İÇİNDEKİLER

advertisement
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1
Kavramlar, Tanımlar ve Temel Esaslar
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
BÖLÜM 2
Saf Maddelerin Özellikleri
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
BÖLÜM 3
BÖLÜM 4
Giriş
Termodinamik Sistemler ve Kontrol Hacmi
Makroskobik Tanımlama
Bir Sistemin Durumu ve Özellikleri
Termodinamik Denge; İşlemler
Birimler
Yoğunluk, Özgül Hacim, Özgül Ağırlık
Basınç
Sıcaklık
Enerji
Giriş
P-v-T Yüzeyi
Sıvı-Buhar Bölgesi
Buhar Tabloları
İdeal Gaz Hâl Denklemi
İdeal Olmayan Gazlar İçin Hâl Denklemleri
1
1
1
2
3
4
5
7
8
10
11
23
23
23
25
26
28
30
İş ve Isı
41
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
41
41
42
46
47
49
Giriş
İşin Tanımı
Hareketli Bir Sınırdan Kaynaklanan Sanki Dengeli İş
Denge Durumunda Olmayan İş
Diğer İş Türleri
Isı
Termodinamiğin Birinci Yasası
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Giriş
Termodinamiğin Birinci Yasasının Bir Çevrime Uygulanması
Termodinamiğin Birinci Yasasının Bir İşleme Uygulanması
Entalpi
Gizli Isı
Özgül Isılar
ix
62
62
62
63
65
67
67
x
İÇİNDEKİLER
4.7
4.8
4.9
BÖLÜM 5
Termodinamiğin İkinci Yasası
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
BÖLÜM 6
Giriş
Tanımlama
Sabit Özgül Isılar ile İdeal Gaz İçin Entropi
Değişken Özgül Isılar ile İdeal Gaz İçin Entropi
Buhar, Katı ve Sıvılar Gibi Maddeler İçin Entropi
Clausius Eşitsizliği
Tersinmez İşlem İçin Entropi Değişimi
İkinci Yasanın Bir Kontrol Hacmine Uygulanması
Tersinir İş, Tersinmezlik ve Kullanılabilirlik
7.1
7.2
7.3
7.4
BÖLÜM 8
Giriş
Isı Makineleri, Isı Pompaları ve Soğutma Makineleri
Termodinamiğin İkinci Yasasının İfadeleri
Tersinirlik
Carnot Isı Makinesi
Carnot Verimi
Entropi
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
BÖLÜM 7
Birinci Yasanın Farklı İşlemlere Uygulanması
Kontrol Hacimleri İçin Genel Formülasyon
Enerji Denkleminin Uygulamaları
Temel Kavramlar
Tersinir İş ve Tersinmezlik
Kullanılabilirlik ve Ekserji
Bir Çevrimin İkinci Yasa Analizi
Gaz Güç Çevrimleri
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
Giriş
Gaz Kompresörleri
Standart Hava Çevrimi
Carnot Çevrimi
Otto Çevrimi
Diesel Çevrimi
İkili (Karma) Çevrim
Stirling ve Ericsson Çevrimleri
Brayton Çevrimi
Rejeneratörlü Gaz Türbini Çevrimi
Ara Soğutmalı, Ara Isıtmalı, Rejeneratörlü Gaz Türbini Çevrimi
Tepkili Motor
71
75
78
117
117
117
119
120
121
124
133
133
133
135
136
138
140
141
143
161
161
162
164
166
175
175
175
180
182
182
184
187
188
190
192
194
196
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 9
Buhar Güç Çevrimleri
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
BÖLÜM 10
Soğutma Çevrimleri
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
BÖLÜM 11
Üç Diferansiyel Bağıntı
Maxwell Bağıntıları
Clapeyron Denklemi
Maxwell Bağıntılarının Başka Sonuçları
Özgül Isıları İçeren Bağıntılar
Joule-Thomson Katsayısı
Gerçek Gazlar İçin Entalpi, İç Enerji ve Entropi Değişimleri
Karışımlar ve Çözeltiler
12.1
12.2
12.3
12.4
12.6
12.7
BÖLÜM 13
Giriş
Buhar Soğutma Çevrimi
Çok Kademeli Buhar Soğutma Çevrimi
Isı Pompası
Absorpsiyonlu Soğutma Çevrimi
Gaz Soğutma Çevrimi
Termodinamik Bağıntılar
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
BÖLÜM 12
Giriş
Rankine Çevrimi
Rankine Çevriminin Verimi
Ara Isıtmalı Rankine Çevrimi
Rejeneratörlü Rankine Çevrimi
Kritik Üstü Rankine Çevrimi
Kayıpların Güç Çevrimi Verimine Etkisi
Birleşik Brayton-Rankine Çevrimi
Temel Tanımlar
Karışımlar İçin İdeal Gaz Kanunu
İdeal Gaz Karışımlarının Özellikleri
Gaz-Buhar Karışımları
Psikrometrik Diyagram
İklimlendirme İşlemleri
Yanma
13.1 Yanma Denklemleri
13.2 Oluşum Entalpisi, Yanma Entalpisi ve Birinci Yasa
13.3 Adyabatik Alev Sıcaklığı
xi
214
214
214
217
219
220
224
226
227
243
243
243
247
249
250
252
263
263
265
266
268
270
272
273
284
284
285
286
287
291
292
308
308
311
314
xii
İÇİNDEKİLER
Mühendislik Öğrencilerine Bir Dönemlik Ders İçin Örnek Sınavlar
325
EK A
Birim Dönüşümleri
345
EK B
Malzeme Özellikleri
346
EK C
Suyun Termodinamik Özellikleri (Buhar Tabloları)
353
EK D
R134a’nın Termodinamik Özellikleri
368
EK E
İdeal Gaz Tabloları
378
EK F
Psikrometrik Diyagram
390
EK G
Sıkıştırılabilme Diyagramı
392
EK H
Entalpi Sapma Diyagramları
394
EK I
Entropi Sapma Diyagramları
396
Dizin
399
Download