biyoloji 5 deneme Book 2.indb

advertisement
ÖSYM
öabt
yeni sınav sistemine
göre hazırlanmıştır.
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
ÖABT
BİYOLOJİ
5
DENEME
Tamamı Çözümlü
Komisyon
ÖABT BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 5 DENEME
ISBN 978-605-364-781-2
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
1. Baskı: Haziran 2014, Ankara
Proje-Yayın Yönetmeni: Demet TAMER
Dizgi-Grafik Tasarım: Emrullah ÇAKIR
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle/ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
İçindekiler
Deneme 1 ......................................................................................................................................................................... 1
Çözüm 1 .........................................................................................................................................................................15
Deneme 2 ......................................................................................................................................................................19
Çözüm 2 .........................................................................................................................................................................29
Deneme 3 ......................................................................................................................................................................33
Çözüm 3 .........................................................................................................................................................................46
Deneme 4 ......................................................................................................................................................................55
Çözüm 4 .........................................................................................................................................................................66
Deneme 5 ......................................................................................................................................................................71
Çözüm 5 .........................................................................................................................................................................81
ÖABT
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
0000000001
KPSS-ÖABT
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
000000001
1. Bu testte 50 soru vardır.
1.
Aşağıdakilerden hangisi Arthropodaların
özelliklerinden biri değildir?
A)
Bilateral simetrili hayvanlardır.
B)
Boşaltım atıkları ürikasit kristalleridir.
C)
Sindirim sistemleri eksik olup ağız yapısı
beslenme tarzına göre farklılık gösterir.
D)
İp merdiveni sinir sistemi görülür.
E)
Gelişimlerinde metamorfoz (başkalaşım) görülür.
3.
A)
4.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Echinodermata sınıfına
ait değildir?
A)
Deniz yıldızı
B)
Deniz anası
C)
Deniz kestanesi
D)
Deniz hıyarı
E)
Yılan yıldızları
Aşağıdakilerden hangisi fungi aleminde bulunmaz?
2
Zygomycota
B)
Ascomycota
C)
Basidiomycota
D)
Deuteromycota
E)
Myxomycota
Hücre zarı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A)
Lipitlerin hareketi en fazla, kolestrol içeren
zarlarda görülür.
B)
İntrinsik proteinler hidrofobik aminoasitleri taşır.
C)
Hücre zarında birbirine zayıf bağlarla bağlı olan
bireysel proteinler lateral olarak hareket edebilir.
D)
Glikoprotein ve glikolipitten yapılmış almaçlarla
dışarıya açılan modeldir.
E)
Hücre zarında çekirdek zarında bulunan porlar
bulunmaz.
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS-ÖABT
5.
6.
000000001
Aşağıdakilerden hangisi Angiospermae'lerin
genel özelliği değildir?
A)
Hem otsu hem de odunsu formdadır.
B)
İletim demetlerinde trakeit ve arkadaş hücreleri
bulunur.
C)
Tek döllenme gözlenir.
D)
Polen tanesi stigmada çimlendikten sonra
yumurtayı döller.
E)
Yumurtalıktan meyve oluşur.
7.
Aşağıdaki organellerden hangisinde H2O2'yi
(Hidrojen peroksit) parçalayan katalaz enzimi
bulunur?
8.
Aşağıdakilerden hangisi mayoz II'de görülmez?
A)
Kardeş kromatitlerin ayrılması
B)
Sentrozomun eşlenmesi
C)
Çekirdek zarının oluşması
D)
DNA molekülünün eşlenmesi
E)
Sitokinez ve karyokinezin görülmesi
Aşağıdaki enzimlerin hangisi DNA replikasyonu
sırasında DNA sarmalının açılmasını sağlar?
A)
Mitokondri
A)
Topoizomeraz
B)
Lizozom
B)
DNA ligaz
C)
Peroksizom
C)
Helikaz
D)
Endoplazmik retikulum
D)
Hidrolazlar
E)
Golgi aygıtı
E)
Fosforilaz
3
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS-ÖABT
9.
000000001
Virüslerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A)
Kapsit ve genomdan meydana gelir.
B)
İn-vitro ortamında bakterilere oranla daha hızlı
ürer.
C)
Zorunlu hücre içi parazittir.
D)
Enzim sistemleri yoktur.
E)
Enfeksiyonu hâlinde vücut interferon üretir.
11.
Glikoz
1
2 pirüvat
2
5
2 Asetil Co.A
2 Laktikasit
Krebs
3
ETS
4
Yukarıda hücresel solunuma ait kademeler
numaralandırılmıştır.
Numaralı kısımlardan hangisinde substrat
düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlenir?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
D) 3 ve 4
C) 2 ve 3
E) 4 ve 5
10. Aşağıda şemada, fotosentezin ışığa bağımlı
tepkimeleri özetlenmiştir.
İlk Alıcı
e
in
rro
Fe
e
d
s
ok
e
Sitokromlar
e
Plastosiyanin
Işık
12.
e
Havanın serbest
azotu(N2)
P700
Bitki
Hayvan
Fotosistem I
4
ATP
Buna göre hangisi yanlıştır?
A)
Hiçbir maddenin tüketimi olmadan ATP
sentezlenir.
B)
Klorofilden ayrılan elektronun kaynağı H2O'dur.
C)
İlk alıcı indirgenirken FSI yükseltgenir.
D)
Elektron ETS'de aktarılırken enerji seviyesi
düşürülerek ilerler.
E)
Elektron sahip olduğu enerjinin bir kısmını
sisteme bırakır.
3
Bitki ve hayvan
atıkları
Topraktaki
azot tuzları
2
1
İnorganik
maddeler
Yukarıdaki azot döngüsünde bulunan bakterilerin
hangileri kemosentetiktir?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3
4
C) 3 ve 4
E) 2, 3 ve 4
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS-ÖABT
000000001
13. Aşağıdaki şekilde bir hücrenin besin alma biçimi
şematik olarak gösterilmiştir.
Çekirdek
Yalancı
Besin
Besin
ayak
kofulu
15.
Tamamlayıcı
T TA
T TG
TAA
TA S
Lizozom
zincir
SAG
GAS
Anlamlı
Sindirim
kofulu
zincir
Bu besin alma biçimiyle ilgili olarak;
I.
Hücre çeperi olan canlılarda görülmez.
II.
Hücre içi sindirim ve savunmanın fazla olduğu
hücrelerde görülür.
III.
Hücre zarı büyür.
IV.
Aktif olarak gerçekleşir.
Protein sentezinde anlamlı zincirin şifre verdiği
düşünülürse kaç aminoasitin peptitleşmesi olur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I, II ve III
C) Yalnız IV
E) II, III ve IV
16.
Reaksiyon hızı
t1
14.
t2 t3 t4
t5
Zaman
Yukarıdaki grafikte enzimatik bir reaksiyonla igili;
•
Felis leo
•
Felis tigris
•
Canis lupus
Yukarıda verilen omurgalı canlılar hangi
sınıflandırma basamağında ilk olarak beraber
bulunur?
A)
Species
I.
t1 zaman aralığında pH ve sıcaklık optimum
değerdedir.
II.
t2 zaman aralığında ortama sabit substrat verilmiştir.
III.
t3 zaman aralığında ortama farklı bir enzim ilave
edilmiştir.
IV.
t4 zaman aralığında enzim denatüre olmuştur.
V.
t5 zaman aralığında ortama aktivasyon enerjisi
verilmiştir.
B)
Genus
C)
Ordo
açıklamalardan hangileri yanlıştır?
D)
Filum
A) I ve II
E)
Regnum
B) II ve III
D) III ve V
5
C) III ve IV
E) IV ve V
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS-ÖABT
000000001
17. Aşağıdaki şekilde rekombinant DNA oluşumu
gösterilmiştir.
19. Korpus luteum korunursa;
Bölünme bölgesi
1. gen
2. gen
3. gen
4. gen
Kesici enzimle kesilir
I.
Mentruasyon görülmez.
II.
Yumurta oluşumu devam eder.
III.
Östrojen ve progesteran salgısı artar.
IV.
Yumurta, yumurta kanalına atılır.
V.
Uterus duvarı mukus ve kan bakımından zenginleşir.
açıklamalardan hangileri meydana gelmez?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve III
C) II ve IV
E) III, IV ve V
Antibiyotiğe dayanıklı gen
Plastmitsiz bakteri
ölür.
Antibiyotik içeren
petri kabı
Plastmitli bakteri
yaşar ve bölünür.
Buna göre klonlamada hangi enzim doğrudan
kullanılmaz?
A)
DNA ligaz
B)
DNA polimeraz I
C)
Tip II Restriksiyon
D)
Ekzonükleaz
E)
Helikaz
20. Paramesyumun konjugasyonunda;
18. Aşağıdakilerden hangisi dişicik borusunda
gerçekleşir?
I.
İki paramesyum arasında pilusun oluşması
A)
Yumurta oluşumu
II.
Mikro çekirdeğin mayoz bölünme geçirmesi
B)
Generatif ve vejetatif çekirdek oluşumu
III.
Çekideklerin kaynaşması
C)
Makrospor ve mikrospor oluşumu
IV.
Çekirdeklerin yer değiştirmesi
D)
Generatif çekirdekten sperm çekirdeklerinin
oluşması
V.
Mitoz bölünme ile sayısal artış
E)
verilenlerden hangisi görülmez?
Ovaryumdan meyvenin gelişmesi
A) I
6
B) II
C) III
D) IV
Diğer sayfaya geçiniz.
E) V
Download