Harmonik ve Güç Kalitesi Ölçümleri

advertisement
teknik
Harmonik ve
Güç Kalitesi Ölçümleri
Elk. Y. Müh. Taner İriz
[email protected]
Bir alternatif akımın etkin değeri
(RMS), belli bir saf direnç biçimindeki
yükte aynı miktarda ısı oluşturan
doğru akım değeri olarak tanımlanmaktadır.
Başka bir deyişle, alternatif akımın dirençte oluşturduğu ısı, bu akımın karesel ortalaması ile orantılıdır.
Saf sinüsoidial dalgalar için, rms
değeri tepe değerin 0,707 katıdır ya
da saf sinüsodial dalgalarda tepe
değer rms değerin Ö2 katıdır.
Sinüsodial dalgalar dışında rms
değerler farklıdır. Tüm analog ölçü
aletleri ile digital multimetrelerin çoğu ideal sinüs eğrisi için geliştirilmiş
basit bir ölçü yöntemi ile ölçüm yapmaktadır. Dolayısıyla anılan ölçüm
aletlerinin doğrulukları ideal sinüs
formu için geçerlidir. Günümüz pratiğinde ise ideal sinüs eğrisi yoktur.
Harmonikli akımların varlığından
dolayı, ideal sinüs formundan sapmış, alternatif dalga formları ile uğraşmaktayız. Bu dalga şekillerinin ölçümü için gerçek etkin değer ölçen
(True RMS) cihazlar kullanmak gerekir. Sıradan bir multimetre ile True
RMS kalibreli bir multimetre arasında
saf sinüs dalgası ölçümünde hiçbir
fark yoktur. Ancak sıradan bir multimetre, True RMS kalibreli bir cihaza
göre bir kare dalgayı %10 daha yüksek, üç faz diyot redresör çıkış dalga-
14 nisan 2008
sını ise %30 daha düşük bir değerde
algılamaktadır.
Lineer olmayan yüklerin (bilgisayar, kesintisiz güç kaynağı, elektronik balast, kompakt flüoresan
lambalar, doğrultucular, vb.) yaygın
kullanılmasıyla elektrik tesisatlarında kaçınılmaz olarak harmonikli akım
ve gerilimler oluşmaktadır. Sıradan
multimetrelerle bu elektriksel parametreler %30-40 oranında daha
düşük ölçüleceğinden sorunların
saptanması zorlaşacaktır. Bir devre
kesicisinin normal yükte anlamsız
açması, kabloların ısınması, nötrtoprak geriliminin büyümesi, kondansatörlerin erken yaşlanması gibi pek
çok olumsuzluğun belirlenme ve
yorumlanması için True RMS (gerçek
etkin değer) ölçen multimetrelerin
kullanılması gerekir.
Daha ileri analizler için ise, güç
kalite analizörlerinden yararlanılmalıdır. Yeni nesil clamp tipi güç
kalitesi analizörleri aşağıdaki ölçümleri yapabilmektedir
1. Gerilim, akım, aktif-reaktif-görünen güç, güç faktörü, frekans, nötr
akımı, aktif-reaktif-görünen enerji
ölçümü,
2. Elektrik tüketiminin hedef
maksimum demand değerini geçmeyecek şekilde denetimi,
3. Gerilim ve akımın, dalga biçimi veya fazörle gösterimi,
4. Gerilim ve akımın harmonik
bileşenlerinin ölçülmesi ve analizi,
5. Güç kalitesi analizi,
a) Swell ( 1 ) , Sag ( 2 ) , flicker ( 3 ) ,
outage(4), ımpuls, notches(5), inrush
olaylarının belirlenmesi ve kaydedilmesi,
b) Dengesizlik oranının ölçümü,
c) Güç faktörü düzeltilmesinin
kondansatör grupları ile simülasyonu.
Sonuç : Günümüzde artık standart kalibreli ölçü aletleri ile elektrik
tesisatlarının denetimini yapmak olanaklı değildir. Yeni nesil ölçü aletlerinin kullanılması gerekmektedir.
Ancak bunun yanında mühendislik
tasarım ilkelerinin ve işletme-bakım
prosedürlerinin tekrar gözden geçirilmesi zorunludur.
(1)
Swell : Gerilimin bir tam dalgadan daha
uzun süre %110'dan daha büyük
değerlere çıkması.
(2)
Sag : Gerilim bir tam dalgadan daha
uzun süre %80'den daha küçük değere
düşmesi.
(3)
Flicker : Gerilimin periyodik olarak 6-7
tam dalga (8-9 Hz) süresince azalması
ya da artması. İnsan gözü 8,2 Hz
frekansına duyarlıdır ve bu frekans
civarındaki kırpışmalardan rahatsız
olmaktadır.
(4)
Outage : En az yarım dalga süresince
gerilimin sıfır değer alması.
(5)
Notches : Gerilimin bir tam dalgasında,
doğrultucu darbe sayısı kadar
tekrarlanan çökmeler(çentik)
emo izmir şubesi
Download