Girdi Tedarik Stratejisi

advertisement
İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM
STRATEJİSİ ve GİTES
Dünyada Hammadde/Girdi Tedarik Stratejileri
AB, ABD, Japonya, Güney Kore ve Çin,
hammadde/girdi tedarik stratejileri ile
küresel ekonomiye yön veriyor...
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
2
ÇİN’İN MADENCİLİK YATIRIMLARI
Kaynak: Beijing Axis Analysis
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
3
Tarım Dışı Hammadde Fiyatları
Tarım Dışı Ham Madde Endeksi (2000-2011)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
Ocak
Nisan
Temmuz
Ekim
Ocak
Nisan
Temmuz
Ekim
Ocak
Nisan
Temmuz
Ekim
Ocak
Nisan
Temmuz
Ekim
Ocak
Nisan
Temmuz
Ekim
Ocak
Nisan
Temmuz
Ekim
Ocak
Nisan
Temmuz
Ekim
Ocak
Nisan
Temmuz
Ekim
Ocak
Nisan
Temmuz
Ekim
Ocak
Nisan
Temmuz
Ekim
Ocak
Nisan
Temmuz
Ekim
Ocak
Nisan
Temmuz
Ekim
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kaynak: UNCTAD
Demir cevheri, Alüminyum, Bakır, Nikel, Kurşun, Çinko, Kalay, Altın ve Gümüş
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
4
İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM STRATEJİSİ
Hedef: 2023’te dünya ticaretinden aldığımız payın
artırılması ve ihracatın 500 milyar dolara çıkarılması.
Amaç:
İhracat-üretim-yatırım-istihdamı
etkileyen
politikaların birbirini destekleyecek şekilde etkileşimli olarak
kullanılması.
Kapsam: İmalat sanayii ve hizmet üretim potansiyelinin
ihracat odaklı değerlendirilmesi, sürdürülebilir ihracat artışı
sağlanması, ihracatta katma değeri yüksek ve teknoloji
yoğun sektörlere geçilmesi.
Kurul: 12 Mayıs 2010 tarihli Başbakanlık Genelgesi
(2010/12) ile “İhracata Dönük Üretim Stratejisi
Değerlendirme Kurulu” kurulmuştur.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
5
İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM STRATEJİSİ
 Başkanı: Ekonomi Bakanı
 Katılımcılar:
– Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile
Hazine Müsteşarlığı,
– T.C. Merkez Bankası, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı, TOBB ve TİM Başkanları,
–
Türkiye İhracat Kredi Bankası Genel Müdürü.
– İhtiyaç halinde, Kurul Başkanı tarafından davet edilecek
diğer kurum ve kuruluş temsilcileri
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
6
GİTES- Amaç
Girdi Tedarik Stratejisi
Tüm tedarik zincirinde tedarik sürekliliği ve güvenliği ile
ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının
sağlanması, daha fazla katma değerin Türkiye’de
bırakılması, ara malı ithalat bağımlılığının azaltılması
hedeflenmektedir.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
7
GİTES - Yöntem
• Sektörel çalışma grupları kuruldu.
ARA MALI İTHALATININ SEKTÖRLERE** GÖRE DAĞILIMI (2011)
DEMİR-ÇELİK ve MADENCİLİK*
% 28,3
OTOMOTİV ve MAKİNA
% 17,7
KİMYASALLAR
% 21,4
TARIM
% 8,8
TEKSTİL
% 8,6
* Mineral yakıtlar ve yağlar (bitümenli taşkömürü ve antrasit hariç) dahil edilmemiştir.
** DTÖ SITC Sektörel Sınıflaması baz alınmıştır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
8
GİTES - YÖNTEM
DTM Ön Çalışma Raporları
Sektör Görüşmeleri
Kurul Toplantısı
Çalıştay
Kurul Toplantısı
Eylem Planı
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
9
GİTES - Sektörler
DemirÇelik ve
Demir Dışı
Metaller
Otomotiv
Makine
Kimya
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
Tekstil ve
Deri
Tarım
10
DEMİR-ÇELİK
HURDA
DEMİR CEVHERİ
KOKLAŞABİLİR KÖMÜR VE ANTRASİT
FERRO ALYAJLAR
ELEKTROD VE REFRAKTER
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
11
ENERJİ YATIRIMLARI
FERRO ALYAJLAR
ELEKTROD
ALÜMİNYUM
BAKIR
700 mln $
+
198 mln $
+
2,4 mlr $
+
400 mln $
=
3,7 milyar $
ENERJİ YATIRIMLARI !!!
