Demans yaşlılarda sık görülen bir sorundur. 65 yaş üzerinde yüzde

advertisement
21 EYLÜL DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ
Ülkemiz ve dünya nüfusu giderek yaşlanmakta vebu sebeple demans (bunama)’ın en yaygın sebebi
olan Alzheimer Hastalığı’nın ülkemiz ve dünya için önemi artmakta ve 21 Eylül, tüm dünyada
Alzheimer Günü olarak anılmaktadır.
Demans yaşlılarda sık görülen bir sorundur. 65 yaş üzerinde yüzde 5, 80 yaş üzerinde yüzde 50
oranında görülür.
Hastalık başlangıçta sinsi bir unutkanlıkla başlayabileceğinden yaşlılıkta izlenen unutkanlık normal
olarak görülmemelidir. Alzheimer ilerleyici bir hastalıktır.
Muhtemel Etkenler:
Alzheimer hastalığında bir dizi muhtemel etkenler tartışılmakta ise de hastalığın nedeni tam olarak
bilinmemektedir.
Yaş, Alzheimer için temel risk faktörünü oluşturmaktadır.
Alzheimer, eğitim durumu ve ekonomik kazanç durumu düşük kişilerde iki kat daha fazla
görülmektedir.
Depresyon ve geçmişte kafa travması öyküsü varlığı artırıcı bir risk faktörü olabilmektedir.
Kadınların uzun yaşamalarıyla ilgili olarak risk faktörü artabilmektedir.
Alzheimer hastalığı ilerleyici ve geri dönüşsüzdür ancak erken teşhisle belirtileri bir süreliğine
geciktirilebilir, hatta iyileştirilebilir.
Klinik Seyri:
Bunama ya da demans olarak bilinen Alzheimer, günlük hayatın her zamanki gibi sürdürülmesini
engelleyen, ilerleyici kronik bir beyin hastalığıdır.
Alzheimer, unutkanlıkla başlayan, kişinin zihinsel yetilerini elinden alan ve bakıma muhtaç duruma
getiren bir hastalıktır.
Bu hastalıkta aynı zamanda pek çok psikiyatrik belirti bir arada görülebilmekte ve hem hastanın hem
de ailesinin yaşam kalitesi çok ciddi derecede düşebilmektedir.
Ülkemizdeki 350 binAlzheimer hastası ve bu hastaların aileleri de hesaba katıldığında hastalığın çok
geniş bir kitleyi ilgilendirdiği görülmektedir. Yapılan bir araştırma hastaların yüzde 75’inin hastalık
hakkında bilgi sahibi olmadığını, hastaya bakım verenlerin yüzde 27’sinde ciddi depresyon ve
tükenme bulunduğunu göstermiştir.
Alzheimer hastalarının en az yüzde 50’si tanı ya da tedavi almadan hayatını kaybetmekte, aynı
araştırmaya katılanların yüzde 83’ü yaşlanınca bunamanın "normal" olduğu düşüncesi taşıdığını
göstermiştir. Günümüzde mevcut olan ilaçlar ile erken yakalanan vakalarda son noktaya gidiş süresi
uzatılmakta, hastanın öz bakım süresi uzatılıp bakıcı yükü azaltılmaktadır
Alzheimer tedavi edilebilir ve geciktirilebilir bir hastalıktır.
Toplum bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.
Alzheimer hastalığı için yapılan hiçbir faaliyet abartma olarak kabul edilemez.
“GERİ DÖNDÜRMEK MÜMKÜN DEĞİL AMA YAVAŞLATMAK ELİMİZDE”
Download