1 Yandaki devrede ortalama yük akımı 15A`dir. Transformatörün

advertisement
Ad Soyad :
1
a-) 15 A
2
4
Yandaki devrede ortalama yük akımı 15A'dir. Transformatörün ikincil tarafında IRMS=?
b-) 10.61 A
c-) 17.5 A
d-) 14.14 A
b-) 250
c-) 500
d-) 1000
Tek faz yarım dalga doğrultucu iki sargılı trafo tarafından beslenmektedir. Yük saf rezistifdir. Transformatör ikincil tarafındaki
akımın rms değeri IS ve yük akımının rms değeri Irms olarak ifade edilirse, hangisi doğrudur.
a-) IS=Irms (ateşleme açısından bağımsız)
b-) IS=0.5 Irms (ateşleme açısından bağımsız)
c-) IS=Irms (ateşleme açısı <300 ise)
d-) IS=Irms (ateşleme açısı >300 ise)
Tek faz yarı dönüştürücü ile yüksek endüktanslı yük beslenmektedir. Yüke paralel serbest geçiş diodu (free wheeling) bağlıdır.
Akım ve gerilim dalga şekilleri için hangisi doğrudur.
a-) benzerdir
5
(5 puan)
Alçaltıcı tip DC-DC dönüştürücüde Ton=3x10-3, Toff=1x10-1 'dir. Anahtarlama frekansı hangisidir.
a-) 333.33
3
No :
b-) benzer değildir
c-) aynı veya farklı olabilir
d-) iletim açısı 00 ise aynıdır.
0.8 pf ile 20 kVAlık güç çeken devrede harcanan güç kaç kW'dir
a-) 12
b-) 20
c-) 16
d- ) 8
Doğru (D) /Yanlış (Y) (3 puan)
a-) D b-) Y
1
DIAC anot ve katot olarak isimlendirilmiş iki uca sahip devre elemanıdır.
2
İletkenlerin rezistans değeri frekans ile değişmez.
a-) D
b-) Y
3
Hysteresis kayıplarını azaltmak için hava aralıklı (çekirdeksiz) transformatör kullanılabilir.
a-) D
b-) Y
4
Transformatör gücü (çekirdek-core) geometrisinden bağımsızdır.
a-) D
b-) Y
5
Transformatör sargı sayısı hesaplanırken primere uygulanacak voltaj/akım dalga şekli göz önüne alınmalıdır.
a-) D
b-) Y
6
Endüktans tasarlarken hava aralığı arttırıldığında çekirdek manyetik geçirgenlik katsayısı (permeability
tasarım için önemli bir değer haline gelir.
μ ) a-) D
b-) Y
7
Bipolar anahtarlamalı ( V o =±V dc ) pwm ile kontrol edilen inverter için tasarlanacak çıkış filtresi unipolar
anahtarlamaya göre daha efektiftir.
8
Kare dalga inverterde çıkış voltajı için
9
a-) D
b-) Y
a-) D
b-) Y
Boost tipi DC-DC dönüştürücüde endüktansın sürekli iletim modunu (Continous Conduction Mode) sağlaması
için belirlenecek H değeri, çalışma frekansından bağımsızdır.
a-) D
b-) Y
10
KVA ve kW gösterimleri arasında fark yoktur.
a-) D
b-) Y
(5 puan)
1
Türkiye'de konutlarda kullanılan voltajın frekans,ortalama, rms, tepe değerleri (1 ve 3 faz için) nedir?
2
Kare dalga inverter, sinusoidal pwm invertere göre avantajlıdır. Çünkü;...
3
Yükseltici tip (Step-Up) DC-DC dönüştürücü devresi tasarlayın. (Devre çizimi)
1
˙ / pi (f=frekans) geçerlidir.
V rms =V dc √ 1−2f
(30 puan)
Buck tipi temel dc-dc dönüştürücüde Vs=50V, D=0.4, L=400uH, C=100uF, f=20kHz, R=20Ohm verilmiştir. Devre elmanlarının
max
min
ideal olduğu kabulu ile; a-) Çıkış voltajı V o =? b-) İndüktör akımının min. ve mak. değeri, I L , I L =? c-) Çıkış
voltaj dalgalılığı Δ V o /V o=?
