ülke masaları

advertisement
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Pazar Araştırması ve Ülke Masaları
YAVUZ SELİM ÖZDEN
MASA BAŞI ARAŞTIRMASI
Masa başı araştırması hedef pazarın seçimi ve hedef pazar
potansiyelinin ölçülmesi işidir.
Uluslararası pazarlara girmek ve ihracat yapmak için öncelikle
cevaplamamız gereken sorular vardır:
•Müşteriler kim?
•Hedef Pazar Neresi?
•İlk kez ihracat yapacağım. Nereden başlamalıyım?
Masa başı çalışması ile önce hedef pazar seçilmekte, daha
sonrada bu pazarın uygunluğu konusunda bir ön araştırma
yapılmaktadır. Böylece belirlenmiş pazar yada pazar
bölümündeki potansiyel alıcıların firmanın teklifini satın alma
gücü araştırılmaktadır.
MASA BAŞI ARAŞTIRMASI
AVANTAJLAR
DEZAVANTAJLAR
• Verinin hızlı toplanması
• Genel kalmaktadır.
• Düşük maliyetli
• Güvenilirliğinin test
edilmesi gereklidir.
• Herhangi biri tarafından
yapılabilir.
• Çelişen istatistikler
• Farklı tanımlar
• Güncel olmayan bilgi
Masa Başı Araştırmasının Aşamaları
Amaç ve İşin Tanımının Belirlenmesi
Ürünün Sınıflandırılması
Pazar Araştırmasında Gerekli Bilgilerin
Toplanması
Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi
Masa Başı Araştırmasının Aşamaları
Amaç ve İşin Tanımının Belirlenmesi
Amaç ürünlerin satılabileceği hedef bir ülkenin ve
bu ülkedeki potansiyel müşterilerin belirlenmesidir.
Masa başı araştırmasıyla ülkelerin rekabet
yapısı, pazar büyüklüğü, kültürel, ekonomik ve
coğrafi farklılıkları, müşteri istek ve ihtiyaçlarını
değerlendirebilmek için hedef pazarlar hakkında
detaylı bilgi toplanmakta, karşılaştırma yapılmakta,
hedef olarak seçilen pazarın yapısı ortaya
çıkarılmaktadır.
Masa Başı Araştırmasının Aşamaları
Ürünün Sınıflandırılması
Ülkemizde dış ticaret istatistikleri “ARMONİZE SİSTEM NOMANKLATÜRÜ”
esas alınarak 12'li bazda hazırlanmaktadır. Armonize sistem numarasını
Gümrükler Genel Müdürlüğü (http:gumrukler.gov.tr) sayfasından yada
www.ibp.gov.tr adresinden başvuru kaynaklarında GTİP kod rehberi başlığı
altında bulabilirsiniz.
Bir örnek ile açıklamak gerekirse Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde “Damızlık
kısraklar” için belirlenen pozisyon kodu ‘0101.11.00.10.12’dir.
0101.11
Armonize Sistem
Kodu
•
•
00
Kombine
Nomanklatür Kodu
10
Milli alt
açılım kodu
12
İstatistik
kodu
GTİP KOD REHBERİ
2, 4 ve 6 fasıllı HS (Harmonize System-Armonize Sistem) kodlarına, İngilizce veya Türkçe
ürün adlarına göre ayrı ayrı sorgulama yapılabilmektedir.
Rehber yardımıyla ürünün Türkçe veya İngilizce adını bilen kişi Armonize Sistem koduna
ulaşabilmektedir.
ÜRÜNÜ SINIFLANDIRDIĞIMIZDA;
 Ürün son üç-beş nereye ihraç edilmiştir?
 Ürün nereden ithal edilmektedir?
 Ürünün dünya ticareti (ithalat+ihracat) nedir?
Ürünün son yıllardaki ticari eğilimi nedir?
 Ürünüz ile ilgili Gümrük Vergisi’ne ulaşabilirsiniz.
