ÇARPANLAR VE KATLAR

advertisement
ÇARPANLAR VE KATLAR
1)
72 sayısının pozitif bölenlerin
tamamı hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
4)
240=2a.3b.5c ifadesi
veriliyor.Aşağıdakilerden hangisi
𝑎𝑎. 𝑏𝑏
𝑐𝑐
A)2 ve 3
B)1,2,3,8,9,18,24,36 ve 72
İfadesinin sonucudur?
C)2,3 ve 5
A)4
B)8
C)2
D)5
D)1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36 ve 72
2)
75 sayısının asal bölenlerinin
çarpımı kaçtır?
A)30
B)15
C)6
5)
D)5
Yukardaki çarpan ağacına göre
A+B.C ifadesinin sonucu kaçtır?
A)2250
3)
Aşağıdakilerden hangisi 120’nin
bölenlerinden biri değildir?
A)12
B)15
C)24
D)27
B)510
C)105
D)1350
6) Aşağıdaki asal sayıların hangisinin asal
çarpanı en fazladır?
A)20
B)30
C)40 D)50
ÇARPANLAR VE KATLAR
7) 90 sayısını asal çarpanlarının toplamı
kaçtır?
A)5
B)7
C)10
D)13
10)
Yukarıdaki verilen ifadeyi sağlayan en
küçük pozitif tamsayı kaçtır?
A)20
8) A=23.31.52 sayısının eşiti
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)300
B)600
C)120
D)60
Asal çarpan sayısı 3’tür.
B)30
C)40
D)50
11) Adem Öğretmen ;96 sayısının asal
çarpanlarına ayrılmış hali nedir? Diye
soruyor.
Ekrem:25.3
Furkan:24.3
Gamze:22.32.5
Rana:24.32
Hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur?
9)Aşağıdakilerden hangisinin asal
çarpanları 2,3 ve 5 sayılarından oluşur?
A)40
B)50
C)60
D)70
A)Ekrem
B)Furkan
C)Gamze
C)Rana
12) 60 sayısının asal olmayan kaç tane
pozitif çarpanı vardır?
A)12
B)10
C)9
D)8
ÇARPANLAR VE KATLAR
1) 50 sayısının asal çarpanlarının sayısı
ile asal olmayan çarpanlarının sayısının
toplamı nedir?
A)6
B)8
C)10
4)
Yandaki
dikdörgenin
D)12
alanı 60’tır.
(kenar uzunluklarının tamsayı olduğu biliniyor)
Aşağıdakilerden hangisi bu dikdörtgenin
bir kenarı olamaz?
A)10
2)
A
2
B
2
C
2
D
3
E
5
yandaki verilen çarpan
algoritmasına göre
A-B+C-(D+E)
B)12
C)15
D)18
5) 40’a kadar olan doğal sayıların kaç
tanesi asal sayıdır?
A)10
B)11
C)12
D)13
ifadesinin sonucu nedir?
1
A)70
B)80
C)210
D)230
.
3) İki basamaklı en büyük asal sayı 97’dir.
.İki asal sayının toplamı herzaman asaldır.
.En küçük asal sayı 2’dir.
.İki asal sayının çarpımı herzaman asaldır.
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A)1
B)2
C)3
D)4
5) Aşğıdakilerden hangisi asaldır?
A)21
B)51
C)91
D)71
ÇARPANLAR VE KATLAR
6) Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi
aralarında asaldır?
A)5-15
B)14-21
C)8-15
9) . Asal sayıdır.
. İki basamaklı bir sayıdır.
D)9-33
. onlar basamağı 5’tir.
Verilen bilgilere göre birler basamağı
hangisi olabilir?
A)1
7) Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi
aralarında asal değildir?
A)6-7
B)8-15
C)13-51
B)2
C)3
D)4
10)
D)39-42
Zümra içinde asal sayı olan balonları
patlatıyor. Geriye kaç balon kalır?
A)2
8) . İki basamaklı sayıdır.
B)3
C)4
D)5
11)
. Birler basamağı 3’tür.
. Asal sayıdır.
Verilen bilgilere göre onlar basamağı
aşağıdaki ifadelerden hangisi olabilir?
A)9
B)7
C)6
D)3
Yukarda verilen çarpan ağacına göre
A-B+C ifadesinin sonucu nedir?
A)35
B)40
C)45
D)50
ÇARPANLAR VE KATLAR
1) Aşağıdakilerden hangisi 150 sayısının
çarpanlarından biri değildir?
A)25
B)30
C)40
D)50
4) 70’ten küçük en büyük asal sayı ile
20’den büyük en küçük asal sayının