Ad Soyad :
No :
(5 puan)
0
0
1
Yalnız pozitif yarım çevrimde, 40 'de tetiklenen tristörün ortalama anot akımı 50A'dir. Ateşleme açısı 80 'ye değiştirilirse,
ortalama anot akımı için hangisi söylenebilir.
a-) 50 A
2
b-) 25 A
c-) 50-25 A arasında
d-) 25 A'dan az
c-) 4
d-) 1
SCR kaç uçlu devre elemanıdır
a-) 2
b-) 3
3
Şekilde RLE yükü besleyen kıyıcı gösterilmektedir. Serbest geçiş diodu hangi durumda iletimdedir.
4
a-) tristör iletimde ise
b-) tristör kesimde ise
c-) tristörün hem kesimde hem iletim de ise
d-) kısmen tristör kesimde ve kısmen tristör iletimde ise
Tristörden geçen ortalama akım hangisine bağlıdır.
a-) ateşleme açısı
5
b-) ateşleme frekansı
c-) kapı akımı büyüklüğü
d-) hepsi
Tam köprü inverter devresi 30 V'luk pil ile beslenmektedir. Çıkış voltajının rms değeri hangisidir.
a-) 15 V
b-)
15 √ 2 V
c-) 30 V
d-) 30 √ 2 V
Doğru (D) /Yanlış (Y) (3 puan)
a-) D b-) Y
1
Z empedans değeri frekans ile artar.
2
Transformatör sargı sayısı hesabı nüve (çekirdek-core) geometrisinden bağımsızdır.
a-) D
b-) Y
3
Transformatör ile giriş gücü N=N1/N2 oranında değiştirilerek çıkışa aktarılır.
a-) D
b-) Y
4
Endüktans tasarımında sargı sayısı belirlenirken, endüktanstan geçecek akımın efektif değeri de etkilidir.
a-) D
b-) Y
5
Hava aralığı arttırıldığında endüktans değeri (H) azalır, doyuma götürecek akım seviyesi yükselir.
a-) D
b-) Y
6
Endüktansın doyuma girdiği seviyeyi arttırmak için hava aralıklı tasarım tercih edilir.
a-) D
b-) Y
7
Unipolar anahtarlamalı ( V o ={+V dc 0 −V dc } pwm ile kontrol edilen inverter için tasarlanacak çıkış
filtresi bipolar anahtarlamaya göre daha efektiftir.
a-) D
b-) Y
8
Kare dalga inverterde faz kaydırmalı kontrol ile THD (total harmonic distortion) kontrol edilemez.
a-) D
b-) Y
9
Buck tipi DC-DC dönüştürücüde endüktansın sürekli iletim modunu (Continous Conduction Mode) sağlaması
için belirlenecek H değeri, yük direncinden bağımsızdır.
a-) D
b-) Y
10
Sinusoidal gerilim kaynağı ile beslenen devrede tristörler yükten bağımsız bir şekilde negatif alternansta kesime a-) D
girerler.
b-) Y
1
Elektrik faturalarındaki tutar hangi birim (Watt, VA, V, A, F, Joule.....?) üzerinden hesaplanır.
2
Sinusoidal pwm inverter kare dalga invertere göre avantajlıdır. Çünkü;...
3
Alçaktıcı tip (Step-Down) DC-DC dönüştürücü devresi tasarlayın. (Devre çizimi)
1
(30 puan)
12 Volt DC kaynaktan beslenen 30V çıkış değeri olan DC-DC dönüştürücü tasarlamanız isteniyor. Yük 50 Ohmluk rezistanstır.
(soruda verilmeyen gerekli büyüklükler için kendiniz değer belirleyebilirsiniz). Doluluk oranı (Duty cycle) D=? Sürekli iletim
durumunu sağlayacal LMIN? Enduktans için IMAX ve IMIN ? %1 gerilim dalgalılığını sağlayacak çıkş filtre kapasitesi C=?
(5 puan)
Download