Hücre Hattının Beslenmesi

advertisement
Hücre Hattı Beslenmesi
Amaç
Hücreler çoğalabilmek için glikoz ve aminoasit içeren besi ortamı ile seruma
ihtiyaç duyarlar. Bu amaçla hücreler ekildikten sonra sıkışık (konfluent) duruma
hücrenin ihtiyacı oranında belli aralıklarla beslenmeleri gerekir.
Adheran Hücre Hattının Beslenmesi
1. Komplet hücre kültür ortamı su banyosunda 37°C’ye ısıtılır.
2. Hücreler CO2 inkübatöründen alınır ve mikroskopta incelenir.
3. Flask dik konuma getirilir ve hücre tabakasının olduğu yüzeye pipet değdirilmeden
ortam yavaşça çekilir (eğer hücreler dish’e ekilmiş ise, dish’in kapağı açılır ve
yüzeye pipet değdirilmeden ortam yavaşça çekilir).
4. Yeni bir pipet ile 10 mL ortam çekilir, flask dik konumdayken yavaşça flaska
boşaltılır (hücreler dish’e ekilmiş ise pipet dish kenarına değdirilerek taze ortam
yavaşça boşaltılır).
5. Flaskın veya dish’in kapağı kapatılır.
6. Hücreler mikroskopta incelenir.
7. Hücre hattı co2 inkübatörüne yerleştirilir.
Süspansiyon Hücre Hattının Beslenmesi
1. Komplet hücre kültür ortamı su banyosunda 37°C’ye ısıtılır.
2. Hücreler CO2 inkübatöründen alınır ve mikroskopta durumları izlenir.
3. Flask dik konuma getirilir ve taze ortam eklenir (eğer hücreler dish’e ekilmiş ise,
dish’in kapağı açılır ve yüzeye pipet değdirilmeden taze ortam eklenir).
4. Flaskın veya dish’in kapağı kapatılır.
5. Hücreler mikroskopta incelenir.
6. Hücre hattı co2 inkübatörüne yerleştirilir.
Kaynaklar
1. Freshney, RI, 2000. Culture Of Animal Cells: A Manual Of Basic Technique, 3rd
Edition; Wiley-Liss, New York.
2. Celis, İF, 1998. Cell Biology: A Laboratory Handbook, 2nd Edition; Academic, New
York.
3. Bonifacino, Js, Dasso, M, Harford, Jb, Lippincott-Schwartz, J, And Yamada, Km,
2000. Current Protocols İn Cell Biology, Wiley, New York.
Download