarının devamını dileriz.
Hazırlayanlar: Psikoloji Bölüm Başkanlığı ve Sekreterliği
Düzenleyen: Araş. Gör. Mehmet Şakiroğlu
1
Bölümden Haberler
PSİnema çalışma grubu kuruldu!
www.psinema.org
Psinema, klinik psikoloji ve psikiyatri ile ilgili kavramların ortak hecesi olan “psi” ile
“sinema” kelimesinin iç içe geçirilmesinden elde edilmiş bir sembol kelimedir.
Psinema 3 ayrı kesime hitab etmektedir. İlk kesimimizde insan psikolojisini ve özellikle
anormallikleri anlamaya meraklı sinema seyircileri bulunuyor. İkinci kesimde, psikoloji ve
psikiyatri bölümlerinde verilen psikopatoloji ve psikoterapi eğitimini desteklemek isteyen
öğretim üyeleri ve öğrenciler bulunuyor. Üçüncü kesimde ise gerek üniversitelerde gerekse
film setlerinde ve geri planda sinema filmlerine katkı sağlayan sanatçılar, uzmanlar, çalışanlar
ve öğrenciler bulunuyor.
Doçent Dr. Faruk Gençöz'ün idaresinde kurulan Psinema grubu
tartışmaya ve yazmaya meraklı tüm sinema meraklılarına
açıktır.
PSİnema Kitap ve Makaleleri
Gençöz, F. (2007). Psinema: Sinemada Psikolojik bozukluklar ve Sinematerapi. Hekimler
Yayın Birliği: Ankara.
Gençöz, F. (2007). Psikoloji, psikiyatri, psikoterapi, sinema: Psinema. Güncel Psikoloji ve
Psikiyatri Dergisi, 2007 Bahar sayısı, 44-47.
Gençöz, F., Aka, B.T. (2007) Sinema tadında psikoterapi:
Sinematerapi. Bilim ve Teknik Dergisi, 40 (473), 58-61.
Gençöz, F. (2006) Sinemada psikolojik bozukluklar: Psinema. Bilim ve
Teknik Dergisi, 39 (458), 82-86.
14 Mayıs 2007 tarihinde Doç. Dr. Faruk Gençöz, Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu
kapsamında “Sinemada Değişim Modelleri” konulu panele katılacak ve “PSİnema: Sinemada
Psikoloji, Psikiyatri ve Sineterapi” başlıklı sunumu gerçekleştirecektir.
Yüksek lisans öğrencilerimizden Elif Tuay, United Planet isimli uluslararası bir sivil toplum
örgütünün Turkiye Proje Koordinatörlüğüne atanmıştır.
Bölüm Seminerleri
Seminer Başlığı: The Sleeper Effect in Persuasion: An AccessibilityDiagnosticity Perspective
Konuşmacı: Dr. Tarcan Kumkale, Koc Universitesi
Tarih: 13 Nisan Cuma, 2007
Bültende yer almasını istediğiniz faaliyetlerinizi
Arş. Gör. Mehmet Şakiroğlu’na bildiriniz
[email protected]
Hazırlayanlar: Psikoloji Bölüm Başkanlığı ve Sekreterliği
Düzenleyen: Araş. Gör. Mehmet Şakiroğlu
2
Download