Primer: HPLC grade olmalı. 20-25 baz uzunluğunda, baz dizilimi

advertisement
1. Primer:
a. HPLC grade olmalı.
b. 20-25 baz uzunluğunda, baz dizilimi belirli, tek zincirli DNA moleküllerini içeren 2 mL’lik vida
kapaklı tüplerde kurutulmuş (liyofilize) halde sağlanmalıdır.
c. Sulandırıldığında 100 mM konsantrasyonunda solüsyon elde edilebilmelidir.
d. Sulandırma protokolünü içeren belgesiyle birlikte teslim edilmelidir.
2. Taq DNA Polimeraz:
a. Enzim, Taq DNA Polimerazın rekombinant olmayan 5’-3’ ekzonükleaz aktivitesine sahip olan
modifiye edilmemiş bir formu olmalıdır.
b. Enzim 500 U ebatta ve 5U/uL konsantrasyonunda olmalıdır.
c. 4 x 1 mL hacminde 5X Green Flexi Buffer içermeli, bu buffer 2 adet renk (mavi ve sarı)
içermeli ve bu renkler elektroforez sırasında birbirinden ayrılmalıdır. Optimizasyonu
kolaylaştırmak için Magnezyum içermemelidir.
d. 4 x 1 mL hacminde 5X Colorless Flexi Buffer içermeli, bu buffer renksiz olmalı ve bu şekilde
florasans ve absorbans değeri okumaya elverişli olmalıdır. Optimizasyonu kolaylaştırmak için
Magnezyum içermemelidir.
e. 3x1.2 mL hacminde 25 mM konsantrasyonda MgCl2 içermelidir.
3. PvuII:
a. Proteus vulgaris’den elde edilmiş olmalıdır.
b. İnkübasyon sıcaklığı 37ºC olmalıdır.
c. Kesim yeri: 5’...CAG^CTG...3’ , 3’...GTC^GAC...5’ olmalıdır.
d. 1000 U’lik ambalajda 8-12 U/uL enzim konsantrasyonuyla teslim edilmelidir.
e. %100 aktif kesim yapan tamponuyla birlikte verilmelidir.
4. XbaI:
a. Xhantomonas badrii’den elde edilmiş olmalıdır.
b. İnkübasyon sıcaklığı 37ºC olmalıdır.
c. Kesim yeri: 5’...T^CTAGA...3’ , 3’...AGATC^T...5’ olmalıdır.
d. 2000 U’lik ambalajda 8-12 U/uL enzim konsantrasyonuyla teslim edilmelidir.
e. %100 aktif kesim yapan tamponuyla birlikte verilmelidir.
5. BsmI:
a. Bacillus stearothermophilus NUB36’nın genini taşıyan Esherichia coli’den elde edilmiş
olmalıdır.
b. İnkübasyon sıcaklığı 65ºC olmalıdır.
c. Kesim yeri: 5’…GAATGCN^...3’ , 3’...CTTAC^GN...5’ olmalıdır.
d. 500 U’lik ambalajda 10 U/uL enzim konsantrasyonuyla teslim edilmelidir.
e. %100 aktif kesim yapan tamponuyla birlikte verilmelidir.
6. FokI:
a. Flavobacterium okeanokoites’in genini taşıyan Esherichia coli’den elde edilmiş olmalıdır.
b. İnkübasyon sıcaklığı 37ºC olmalıdır.
c. Kesim yeri: 5’...GGATG(N)9^...3’ , 3’...CCTAC(N)13^...5’ olmalıdır.
d. 1000 U’lik ambalajda 5 U/uL enzim konsantrasyonuyla teslim edilmelidir.
e. İnaktivasyon sıcaklığı 65ºC olmalıdır.
f. %100 aktif kesim yapan tamponuyla birlikte verilmelidir.
7. 0,2 mL eppendorf tüp:
a. DNAse-RNAse free olmalıdır.
b. Pyrogen free olmalıdır.
c. Steril olmalıdır.
d. Düz kapaklı olmalıdır, kapakları sızdırmayacak şekilde iyi kapanmalıdır.
e. PCR çalışmalarında kullanıldığında tüp içerisindeki sıvıdan buharlaşma olmamalıdır.
f. Konik tabanlı olmalıdır.
8. 1,5 mL eppendorf tüp:
a. 1.5 mL hacminde olmalıdır.
b. Düz kapaklı olmalıdır.
c. Etiket yazma alanının ve kapağın pürüzlü olması gerekmektedir.
d. Kapakları sızdırmayacak şekilde iyi kapanmalıdır.
e. Steril olmalıdır.
9. 0,1-10 uL pipet ucu:
a. Ultrahidrofobik özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır.
b. 0,1-10 uL arasını çekebilme kapasitesine sahip olmalıdır.
c. Pipet uçları universal tipte olmalı ve Gilson Pipetman model pipetlerle uyumlu olmalıdır.
d. DNAse ve RNAse free olmalıdır.
10. 10-200 uL pipet ucu:
a. Ultrahidrofobik özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır.
b. 10-200 uL arasını çekebilme kapasitesine sahip olmalıdır.
c. Pipet uçları universal tipte olmalı ve Gilson Pipetman model pipetlerle uyumlu olmalıdır.
d. DNAse ve RNAse free olmalıdır.
11. Amonyum asetat:
a. Kimyasal formülü CH3COONH4 olmalıdır.
b. Extra pure olmalıdır.
c. 500 gr’lık ambalajda sağlanmalıdır.
12. Proteinaz K:
a. Tritirachium album’dan elde edilmiş olmalıdır.
b. Biyolojik örneklerdeki proteinleri parçalamak için kullanılmalıdır.
c. RNase ve DNase free olmalıdır.
d. Kurutulmuş (liyofilize) halde 100 mg’lık olarak ambalajlanmış olmalıdır.
Download