Çift/Aile Terapisi

advertisement
Çift/Aile Terapisi
ÇiftAile Terapisi Yaklaşımı
Bireysel Terapi ve Aile Terapisi bir kaç açıdan önemli farklılıklar içerir:
Bireysel Terapide müdahaleler bireyin duygu, düşünce ve davranışlarına odaklanır. Örneğin
Psikodinamik yaklaşım ağırlıklı olarak duygulara, CBT düşünceye, Davranışçı Terapi ise davranışlara
odaklanır. Terapinin etkinliği ya da değişim terapi yaklaşımına göre belirlenir: Kişiliğin yeniden
yapılanması, depresyonun, kaygı bozukluğunun ortadan kalkması ya da yalnızca şikayetlerin sona
ermesi gibi.
Çift ve Aile Terapisinde müdahale ilişkilere yapılır. Değişimin temel ölçüsü; ilişkilerin değişimidir. Aile
Terapisi; Sistemik, Stratejik, Yapısalcı Aile Terapisi gibi değişik yaklaşımları içerse de, temelde
müdahalelerini ilişkilere yönlendirdiği için tümünde sistemik anlayışın hakim olduğunu söyleyebiliriz.
Buna göre; örneğin, depresyon ya da kaygı bozukluğu olarak tanımlanan davranışlar aslında ilişkilerin
(sistemin) yansımasıdır.
Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Sertifika Programı, müdahalelerini ilişkiye yönlendiren
terapilerin bir “entegrasyonunu” amaçlamaktadır. Programa katılanların, sistemik-ilişkisel perspektifi
kaybetmeden, değişik yaklaşımların en çok işe yarayan müdahalelerini öğrenmeleri ve pratiklerine
yansıtmaları hedeflenmiştir.
Aile terapisi, terapi denince ilk akla gelen bireysel terapinin öznesi olan kişide değişim yaratmak
yerine, sorunlara aile sistemlerinde değişiklik yaratarak çözüm üretmeye çalışır. Bu bakış
doğrultusunda, program, kişisel değişim yaratma amacının ötesinde, aile sistemine ya da ilişkilere
müdahale ile sorunların çözümüne odaklanacaktır.
Kısa Tarihçe:
Çeşitli problemler yaşayan kişilere ve ailelere yardım etmek amacıyla ailelere kurallara uygun
müdahale birçok kültürde karşımıza çıkmaktadır. Farklı bir meslek dalı olarak Aile Terapisi 19. yüzyılda
İngiltere ve Amerika’da ortaya çıkmıştır. Bir psikoterapi dalı olarak ise kökleri daha sonrasına, çocuk
rehberliği hareketi ve evlilik danışmanlığının ortaya çıkmasıyla, 20. yüzyıla dayanmaktadır. Aile
terapisinin resmen gelişmesi ise 1940’lı yıllarda ve 1950lerin başlarında, 1942’de American
Association of Marriage Counselors’ın kurulması, İngiltere (John Bowlby, Tavistock Kliniği), Amerika
(John Bell, Nathan Ackerman, Christian Midelfort, Theodore Lidz, Lyman Wynne, Murray Bowen, Carl
Whitaker, Virginia Satir) ve Macaristan’da (D.L.P. Liebermann) danışan olarak aile görmeye başlayan
birçok bağımsız klinisyen ile grubun çalışması ile gerçekleşmiştir.
1960’ların ortalarında birtakım aile terapisi okulları ortaya çıkmıştır. Aile ve çift terapisinin ilk büyük
atılımı Gregory Bateson ve çalışma arkadaşları tarafından sibernetik ve sistem fikirlerinin aile
tedavisine eklenmesi ile gerçekleşmiştir (MRI Palo Alto Grubu). Sibernetik ve sistem teorisinden
etkilenen gruptan sonra stratejik terapi ortaya çıkmıştır. 1980’den beri alana, bireysel terapiden ve
başka yerlerden farklılaşan birçok yaklaşım eklenmiştir. Yapılan araştırmalara göre sürekli aile
terapistliği yapan terapist sayısı her geçen gün artmaktadır ve çift ve aile terapisi CBT’den sonra en
çok kullanılan terapi çeşididir.
Download