Uygarlık demek bağışlama ve hoşgörü demektir.

advertisement
ÖZEL TOROS ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
VELİ BÜLTENİ
“Uygarlık demek bağışlama ve hoşgörü demektir.”
(ATATÜRK)
HOŞGÖRÜ
İnsan sosyal bir varlıktır. Bu nedenle diğer insanlarla uyum içinde ve birlikte yaşamak
zorundadır. Birlikte yaşamanın en önemli kuralı ise karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü
çerçevesinde yaşamaktır. Hoşgörüden uzak olan insanların hayatı çekilmez bir hale gelir
böylece birbirinden uzak, insan ilişkileri zayıf, sağlıksız toplumlar meydana gelir.
Yaşadığımız dünyanın şartları değerlendirildiğinde insanın en çok ihtiyaç duyduğu
şey yine insandır. Tek başımıza kaldığımızda dostlarımıza, arkadaşlarımıza, diğer
insanlara ihtiyaç duyarız. Bu insanlarla bir
arada olduğumuzda en ufak şeylere kızar,
onları yargılarsak yalnız kaldığımızda
sığınacak bir liman bulamayız. Bu nedenle
birlikte yaşarken diğer insanlara karşı
saygılı ve hoşgörülü olmaya dikkat
etmeliyiz.
Yaşanılan şartlar, hayatın zorlukları bizleri
birbirine karşı saygısız ve tahammülsüz
insanlar haline getiriyor. Oysaki mutlu olmak,
kendimize karşı saygımızı yitirmemek en başta
başkalarının haklarına saygılı olmayı
gerektiriyor. Hayat çok karmaşık, her insanın
kendine ait bir dünyası var. Bazen kendi önceliklerimizi ön planda tutsak da zaman
zaman kendimizi başkalarının yerine de koymamız gerekiyor. İnsanlarla empati
kurmak bizi her zaman yüceltir, insana değer katar.
Hepimiz günlük hayatımızda haksızlığa uğrayan ya da başkalarının kötü
davranışlarına maruz kalan kişileri gördüğümüzde üzülürüz. Ama önemli olan bu
davranışlardan kendimiz uzak durmamızdır. Herkes davranışlarına çeki düzen verir,
birlikte yaşadığı bireylere iyi ve hoşgörülü davranırsa çok önemli bir toplumsal sorun
da aşılmış olacaktır. Dünya daha yaşanılası bir yer haline gelecektir.
Ne yap HOŞGÖRÜLÜ OLMAK İÇİN NE YAPMAMALIYIZ?
İnsanları değersiz ve küçük görmemeliyiz.
İnsanların kusurlarını araştırmamalıyız.
İnsanların hatalarını ortaya çıkarmaya çalışmamalıyız.
İnsanları anlamadan onlar hakkında karar vermemeliyiz.
İnsanların ayıplarını açıklamamalıyız.
İnsanlarla alay etmemeliyiz.
İnsanlara hoşlanmayacakları lakaplarla çağırmamalıyız.
İnsanları utanacakları işleriyle anmamalıyız.
İnsan haklarını ve özgürlük alanlarını kısıtlamamalıyız.
İnsanların farklı düşünce ve inançlarını engellemeye çalışmamalıyız.
İnsanların özel yaşamlarını araştırmamalı, dedikodusunu yapmamalıyız.
İnsanların yaptıkları hatalara karşı onları affetmezlik etmemeliyiz.
İnsanlara karşı kibirli olmamalıyız.
İnsanların işlerini zorlaştırmamalıyız.
İnsanlara karşı katı yürekli olmamalıyız.
İnsanlara karşı kaba davranışlarda bulunmamalıyız.
HOŞGÖRÜLÜ OLMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?
Haddimizi bilmeli ve kendimizi tanımalıyız.
İnsanların kusurlarını görmemeli ve onları örtmeye çalışmalıyız.
İnsanlara karşı anlayışlı olmalıyız.
Topluma ve insanlara uyumlu davranışlarda bulunmalıyız.
İnsanların farklılıklarına saygı duymalı ve tahammül etmeliyiz.
Çevremizdeki insanların hatalarını affedici olmalıyız.
İnsanların farklılık veya kusurlarıyla alay etmemeliyiz.
İnsanların ayıplarını açığa çıkarmaktan kaçınmalıyız.
İnsanların duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmalıyız.
İnsanlara değer vermeli ve değer verdiğimizi hissettirmeliyiz.
İnsanları olduğu gibi kabul etmeliyiz.
İnsanlar için fedakârlık yapmalıyız.
İnsanların düşünce ve inançları kendisinden farklı da olsa onların düşünce ve inanç
özgürlüklerine hoşgörülü olmalıyız.
“Yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü.”
(Yunus Emre)
Özel Toros Ortaokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Ercan YILDIRIM
Download