toplamı nedir?
A) 90
2) 90 sayısının asal çarpanlarının
oluşturduğu küme hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
A){21,32}
C){21,32,51}
B){2,3,5}
D){2,5,9}
B)88
C)86
D)83
5) Asal çarpanlarına ayrılmış hali
23.32.5 şeklinde olan sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)90
B)360
C)30
D)180
3) 6’nın iki basamaklı en büyük katı nedir?
6) Verilen ayı çiftlerinden kaç tanesi
aralarında asaldır?
A)99
* 5-12
* 22-33
* 15-16
* 21-45
B)98
C)96
D)90
A)4
B)3
C)2
D)1
ÇARPANLAR VE KATLAR
7) Asal çarpanlarına ayrılmış hali verilen
sayılardan hangisi boşta kalır?
A)80
B)72
8)
C)45
10)
5 katlı bir apartmanın her katında farklı
bir kimse oturuyor. Sadece boşta bir daire
kalıyor.
D)24
165 sayısının en büyük asal
çarpanı nedir
*İsmail:Benim ve Ayşenin kaldığı daire
numarası asal değildir.
*Furkan:Benim ve Gamzenin kaldığı
daire numarası çift değildir.
Verilen bilgilere göre hangi daire boşta
kalır?
Feyza öğretmenin sorduğu soruya;
Ayşe:3
Sude:5
Mehmet:11
Selim:13
B)Sude
C)Mehmet
B)2
C)3
D)4
11) 35 sayısı için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
Cevabını veriyorlar. Hangi öğrenci soruyu
doğru cevaplamıştır?
A)Ayşe
A)1
D)Selim
A)Asal sayıdır.
B)3 tane asal çarpanı vardır.
C)6 tane asal sayı böleni vardır.
D)Pozitif çarpanlarının toplamı 48’dir
9) 90 ‘dan büyük en küçük asal sayı nedir?
12) 75 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisi
ile aralarında asaldır?
A)91
A)20
B)93
C)95
D)97
B)33
C)45
D)52
ÇARPANLAR VE KATLAR
1) Üç basamaklı en küçük asal sayı ile iki
basamaklı en büyük asal sayının toplamı
nedir?
A)199
B)198
C)197
D)196
4) 4A sayısı iki basamaklı bir asal sayıdır. A
yerine gelebilecek sayılar nelerdir?
A)1,3,5,7,9
B)1,3,7
C)2,4,6,8
D)1,3,7,9
5) 51 sayısı ....................assal sayı değildir?
2) Aşağıdaki sayılardan hangisinin pozitif
bölen sayısı 9’dur?
A)24
B)32
C)36
D)45
Boş bırakılan yere hangi cümle gelirse
ifade yanlış olur?
A)3’e bölündüğü için
B)17’ye bölündüğü için
C)Kendine ve 1’den başka böleni olduğu için
D)Tek sayı olduğu için
3) 11,13,15,23,27,37,39,51 ve 91
sayılarından kaç tanesi asal sayıdır?
A)4
B)5
C)6
D)7
6) A1 sayısı iki basamaklı bir asal sayıdır. A
yerine yazılabilecekrakamların toplamı
nedir?
A)30
B)21
C)25
D)16
ÇARPANLAR VE KATLAR
7) 52’den küçük en büyük asal sayı nedir?
10) 75’ten büyük en küçük asal sayı kaçtır?
A)41
A)77
B)43
C)47
D)51
B)79
C)81
D)83
11) Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu
asaldır?
8) Aşağıdakilerden hangisi asal sayı
değildir?
A)37
B)29
C)11
A)(2+7)-3
B)4.5-3
C)16:2+8
C)(3+2)3-1
D)1
12) Konya’nın şehirlerarası telefon kodu
332’dir.
9) Asal sayılarla ilgili verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
B)En küçük asal sayı 2’dir.
Aşğıda verilen telefon numaralarından
hangisi sadece asal rakamlardan
oluşmuştur?
C)2 basamaklı en küçük asal sayı 11’dir.
A)3322651220
B)3322502355
D)İki asal sayının toplamı daima asaldır.
C)3322352753
D)3322555551
A)Ardışık sayılar aralarında asaldır.
Download
Random flashcards
KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

MD

2 Cards oauth2_google_ab2d7316-fd35-4eb7-aa09-752bd5f646b3

Create flashcards