elektrik akımı

advertisement
ELEKTRİK AKIMI
Elektronların iletken içinde düzenli ve devamlı olarak
hareket etmesine elektrik akımı denir.Elektrik akımı bir
elektron hareketidir.Bunun oluşması için düzenli elektron
üreten ve pompalayan pil,akü veya elektrik santralleri
gibi üreteçlere ihtiyaç vardır.
Pilin negatif kutbu,bir iletken tel ile pozitif kutba
birleştirildiğinde,iletken tel üzerinden elektronlar negatif()kutuptan pozitif(+)kutba doğru hareket ederler.Elektrik
akımının yönü ise pozitif(+)kutuptan negatif(-)kutba
doğrudur.Kısaca elektronlarla akımın
yönü zıttır.Eğer bu iletkene bir lamba ve bir
anahtarda bağlanırsa basit bir elektrik devresi
elde etmiş oluruz.
ELEKTRİK AKIMININ YÖNÜ
Bir elektrik devresindeki elektrik akımının yönünü
bulmak için pilin kutuplarına bakmamız
yeterlidir.Aşağıdaki devre şemasında da görüldüğü gibi
pilin devre içindeki gösterimindeki uzun olan yani
(+)kutuptan,kısa olan yani (-)kutba doğrudur.Devredeki
akımı ampermetre ölçer.
Ampermetre
Ampermetre,elektrik devresinden geçen akımın
şiddetini ölçer.Ampermetrenin iç direnci çok
küçük olduğundan değeri 0 olarak kabul
edilir.Ampermetre devreye seri bağlanır.Birimi
“amper”dir.Kısaca “A” ile gösteririz
GERİLİM
Suyun akışı elektrik devrelerindeki elektrik akımına
benzer.Elektrik akımı da,devrenin iki ucu arasındaki
yüklerin enerjileri arasında fark olduğu sürece olur.Bu
enerji farkı gerilimin oluşmasına yol açar.Sonuç
olarak gerilim enerji farkının bir göstergesidir.Elektrik
devrelerinde elektrik akımının devamlı olmasını
sağlayan elektrik enerjisi kaynakları vardır.Yani
piller,bir elektrik devresinde gerilim oluşturarak
elektrik akımının meydana gelmesine sebep olur.Bir
devredeki gerilimi voltmetre ölçer.
VOLTMETRE
Voltmetre,devrenin uçları arasındaki potansiyel farkı
ölçer.Voltmetrenin iç direnci çok büyük olduğundan değeri
sonsuz kabul edilir.Direncin değeri çok büyük olduğundan
dolayı voltmetre üzerinden akım geçmez.Voltmetre devreye
paralel bağlanır.Birimi “volt”tur.Kısaca “V” ile gösterilir.
PİLLERİ TANIYALIM
Pilin içinde iki farklı çubuk vardır.Bunlar
hamur gibi bir maddenin içindedirler.Çok
çeşitli piller vardır.Bu piller;volta pili,limon
piller,sıvı piller,güneş pilleri ve kuru
pillerdir.
DİRENÇ
Elektronlar atomdan atoma ancak bir kuvvetin
zorlaması ile geçebilir.Maddenin elektrik akımına
gösterdiği tepkiye direnç denir.Direnç “R” ile
gösterilir.Direnç birimi “Ohm”dur.Gerilimin akım
şiddetine bölünmesi ile bulunur.
Download