PsycINFO`da Bütünleyici Tıp ile ilgili Kaynaklar

advertisement
PsycINFO'da Bütünleyici Tıp ile ilgili Kaynaklar
APA VERI TABANLARI VE ELEKTRONIK KAYNAKLAR
PsycINFO'da Bütünleyici Tıp ile İlgili Konular
PsycINFO, Amerikan Psikoloji Derneği'nin yayımladığı bir araştırma veri tabanıdır. Sağlık hizmetleri
uzmanları, tamamlayıcı ve alternatif tıp ile ilgili ve bu alanların geleneksel tedaviler ile birlikte nasıl
kullanılabileceği ile ilgili araştırmaları bulmak için bu veri tabanını kullanabilirler.
Bütünleyici Tıp ile ilgili Örnek Aramalar
Senaryo: Bir psikolog, hastalara
semptom ve tetikleyicilerin daha
fazla farkında olma stratejilerinin
öğretilmesinin depresyonla daha
iyi başa çıkmalarına yardım
edip edemeyeceğini öğrenmek
istemektedir.
Arama: Farkındalık VE Majör
Depresyon
Sonuçlar: Depresyon, kaygı
ve bunlarla ilişkili bozuklar için
geleneksel tedavilere ek olarak
farkındalık temelli bilişsel terapi
gibi tekniklerin etkinliği ile ilgili
makaleler.
PsycINFO ® | Konu Kılavuzu
Senaryo: Bir sosyal hizmet
görevlisi, ağrı yönetimi için
akupunkturun etkinliği ile ilgili
araştırmaları gözden geçirmek
istemektedir.
Arama: Akupunktur VE (Kronik
Ağrı VEYA Ağrı)
Sonuçlar: Romatoid artrit, sırt
ağrısı ve migren dahil çeşitli ağrı
çeşitlerinin tedavisi için akupunktur
kullanımını inceleyen çalışmalar.
Senaryo: Bir doktora öğrencisi,
kaygı bozukluklarının masaj veya
aromaterapi ile tedavi edilmesi
konusunda literatürde ne tür
kaynaklar olduğunu görmek
istemektedir.
Arama: (Masaj VEYA Aromaterapi)
VE Kaygı Bozuklukları
Sonuçlar: Belirli kokular ve uçucu
yağların kullanımını inceleyen
makaleler ile masajın hasta ve
masöz için yararlarını konu alan
makaleler.
Seçilmiş Arama Terimleri
Burada verilen arama terimleri, PsycINFO eş anlamlılar sözlüğündeki ilgili birçok terimi arasından seçilmiş
birkaç terimdir. Bu terimleri (arayüzünüze göre Konu Terimleri, Konu Başlıkları veya Dizin Terimleri olarak
adlandırılır) nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, kütüphanecinize sorun ya da bu bilgi yazısı ile birlikte
aldığınız PsycINFO Quick Reference Guide'a (Hızlı Başvuru Kılavuzu) başvurun.
Holistik Sağlık
• Akupunktur
• Aromaterapi
• Kantaron
• Masaj
• Şifalı ve Tıbbi Bitkiler
• Meditasyon
• Beslenme
• Osteopatik Tıp
• Koruyucu Hekimlik
Disiplinler Arası Tedavi
Yaklaşımı
• Birleşik Tedavi
• Biyo-psiko-sosyal Yaklaşım
• Eklektik Psikoterapi
• Bütünleyici Psikoterapi
• Multimodal Tedavi Yaklaşımı
Kültür (Antropolojik)
• Aidiyet
• Kültürler Arası Tedavi
• İnançla İyileşme
• Halk Hekimliği
• Halk Psikolojisi
• Sosyal Yapı
• Kültürler Aşırı Psikoloji
Klinik Uygulamalar
• Öfke Kontrolü
• Kaygı Yönetimi
• Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğu
• Davranış Değiştirme
• Majör Depresyon
• Ağrı Yönetimi
• Travma Sonrası Stres
Bozukluğu
• Stres Yönetimi
Tedavi Yaklaşımları
• Macera Terapisi
• Onaylayan Terapi
• Hayvan Destekli Terapi
• Sanat Terapisi
• Bibliyoterapi
• Evcil Hayvanlar
• Yaratıcı Sanat Terapisi
• Dans Terapisi
• Bahçecilik Terapisi
• Hipnoterapi
• Akıl-Vücut Terapisi
• Hareket Terapisi
• Müzik Terapisi
• Fototerapi
• Şiir Terapisi
• Rekreasyon Terapisi
• Gevşeme Terapisi
• Doğal Yaşam Deneyimi
750 First Street, NE | Washington, DC | 20002-4242
800.374.2722 veya 202.336.5650 | TDD/TTY 202.336.6123
[email protected] | www.apa.org/pubs/databases
Download