Masa Başı Araştırmasının Aşamaları
Pazar Araştırmasında Gerekli Bilgiler:
1.Ürünün özellikleri / dış ticaret sınıflandırması
2.Hedef pazardaki tüketim (pazarın büyüklüğü, bölümleri,
eğilimler, tüketim eğilimleri)
3.Hedef pazarda üretim, ithalat, ihracat
4.Hedef pazarda ticaretin yapısı (dağıtım kanalları)
5.Hedef pazara giriş (kalite standartları, ambalajlama,
işaretleme, etiketleme, çevre ile ilgili kısıtlamalar, gümrük
vergileri, kotalar,ödeme yöntemleri, teslimat koşulları,vs)
6.Hedef pazarda fiyatlar ve kar marjları, fiyat bilgisi
için kaynaklar
7.Hedef pazardaki ticari yayınlar + fuarlar
8.Hedef pazardaki potansiyel alıcılar + ilgili kurum ve
kuruluşların adresleri
BİLGİ KAYNAKLARI
YURTİÇİ KAYNAKLAR
• Kamu Kuruluşları
• Özel Sektör Kuruluşları
• Yabancı Ülke Temsilcilikleri
• Ülke Masaları
YURTDIŞI KAYNAKLAR
• Dış Temsilcilikleri
• Birleşmiş Milletler
• ITC-Uluslararası Ticaret Merkezi
• DTÖ-Dünya Ticaret Örgütü
• Bölgesel Entegrasyonlar
• Dış Ticaret Kuruluşları
www.ekonomi.gov.tr
ÇAĞIMIZIN TİCARİ BİLGİ KAYNAĞI:
www.intracen.org
www.ibp.gov.tr
INTERNET
www.trademap.org
ÜLKE MASALARI
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
11
ÜLKE MASALARI
EKONOMİ BAKANLIĞI
İHRACAT BİLGİ PLATFORMUNUN
www.ibp.gov.tr
BİR BÖLÜMÜDÜR
www.ulkemasalari.gov.tr
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
12
ÜLKE MASALARI
ÜLKE MASALARI – ÜRÜN / HEDEF KİTLE
ÜRÜNÜN NİTELİĞİ
Ülke Masalarının ürünü olan ülke raporları temel olarak Pazar
Araştırması niteliği taşımaktadır.
Ülke Raporlarının hedef alıcıları/kullanıcıları pazar araştırması
aşamasında ya da ihtiyacında olan firmalarımızdır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
13
ÜLKE MASALARI
ÜLKE PAZAR BİLGİLERİNİN İÇERİĞİ
 Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler
 Siyasi ve İdari Yapı
 Genel Ekonomik Durum ve Sektörler
 Dış Ticaret
 Dış Ticaret Politikası ve Vergiler
 Türkiye ile Ticari İlişkiler
 Yabancı Yatırımlar
 Pazarla İlgili Bilgiler
 İş Adamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 Genel Değerlendirme ve Öngörüler
 Sektörel Değerlendirmeler
 Pazara İlişkin Haberler
 Fuarlar ve Yararlı Adresler
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
14
ÜLKE MASALARI
ÜLKE PAZAR BİLGİLERİNİN İÇERİĞİ
Potansiyel Sektör Değerlendirmelerinin İçeriği
 Hedef Ülkenin İthalatı ve Değişimi
 Dünya İthalatında Hedef Ülkenin Payı
 Türkiye'nin Toplam İhracatı
 Türkiye'nin Hedef Ülkeye İhracatı ve Değişimi
 Hedef Ülkenin İthalatında İlk 5 Ülke ve Pazar Payları
 Hedef Ülkenin Türkiye'ye Rakip Ülkelere Uyguladığı Vergi Oranları
 Hedef Pazarlarda Potansiyel Sektörlerin Değerlendirmesi
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
15
ÜLKE MASALARI
KAYITLI KULLANICI SİSTEMİ
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
16
ÜLKE MASALARI
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
18
ÜLKE MASALARI
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
19
ÜLKE MASALARI
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
20
ÜLKE MASALARI
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
21
ÜLKE MASALARI
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
22
ÜLKE MASALARI
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
23
ÜLKE MASALARI
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
24
ÜLKE MASALARI
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
25
FAALİYETLER-ÜLKE RAPORLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A.B.D.
Afganistan
Almanya
Angola
Arjantin
Arnavutluk
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Bahreyn
Bangladeş
Belçika
Benin
Beyaz Rusya
Bir. Arap Emirlik.
Bosna Hersek
Brezilya
Bulgaristan
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin Halk Cum.
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Etiyopya
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Fas
Filipinler
Filistin
Fransa
Gabon
Gana
Güney Afrika Cum.
Güney Kore Cum.
Gürcistan
Hırvatistan
Hindistan
Hollanda
Hong-Kong
Irak
İngiltere
İran
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
Japonya
Kamerun
Kanada
Karadağ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Katar
Kazakistan
Kenya
Kırgızistan
Kolombiya
Kosova
Kuveyt
Kuzey Kıbrıs T.C.
Libya
Lübnan
Macaristan
Madagaskar
Makedonya
Malezya
Mauritius
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Nijerya
Özbekistan
Pakistan
Panama
Peru
Polonya
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Portekiz
Romanya
Rusya
Senegal
Sırbistan
Singapur
Slovenya
Sudan
Suriye
Suudi Arabistan
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Tunus
Türkmenistan
Ukrayna
Umman
Ürdün
Venezüella
Vietnam
Yemen
Yunanistan
Eyalet Raporları: Teksas, Washington, Kalifornia, Illinois, Florida, Georgia, Newyork, Virginia, Ontario, Qubec
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
26
HEDEF PAZARIN ZİYARET
EDİLMESİ
Hedeflenen pazardaki potansiyel müşterilerin
bir markaya olan talebin belirlenmesi
Alan Araştırması
ALAN ARAŞTIRMASI
AVANTAJLAR
• Doğrudan pazarda
yapılmaktadır.
