SYSTEMA CARDİOVASCULARE (DOLAŞIM SİSTEMİ) (KALP)

advertisement
SYSTEMA CARDİOVASCULARE
(DOLAŞIM SİSTEMİ)
(KALP)
Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU
D.Ü.TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ
ANABİLİM DALI
KALP ( C O R )
KALBİN GÖREVLERİ
1-Dokuların gereksinimi olan gaz ve gıda maddelerini taşıyan kanı ARTERlere
pompalamak
2-Dokulardan geçip VENlere gelen kanı alıp AKCİĞERlere göndermek
3-Akciğerlerden gelen kanı tekrar arterial sisteme pompalamak
4-Canlının bulunduğu değişik ortam ve psişik şartlara göre atım
sayısını.pompaladığı kanın hacmini ve debisini ayarlayarak DOLAŞIMIN
YETERLİLİĞİni sağlamak
KALBİN YERİ
Kalp göğüs boşluğunda,iki akciğer arasında.diphragmanın hemen üzerinde
MEDİASTİNUM MEDİUS ta bulunur.Bu boşlukta kalp önde sternum
ve kıkırdak kostalar,yanlarda akciğerler arkada arka mediastinum organları
ve columna vertebralis ,altta diaphragma üstte ise Kalbe giren ve çıkan
damarlarla çevrilmiştir.
KALBİN ŞEKLİ VE
BÜYÜKLÜĞÜ
Koni şeklinde
Eğik eksenli
270-320 gr.
BOYUTLARI
Uzunluğu 14-15 cm.
Genişliği 8-9 cm.
Kalınlığı 6-8 cm.
KALBİN KOMŞULUKLARI
KALBİN GÖĞÜS ÖNDUVARI ÜZERİNDEKİ
İZDÜŞÜMÜ
Kalbin göğüs önduvarındaki izdüşümünü belirlemek için 4
nokta belirlenir
1.NOKTA :Sağ 3.kıkırdak kaburga üzerinde sternum kenarından 1
cm.uzaklıkta olan nokta
2.NOKTA : Sağ 6.kıkırdak kaburganın sternuma tutunduğu nokta
3.NOKTA : Sol 2.interkostal aralıkta sternum kenarından 2.cm.uzaklıktali
nokta
4.NOKTA :
Sol linea medioclavicularisin. Sol 5.intercostal aralığı kestiği
nokta
2.ve 4.noktalar düz bir çizgi ile,diğer noktalar ise dış bükey çizgilerle
birleştirildiğinde kalbin göğüs ön duvarı üzerindeki sınırı belirlenmiş
olur.
TELERADRİOGRAPHİ
KALBİN DIŞ GÖRÜNÜMÜ
(FACİES ANTERİOR)
KALBİN DIŞ GÖRÜNÜMÜ
(FACİES DİAPHRAGMATİCA)
KALBİN İÇ YAPISI
(ATRİUM DEXTRUM VE VENTRİCULUS DEXTER
KALBİN İÇ YAPISI
( ATRİUM SİNİSTRUM VE VENTRİCULUS SİNİSTER)
KALP KAPAKLARININ GÖĞÜS ÖNDUVARINDAKİ
İZDÜŞÜM VE DİNLEME ODAKLARI
OSTİUM ATRİOVENTRİCULARE
DEXTRUM
İ : 5.Kıkırdak kaburgaları birleştiren çizgi
üzerinde sternum üstü
D.O.:Sağ 6.kıkırdak kaburganın sternuma
tutunduğu nokta
OSTİUM ATRİOVENTRİCULARE
SİNİSTRUM
İ : Sol 4.kıkırdak kaburganın sternuma
tutunduğu nokta
D.O.;Sol 5.interkostal aralıkta orta
çizgiden 8-9cm.uzaklıktaki nokta(sol
memenin altı)
KALP KAPAKLARININ GÖĞÜS ÖNDUVARINDAKİ
İZDÜŞÜM VE DİNLEME ODAKLARI
OSTİUM AORTAE
İ:
Sağ ve sol 3.interkostal aralıkları
birleştiren çizginin orta noktası
D.O.:Sağ 2.interkostal aralıkta
sternumun hemen kenarı
OSTİUM TRUNCİ PULMONALİS
İ : Sol 3.kıkırdak kaburganın
sternuma tutunduğu nokta
D.O.;Sol 2.interkostal aralıkta
sternumun hemen kenarı
Download