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
12
YURTDIŞINDA YATIRIM
2023 YILINDA 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
HEDEFİYLE İLK ON EKONOMİ ARASINA GİRME
HEDEFİ KOYAN ÜLKEMİZDE……..
YURTDIŞINDA GİRDİ
TEDARİK YATIRIMI
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
13
MAKİNA
Soğutma Cihazlarında Kullanılan Kompresörler
GİRDİ TEDARİK ZİNCİRİ
Bakır cevheri
Bakır Konsantresi
Blister Bakır
Anot-Katot Bakır
Bakır Ürün
Hurda
Demir Cevh.
Demir-Çelik Ürünleri
Kok. Kömür
Ferro-Alyajlar
Pik/Sfero Pik
Aluminyum Ürün
Külçe (İngot)
Alumina
Boksit
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
14
GİTES ve DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR
YARATILAMAYAN
VEYA YETERSİZ
ÜRETİM
KAPASİTESİ
ÖLÇEK VEYA
TEKNOLOJİ
YETERSİZLİĞİ
KATMA DEĞERİ
YÜKSEK ARAMALI
İTHALATI
KÜRESEL
FİRMALARIN
ÖLÇEK AVANTAJI
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
15
ELEKTRONİK
2023 YILINDA 10 DÜNYA MARKASI…
EN AZ BİR ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK MARKASI
Sivil-Askerî Sanayi İşbirliğinin Artırılması ve Ortak
Projelerin Teşviki
OTEP Bünyesinde Çalışma Grubu Kuruldu
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
16
OTOMOTİV SANAYİİ
5.000 civarında parça grubu
Temel Girdiler
Motor ve Aktarma Organları
Metal Sac
Plastik
Kauçuk
Elektronik ve Gömülü Yazılım
Diğerleri
Ar-Ge ve Test Merkezleri
Lojistik altyapı
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
17
MOTOR ve AKTARMA ORGANLARI
Otomotiv sanayi
ürünleri ara malı
ithalatının %50’sinden
fazlası
Ana maliyet
unsurlarından biri
En düşük yerlileşme
oranı
Türkiye’nin Motor ve Aktarma Organları* Dış Ticaret Dengesi
Milyon Dolar
2008
2009
2010
2011
0
-500
-1,000
-1,500
-2,000
-2,500
-3,000
-3,500
-4,000
*HS:8407, 8408, 840991, 840999, 841330, 842123, 842131, 8511, 870840, 870850
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
18
OTOMOTİV SANAYİİ
ELEKTRONİK ve GÖMÜLÜ YAZILIM
Araç değerinde %30-35’lik pay
Önümüzdeki 10 yılda %40-70’lik pay tahmini
İnovasyonda %80’lik pay tahmini
Motor ve Aktarma
Organları Elektroniği
Güvenlik Sistemleri
Eğlence ve Bilgi
Sistemleri
Gövde, Şase ve Araç
İçi Sistemler
Kaynak: FTF 2010 BMW Group
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
19
KİMYA SANAYİİ
BENZİN
Kükürt Giderme
Oktan Yükseltme
Polipropilen
NAFTA
Polietilen
(-863 milyon dolar)
PVC
Motorin
ETİLEN
ACN, MEG,PTA
(Nafta Parçalama)
PETRO-KİMYA
RAFİNAJ
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
20
Katma Değer Zincirinde İthalat Bağımlılığı
Monomer üretimi yetersiz,
polimerlerde ise dışa bağımlıyız…
NAFTA (% 80)
HAM PETROL
930 $/ton
MONOMER
POLİMER
POLİPROPİLEN (% 91)
PROPİLEN
1.861 $/ton
1.624 $/ton
% 15
800 $/ton
ETİLEN
% 16
POLİETİLEN (% 70)
1.303 $/ton
1.708 $/ton
% 31
PVC (% 84)
STİREN (% 100)
VCM
1.240 $/ton
971 $/ton
1.492 $/ton
POLİSTİREN (% 100)
1.994 $/ton
Not: 2011 yılının 6 aylık dönemine ilişkin birim fiyatlar kullanılarak hesaplanmıştır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