• Potansiyel müşteriler ile
görüşme şansı vardır.
• Gerekli bilgiye göre
ayarlama yapılabilir.
DEZAVANTAJLAR
• Maliyet daha yüksektir.
• Zaman harcamak
gereklidir.
Alan Araştırması Nasıl Yapılır?
1. Hedef pazardaki alıcılarla yüz yüze görüşme
2. Hedef pazarda ürünün satışa sunulduğu
yerleri ziyaret (perakendeciler, toptancılar,
show roomlar, depolar, zincir mağazalar,
marketler)
3. Hedef pazarda ürün ile ilgili bir fuarı gezme
ve/veya fuara katılma
ALAN ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NELERDİR?
Hedef pazara ihracata hemen başlayabilirim.
Hedef pazara ihracat yapabilmek için ürünümde ya da
teklifimde değişiklik yapmak gerekiyor.
Hedef Pazara İhracat yapmam kısa vadede mümkün
görünmüyor (rakiplerin çokluğu, yerel üretimin güçlü
olması, gümrük vergileri, pazarın küçük olması,
teknolojinin gelişmemiş olması gibi nedenler vb.)
DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI
NASIL YAPILIR?
Geniş bilgi için: www.ibp.gov.tr/
İhracatta pratik bilgiler
Dış pazar araştırması nasıl yapılır?
HEDEF PAZAR
DEĞERLENDİRME
TABLOSU
Pazarın Demografik
Fiziksel Durumu
ÜLKE
ve
1- Nüfus, nüfus artış hızı,
nüfus yoğunluğu
2- Nüfus : Yaş dağılımı
3- Nüfus : Kentsel ve kırsal
dağılım
456-
İklim
ve
değişiklikleri
Ulaşım mesafesi
vasıta sıklığı
hava
ve
Hava
taşımacılığı
olanakları
7- Ulaşım ve haberleşme
ağı
8- Bölgesel ve yerel nakliye
olanakları
ÜLKE
ÜLKE
HEDEF PAZAR
DEĞERLENDİRME
TABLOSU
Politik Durum
9- Devlet sistemi
10- Devletin iş hayatına
katılımı
11- Dış ticarete karşı
devletin tutumu
12-Politik istikrar ve
süreklilik
13- Adil/serbest ticaret
anlayışı
14- Ulusal ticaretin
gelişmesine tanınan
öncelikler
ÜLKE
ÜLKE
ÜLKE
HEDEF PAZAR
DEĞERLENDİRME
TABLOSU
Ekonomik Durum
15- Gelişmenin genel
düzeyi
16-Ekonomik gelişme :
GSMH, sanayi sektörü
17-İthalat ve ihracatın
toplam ekonomi
içindeki yüzdesi
18- Ödemeler dengesi
19-Para: Enflasyon,
bulunabilirlik,
kontroller, istikrar
20- Kişi başına gelir ve
dağılım
21- Harcanabilir gelir ve
harcama eğilimleri
ÜLKE
ÜLKE
ÜLKE
HEDEF PAZAR
DEĞERLENDİRME
TABLOSU
Sosyal/Kültürel Yapı
22- Okur yazarlık oranı,
eğitim düzeyi
23- Orta sınıfın varlığı
24- İç pazar ile olan
benzerlikler ve
farklılıklar
25- Pazarda konuşulan dile
ilişkin engeller
ÜLKE
ÜLKE
ÜLKE
HEDEF PAZAR
DEĞERLENDİRME
TABLOSU
Pazara Giriş
26- Yeterli dağıtım ağı
27- Dokümantasyon ve
ithalat mevzuatı
28- Yerel standartlar,
uygulamalar ve tarife
dışı engeller
29- Patentler, ticari
markalar, telif
haklarının korunması
30- Anlaşmazlıkların halli
mekanizmaları
31- Vergi yasaları, oranları
ÜLKE
ÜLKE
ÜLKE
HEDEF PAZAR
DEĞERLENDİRME
TABLOSU
Ürün Potansiyeli
32- Tüketici ihtiyaçları ve
istekleri
33- Yerel üretim, ithalat,
tüketim
34- Ürünün tanınması ve
kabulü
35- Yabancı ürünlere karşı
tutum
36- Rekabet
ÜLKE
ÜLKE
ÜLKE
TEŞEKKÜRLER…
Yavuz Selim Özden
İhracat Genel Müdürlüğü
[email protected]
Download