test 5 - DNA ve genetik kod

advertisement
8. Sınıf
Test - 5
Fen Bilimleri
DNA ve Genetik Kod
1. Aşağıda nükleotidlerle ilgili bir kavram haritası
verilmiştir.
3. Bir DNA molekülünün kendini doğru eşlediğini
göstermek için;
I.
Organik bazların dizilişi kontrol edilir.
II. Kullanılan fosfat sayısı araştırılır.
III. Kullanılan şeker sayısı araştırılır.
yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yapılabilir?
Verilen kavram haritasında boş bırakılan I, II ve III
numaralı yerlere hangi kelimeler yazılmalıdır?
II
III
A)
Timin
Sitozin
Şeker
B)
Sitozin
Timin
Şeker
C)
Fosfat
Sitozin
Timin
D)
Şeker
Sitozin
Timin
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
4.
Bilimbenimle
I
A) Yalnız II
Yukarıda verilenlerden ‘’canlıların birbirinden farklı
olmasının nedenleri’’ dışındakiler kesilip çıkarılırsa
tablonun son görünümü nasıl olur?
2. Fen Bilimleri dersinde öğrenciler raptiye, ataş ve
boncuk kullanarak 50 adet nükleotid modeli
oluşturmak istiyorlar.
5.
Öğrenciler yapacakları modellerde raptiyeleri
fosfat, ataşları organik baz ve boncukları şeker,
olarak kullanmak istiyorlar.
Buna göre öğrencilerin elindeki raptiye, ataş ve
boncuk sayıları hangi seçenekteki gibi olursa
istenilen sayıda model oluşturabilir?
Raptiye
Ataş
Boncuk
A)
45
50
55
B)
60
50
C)
20
D)
50
8. Sınıf Fen Bilimleri
Yukarıda verilen DNA modelinde boş bırakılan
yerlere uygun kavramlar aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde verilmiştir?
I
II
III
IV
A)
Timin
Sitozin
Fosfat
Şeker
40
B)
Şeker
Timin
Şeker
Fosfat
10
20
C)
Şeker
Adenin
Guanin
Fosfat
50
50
D)
Fosfat
Şeker
Timin
Sitozin
Bilimbenimle
DNA ve Genetik Kod
6. DNA’nın eşlenmesiyle ilgili;
I.
9.
Bir DNA’dan iki yeni DNA üretilmesi
DNA’nın iki zinciri arasındaki kimyasal bağlar kopar.
Böylece iki zincir ayrılır. Sitoplazmada bulunan
nükleotidler çekirdeğe girer. Bu nükleotidler Ayrılan
DNA zincirlerine uygun bir şekilde bağlanır.
Böylece iki yeni DNA zinciri oluşur.
II. DNA eşlenirken enerji ve nükleotid
kullanılır.
III. DNA, hücre büyümesi sırasında eşlenir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki hangi sorunun
cevabıdır?
A) DNA’da oluşan değişimler kanser yapar mı?
B) DNA kendisini nasıl eşler?
C) Kardeşlerin arasındaki kalıtsal özellikler nasıl
farklı olabilir?
D) DNA’nın yapısındaki kalıtsal yapılar nelerdir?
7. Bilgi: “DNA eşlenirken ikiye ayrılır ve açıkta kalan
kısımlara sitoplazmadan uygun nükleotidler gelerek
her zincir kendini tamamlar.”
Adenin
Guanin
Sitozin
Timin
A)
4
2
1
2
B)
2
1
2
4
C)
3
3
4
2
D)
4
2
2
4
Bilimbenimle
Bu bilgiye göre şekilde görülen DNA
eşlenmesiyle ilgili şekilde hangi
nükleotidden kaç adet kullanılmalıdır?
10. Hakan öğretmen hücrede bulunan bazı genetik
yapıların şeklini tahtaya çizmiştir.
8. Kromozom nedir sorusuna verilen cevaplardan
hangisi doğrudur?
A) Nükleotidlerin yapısında bulunan ve dört farklı
çeşit olan genetik yapıdır.
B) DNA’yı oluşturan nükleotidlerden biridir.
C) DNA ve özel proteinlerin oluşturduğu genetik
yapıdır.
Buna göre K, L ve M ile gösterilen genetik yapıların
ismi hangi seçenekte verilmiştir?
K
L
M
A)
Nükleotid
Kromozom
DNA
B)
Nükleotid
DNA
Çekirdek
C)
Gen
Çekirdek
DNA
D)
DNA
Kromozom
Gen
D) Adenin organik bazının diğer ismidir.
8. Sınıf Fen Bilimleri
Bilimbenimle
DNA ve Genetik Kod
Download