21
TEKSTİL
•PAMUK
•İPLİK
•DERİ
TARIM
ÜLKEMİZİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ (YILLIK)
Milyar $
14
14.4
12
12
10
10.8
10.7
10.9
8.8
7.7
8
6.4
6
4.4
4.3
3.5
4
2.1
2
0
2008
İthalat
2009
İhracat
2010
2011
Dış Ticaret Dengesi
Kaynak: TUİK
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
23
TARIM
TARIM SEKTÖRÜ İTHALATIMIZDA İLK 10 ÜRÜN (MİLYON $) (YILLIK)
2010
2011
GENEL
ALTILI
ALTILI ADI
1
120100
SOYA FASULYESİ
2
151211
3
DİR
GENEL
Bin Ton
Değer
Pay (%)
Değer
Pay (%)
Bin Ton
1.756
742
10
13
1
1.298
HAM AYÇİÇEK YAĞI
224
271
4
171
10
120600
AYÇİÇEĞİ TOHUMU
649
350
5
11
4
010290
SIĞIR (DAMIZLIK OLMAYAN)
54
208
3
5
020120
SIĞIR ETİ
46
229
6
151190
PALM YAĞI
410
7
210690
DİĞER GIDA MÜST.
8
010210
SIGIR (DAMIZLIK)
9
240120
10
180100
Pay (%)
Değer
Pay (%)
687
6
31
1
470
629
6
582
22
1
906
590
5
18
1
0
0
136
556
5
0
0
3
0
0
110
506
5
0
0
318
4
80
4
429
454
4
168
6
259
3
4
0
327
3
5
0
9
66
1
0
0
40
293
3
0
0
TÜTÜN
43
267
3
91
5
43
292
3
92
3
KAKAO DANE VE KIRIKLARI
68
231
3
34
2
78
275
3
49,0
2
LİSTE TOPLAMI
2.941
GENEL TOPLAM
7.683
404
100
1.775
Değer
DİR
4.609
100
10.961
945
100,0
2.641
100
Kaynak: TÜİK
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
24
TARIM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme
Hayvancılık Stratejisi
Tarımsal Destekleme Politikası
Soya Fasulyesi
Stratejik Ürünlerde Tedarik Güvenliğinin
Sağlanması
Kanatlı Sektörü
Sulu Tarım Yapılabilen Arazilerin Genişletilmesi
Organize Tarım İşletmeleri Modeli
Bölgesel Kalkınma Projelerinin Hayata Geçirilmesi
İzlenebilirlik
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
25
GİTES-CARİ İŞLEMLER DENGESİ
• Cari açık tasarruf açığından ve üretimin ithalat bağımlılığından
kaynaklanan yapısal bir sorundur. Üretimin ithalat bağımlılığı bir kader
değildir. İyi tasarlanmış, doğru politikalarla değiştirilebilir bir sonuçtur.
• Cari açığın kalıcı olarak azaltılması için asıl olarak reel ekonomiye yönelik
politikaların teşkili zorunludur. Para ve maliye politikaları bu politikaları
destekler nitelikte tasarlanmalıdır.
• İhracat odaklı mal ve hizmet üretim yapısının değiştirilmesi, mal ve
hizmetler ticaretinde dengeli bir yapının oluşturulması gerekmektedir.
• Ekonomimizde, yatırım-üretim-ihracat zincirinde atılacak doğru adımlarla
sağlanabilecek kazanımlar önemli ve öncelikli hale gelmiştir.
• Birbiriyle stratejik ilişki içerisinde bulunan alanlarda, ilgili kurumlar
arasında iyi bir işbirliğinin sağlanması gerekmektedir.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
26
GİTES
• GİTES, Sanayi Sektör Stratejileri Eylem Planlarına
Girmiştir.
• GİTES ve Sektör Stratejileri Arasında Bütünlük ve
Eşgüdüm Sağlanmaktadır.
• Yatırım Teşvik Politikaları GİTES Sonuçları da Dikkate
Alınarak Yeniden Şekillendirilmektedir.
• GİTES, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi
çalışmalarına dahil edilmiştir.
• 2023 İhracat Stratejisine GİTES Sonuçları Yansıtılmıştır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
27
Download