Termodinamik ve Akışkanlar (APM201) Ders Detayları

advertisement
Termodinamik ve Akışkanlar (APM201)
Ders Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati Saati
Saati
Termodinamik APM201 Güz
ve Akışkanlar
3
2
0
Ön Koşul Ders(ler)i Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Deney, Soru-Yanıt,
Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma
Dersin
Koordinatörü
4
6
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Yrd. Doç. Dr. Erk İNGER
Dersin Asistanı
• Araş. Gör. M. Tuğrul AKPOLAT
Dersin Amacı
Öğrencilere aerodinamik ve turbo makineler
derslerine hazırlık olması amacıyla akışkanlar
mekaniği ve termodinamiğin temellerinin verilmesi.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Termodinamik; Sıcaklık: termometreler ve sıcaklık
skalalerı: Celsius, Fahrenheit ve Kelvin; Isının
tanımı. Isı sığası, özgül ısı; Hacimsel genişleme;
Termodinamiğin birinci ve ikinci yasası; Gazlar:
İdeal gaz kannları; Sabit hacim ve sabit basınçta
özgül ısılar, gazın genişlemesiyle yapılan iş;
İzotermal, adyabatik genişleme ve sıkıştırma,
motor çevrimler, sabit hacim ve sabit basınç, Otto,
Diesel ve Brayton çevrimleri.
• Piston Prop motorlar (Otto Çevrimi), Diesel
Çevrimi
• Turbojet motorlar (Brayton Çevrimi)
• Akışkanlar üzerinde sıkıştırılabilirliğin etkisi;
Statik, dinamik ve toplam basınç: Bernoulli
Teoremi, venturi (Roket itkisi).
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
1
Özgül ağırlık ve yoğunluk,
viskozite, akışkan direnci
2
Akışkanlarda sıkıştırılabilirlik etkisi;
Statik, dinamik ve toplam basınç:
Bernoulli Teoremi, venturi.
Ön Hazırlık
3
Sıcaklık: termometreler ve
sıcaklık skalaları: Celsius,
Fahrenheit, Kelvin ve Rankine
4
Isının tanımı. Isı sığası, özgül ısı
5
Isı transferi: taşınım, yayınım ve
iletim
6
Hacimsel genişleme,
termodinamiğin birinci ve ikinci
yasası
7
Gazlar: ideal gaz yasaları; sabit
hacim ve sabit basınçta özgül ısı,
gazın genişlemesiyle yapılan iş
8
İzotermal, adyabatik genişleme
ve sıkıştırma, motor çevrimeri,
sabit hacim ve sabit basınç
9
Isıl enerji, yanma ısısı.
10
Otto çevrimi
11
Diesel çevrimi
12
Brayton çevrimi
13
Roket itkisi
14
Ramjet, Örnek problemler
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. Cengel, Y. A., Turner, R., Cimbala, J., Fundamentals of
Thermal-Fluid Sciences 4th Edition, McGraw-Hill, 2011.
Diğer
Kaynaklar:
1. Gordon John Van Wylen,ThermodynamicsWiley, 1959,
Michigan University
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
1
10
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
20
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
5
80
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
100
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
X
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için
gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin
geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar
hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin
geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve
becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.
Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin
öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin
kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
16
3
48
Laboratuar
14
2
28
14
3
42
1
5
5
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
10
20
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
163
Download