Korunga Sunumu

advertisement
KORUNGA (Onobrychis Adams) CİNSİ:
Bir veya çok yıllık çoğunlukla otsu, nadiren
çalımsı bitkilerdir.
Bitkilerin üzeri ince tüylerle kaplıdır.
Yapraklar, karşılıklı birleşiktir ve yaprak ekseni
yaprakçıkla sonuçlanır.
Çiçek durumu, axillaire, topluluk şekli ise, sık
salkımdır. Taç yapraklar, pembe, mor, beyaz
veya sarı renkte olabilir. Kanatçıkların küçük
olmasına karşılık, kayıkçık oldukça iyi
gelişmiştir. Erkek organların durumu
diadelphous’tur.
Meyve kabuğu, dikenlidir ve çatlamaz;
içerisinde bir veya iki tohum bulunur.
I- KORUNGA (Onobrychis sativa Lam=
O. Viciifolia Scop).
Uzun ömürlü, çok yıllık,
kurağa ve özellikle soğuğa
çok dayanıklı bir yem
bitkisidir. Kıraç koşullar
altında yem üretimi amacıyla
yetiştirilebilecek en iyi
bitkilerden birisidir. Uygun
zamanda biçimi yapılırsa
kaliteli ot alınabilir. Kalkerli
topraklarda başarıyla tarımı
yapılmaktadır.
Bitkisel Özellikleri
Oldukça gelişmiş bir kök
sistemine
sahiptir.
Bitkinin
kalınlaşmış bir ana kökü ve çok
sayıda yan kökleri vardır. Ana
kökü toprağın 10 m derinliğine
kadar inebilir.
Bitki taç kısmından çok
sayıda sap verir.
Bu saplar dik veya yatık
olarak gelişebilir.
Dik olarak gelişen
formlar 100-120 cm’ye
kadar boylanabilir.
Bitkinin üstü ince tüylerle
kaplıdır.
Olgunlaşma döneminde
saplar çok çabuk
kabalaşır ve sertleşir.
Yapraklar,
karşılıklı birleşiktir. Yaprak ekseni daima
yaprakçıkla biter. Uzun yumurta şeklinde olan yaprakçıklar,
ince tüylerle kaplıdır. Kulakçıklar, üçgen şeklinde sarımsı ve
yeşil-kahve rengindedir.
Çiçek topluluğu sık
salkım şeklindedir.
Bir salkımda 5-80
kadar çiçek bulunur.
Salkım uzun bir sapla
yaprak koltuğuna
bağlanmıştır.
Çiçeklerde kanatçıklar
küçüktür. Buna
karşılık, kayıkçık iyi
gelişmiştir. Taç
yapraklar, pembe
renklidir.
Meyve, 5-8 mm uzunluğunda
ve mercek şeklindedir.
Kabuğun üzeri ağ şeklinde
damarlı ve dişlidir. Meyve
kabuğu olgunlaşma
devresinde açılmaz. Tohumu
çıkarabilmek için özel
yöntemlerle kırılması gerekir.
Bu nedenle korunga genellikle
meyve halinde ekilir. Meyve
içerisinde 1 veya 2 tohum
bulunur. Bitki, özellikle Orta
Anadolu ve ona benzer iklim
koşullarında çok bol meyve ve
tohum oluşturmaktadır.
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards