aile ve eş terapileri - e

advertisement
AİLE VE EŞ TERAPİLERİ
Yazar
Prof. Dr. Oğuz E. Berksun / Dr. Gökben Hızlı Sayar
Basım Yeri
Ankara
Yayın Yılı
2013
Baskı No
1
Sayfa Sayısı
304
Boyut
14,5 x 21,5
Kâğıt Türü
2. Hamur
Fiyat
15.00 TL
İSBN
978-605-5216-75-7
Özet
Evliliğin her derde deva olmasını, yaşayacakları aşkla samanlıkların
seyran olacağını bekleyen insanlar, çoğu zaman kendilerini mutsuz
edecek koşullarla ve medeniyetin gerçekleriyle evlendiklerinin farkına
varmazlar. Toplumsal hayatın gelişimi içinde, evlilik ilişkileri ve aile
yaşantılarında bugün gelinen nokta, hem kadınların hem de erkeklerin
psikolojik ve biyolojik dengelerini zorlar niteliktedir. İlişkileri sadece iki
insan arasında olanlar değil, tabiat, sosyal yaşam, kişisel anlayışlar,
evrim bilim, ekonomi, medeniyet etkiler. Bu sebeple psikoterapi
uygulamalarında her evlilik ve aileye özel anlayış geliştirmemizi
kolaylaştıracak zengin bir kültürel birikime ihtiyacımız vardır.
Bu kitapta evlilik ve aile terapilerinin gelişimi, başlıca terapi
modellerinin ana hatları, evlilik terapilerinin parçası olan cinsel terapi
uygulamalarını özetledik. Ancak bir psikoterapist, evliliğe ve aileye
yüzyıl öncesinde olduğu gibi geleneksel anlayışlar, inanışlar ve eldeki
kuramlar ile yaklaşma kolaycılığına sahip değildir. Toplumda yaşanan
değişim ve dönüşümün etkilerini dikkate alarak var olan aile ve eş
terapisi kuramlarını yeniden yorumlama konusunda bazı önerilerimizi
de bu kitapta sunduk.
İçerik
- Psikoterapiler
- Evlilik ve Aile Kavramları
- Aile Terapileri
- Aile Terapileri Tarihi
- Ailede Sağlıklılık ve İşlevsellik
- Birinci Kuşak aile Terapileri
- Psikanalitik - Psikodinamik Aile Terapisi Modeli
- Bowen Aile Sistemleri Modeli
- Yapısal (Structural) Aile Terapisi Modeli
- Yaşantısal (Experiential) Aile Terapisi Modeli
- Stratejik Aile Terapisi Modeli
- Bağlamsal (Contextual) Aile Terapisi Modeli
- İkinci Kuşak Aile Terapileri
- Milan Sistemik Aile Terapisi
- Çözüm Odaklı Terapiler
- Öyküsel (Narrative) Aile Terapisi
- Üçüncü Kuşak aile Terapileri
- Bilişsel Davranışçı Aile ve Evlilik Terapisi
- Şema Terapi
- Emosyonel Odaklı Aile Terapisi
- Cinsellik ve Cinsel Terapiler
- Evlilik ve eş Terapilerine Güncel Yorum
Download