21 EYLÜL DÜNYA ALZHEĠMER GÜNÜ

advertisement
21 EYLÜL DÜNYA ALZHEĠMER GÜNÜ
Ülkemiz ve dünya nüfusu giderek yaşlanmakta ve
Alzheimer hastalığının ülkemiz ve dünya için önemi artmakta
olup tüm dünyada 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olarak
anılmaktadır.
Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve
başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal
bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır.
Bunama ya da demans olarak bilinen Alzheimer, günlük
hayatın her zamanki gibi sürdürülmesini engelleyen, ilerleyici
kronik bir beyin hastalığıdır.
Alzheimer hastalığının oluşumunda yaşlanmanın önemli bir risk faktörü olduğu ve 65
yaş sonrasında hastalığın görülme sıkılığının sürekli artış içinde olduğu bilinmektedir.
Ülkemizin nüfus yaşlanma hızı dikkate alındığında genç nüfusun giderek yaşlanacağı ve 3040 yıl sonra Alzheimer hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağı düşünülmektedir.
Alzheimer Hastalığının Belirtileri
-Zihinsel Bozukluklar
-Genellikle ilk belirtisi unutkanlıktır
-Öğrenme güçlüğü
-Konuşma bozukluğu
-Yolunu kaybetme
-Kişileri tanıyamama
-Karar verme Güçlüğü
-Davranışsal Bozukluklar
-Huzursuzluk
-İlgisizlik
-Saldırganlık
-Uyku bozukluğu
-Hayal görme
-Depresyon
Alzheimer Hastalığının Tedavisi
Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Yapılan tedaviyle, hastalık tamamen ortadan
kaldırılamaz. Öncelikle şunun bilinmesi gerekir; bu hastalığın tedavisinde erken tanı çok
önemlidir. Yapılan tedaviyle, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılır ve hastalığın semptomları
azaltılır. Amaç, hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır.
Alzheimer Hastalığından Korunma Yöntemleri;
-Egzersiz Yapmak
-Düzenli ve Dengeli Beslenmek
-Alkol ve Sigara kullanımından uzak durmak
-Zihni aktif tutmak
-Sosyalleşmek
Alzheimer hastalığının engellenmesi mümkün değildir ancak yavaşlatmak da
elimizdedir. Özellikle beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, Akdeniz tipi beslenme, balık
tüketimi, sebze ve meyve tüketimiyle bu hastalığın başlaması ve ilerlemesi
yavaşlatılmaktadır.
“ALZHEIMER HASTALIĞINI GERĠ DÖNDÜRMEK MÜMKÜN DEĞĠL AMA
YAVAġLATMAK ELĠMĠZDE”
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards