Deney 1 - Teknoloji Fakültesi

advertisement
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2016-2017 Bahar Yarıyılı
EEM108 – Elektrik Devreleri I Laboratuvarı Deney 1
Ölçü Aletlerinin Tanıtılması
Öğrenci Adı :
Deney Tarihi :
Sorumlu
:
Numarası
:
Yrd. Doç. Dr. Canan ORAL
Arş. Gör. Merve ŞEN KURT
Deneye gelmeden önce deney öncesi hazırlıklar soruları cevaplayınız. Deneyde grup çalışması
yapılmış olsa bile aynı raporu getiren öğrenciler intihal kapsamında değerlendirilecektir.
Deney Öncesi Hazirliklar
Şekil 4 ve Şekil 5’de verilen devreleri Multism veya Proteus ISIS programı ile çiziniz ve aşağıdaki
tabloyu doldurunuz. Benzetim programı devre görüntüsünün çıktısını alınız ve raporun sonuna
ekleyiniz.
E=5V
E=10V
E=15V
Voltmetre 1
Şekil 4
Voltmetre 2
Voltmetre 3
Ampermetre 1
Şekil 5
Ampermetre 2
Ampermetre 3
DENEYİN YAPILIŞI
1.Şekil 4’de verilen devreyi kurunuz. DC gerilim kaynağının değişen değerleri için, (E=5V,
E=10V, E=15V) için her bir direncin üzerindeki gerilim değerini (V1,V2 ve V3 ) Tablo-2’ye
kaydediniz.
1
Tablo 2: 470, 220 ve 330 ohm’luk dirençler için ölçülen gerilim değerleri(V1,V2 ve V3)
E (V)
V1(V)
V2(V)
V3(V)
5
10
15
2. Şekil 5’da verilen devreyi kurunuz. DC gerilim kaynağının değişen değerleri için, (E=5V,
E=10V, E=15V) için her bir direncin üzerinden geçen akım değerlerini (I1,I2 ve I3 ) Tablo-3’e
kaydediniz.
Tablo 3: 470, 220 ve 330 ohm’luk dirençler için ölçülen akım değerleri(I1,I2 ve I3)
E (V)
I1(A)
I2(A)
I3(A)
5
10
15
3. Şekil 6’de verilen devreyi kurarak ölçülen ve hesaplanan eşdeğer direnç (Reş) değerini ve
Tablo-4’e kaydediniz.
Reş,hesaplanan=………………
Deney öncesi ……./40
Reş,ölçüm=………………
Deney ……/40
Deney Performansı…../20
Toplam …../100
2
Download