Document

advertisement
İL
: OSMANİYE
AY-YIL
: KASIM 2011
TARİH
: 11 KASIM 2011
‫ﺴﺮﱠا ِء‬
‫ن ﻓِﻲ اﻟ ﱠ‬
َ ‫ﻦ ُﻳ ْﻨ ِﻔﻘُﻮ‬
َ ‫اﱠﻟﺬِﻳ‬
‫ﻦ‬
َ ‫ﻆ وَا ْﻟﻌَﺎﻓِﻴ‬
َ ‫ﻦ ا ْﻟ َﻐ ْﻴ‬
َ ‫ﻇﻤِﻴ‬
ِ ‫ﻀﺮﱠاءِ وَا ْﻟﻜَﺎ‬
‫وَاﻟ ﱠ‬
‫ﻦ‬
َ ‫ﺴﻨِﻴ‬
ِ‫ﺤ‬
ْ ‫ﺤﺐﱡ ا ْﻟ ُﻤ‬
ِ ‫س ۗ وَاﻟﱠﻠ ُﻪ ُﻳ‬
ِ ‫ﻦ اﻟﻨﱠﺎ‬
ِ‫ﻋ‬
َ
İSLAMDA HOŞGÖRÜ
Değerli Müslümanlar!
Semaha
kökünden
gelen
müsamaha, hoşgörü, bağışlama ve af
etmek demektir. Peygamberimizin (s.a.v)
tebliğ ettiği dine “İslam” adının verilmesi,
diğer anlamlarının yanında müsamaha ve
hoş görü dininin olduğunu bizlere
hatırlamaktadır.
İslam Dini insanlara hoşgörülü
olmayı emreder. “Onlar bollukta ve
darlıkta Allah yolunda harcayanlar,
öfkelerini yenenler, insanları af edenlerdir.
Allah, iyilik edenleri sever.” (1)
Hoş görülü olmanın gereklerini
şöylece sıralayabiliriz: Affedici olmak,
öfkeyi yenmek, beddua edici olmamak,
insanların kusurlarını örtmek, nefis
muhasebesini yapmak, sabırlı olmak,
insanlarla alay etmemek, sui’zan etmemek,
kibir ve gururdan sakınmaktır.
Aziz Müslümanlar !
Hz. Peygamber, (s.a.v) hayatı
boyunca insanlığa karşı en ilkeli
davranışlarından birisi hoşgörü olmuştur.
Bu konu da, her konuda olduğu gibi esas
dayanağı Kur’an-ı Kerimdir. “Eğer kaba,
katı yürekli olsaydın şüphesiz etrafından
dağılıp gitmişlerdi.” (2) “Mümin kullarıma
söyle, (daima) güzel sözler söylesinler.”(3)
Taif seferi sırasında Efendimize karşı
yapılan çirkin saldırı karşısında O nun
(s.a.v) affedici tutumu bu topluluğun
helakine değil de ıslahına karşı dua etmesi
ve rahmet Peygamberi olduğunu beyan
etmesi güzel bir örnektir.
Kıymetli Kardeşlerim!
Hoşgörünün
olmadığı
hayatta
taassup ve sıkıntı vardır. İmtihan
dünyasında iyilerle kötüler bir arada
yaşama durumundadır. Aksi takdirde hayat
yaşanmaz ve çekilmez olur. Hoşgörülü
olan daima Allah Teâla’nın rızasını
gözetir.
Hoşgörülü kimseler hiç kimsenin
kötülüğünü istemezler, sevgi ve saygı
içinde mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamak
isterler.
Değerli Cemaat !
Bizler de Hz. Peygamber’i örnek
alarak hayatımıza yön vermeliyiz. O’nun
hoşgörüsünü bizler de uygulamalıyız.
Bizler birer Müslüman olarak, hayatımızın
her safhasında gerek aile fertlerimize,
gerekse çevremizdeki tüm insanlara karşı
hoşgörülü olmalıyız. Ama bu hoşgörü
İslâmi ölçülerle ve meşru hallerde
olmalıdır. Olur olmaz her şeye ve meşru
olmayan şeylere karşı tutumuz ise; İslâmi
ölçülerde ve Peygamberimizin öngördüğü
çerçevede olmalıdır. Bilmeliyiz ki, İslâmi
tebliği en iyi şekilde Resulullah (s.a.v.)
örnek alınarak yapılabilir ve etkili olabilir.
Hutbeme bir ayeti kerime meali ile
son veriyorum: “Onlar, Rablerinin rızasına
ermek için sabreden, namazı dosdoğru
kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan
gizli ve açık olarak Allah için harcayan ve
kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır.
İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu
vardır.” (4)
HAZIRLAYANIN ADI: Osman ŞAHAN
ÜNVANI: Kumarlı Mah. G.O.P. C.İ-H
TOPRAKKALE/OSMANİYE
1-Al-i İmran 3/134
2-Al-i İmran 3/159
3- El İsra 17/53
4- Errad 13/22
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards