data kasası_ver4 - Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği
TEKNİK ŞARTNAME
Kurumumuzun back-up ünitelerinin ( Disket, Kartuş, CD, ve Kaset ) her türlü fiziksel
etkilerden ( Yangın, nem, su, kostik gazlar, bombalama, manyetik alan etkileri, radyoaktif
etkiler, toz ve yetkisiz kullanımlar ) korunması amacıyla ilgili olarak aşağıda tanımlanması
yapılan data kasası alınacaktır.
SIRA
1
1.
CİNSİ
Data Kasası
MİKTARI
1 Adet
TEKNİK ÖZELLİKLER:
1.1. Sunulacak olan data kasası en az 120 dakika boyunca 1090 derecelik bir yangın
ortamında bile kasanın iç ısısı maksimum 35 °C i geçmeyecektir. Ve bu koruma özelliği ECB.S
(European Certification Board) tarafından verilen EN 1047-1 sertifikası ile belgelenecektir.
1.2. Üretici firmanın uluslar arası belgeleri olacaktır.
1.3. Data kasası manyetik alan ve radyoaktif etkilerinden korumalı olacaktır.
1.4. Kasa sızdırmazlık özelliğine sahip olacaktır.
1.5. Patlamalara karşı korumalı olacaktır.
1.6. Sunulacak olan data kasası en az 180 lt. Hacminde olacaktır.
1.7. Sunulacak data kasası en az 500 adet kutusuz (390 adet kutulu) LTO alabilecek
kapasitede olacaktır.
1.8. Data kasasının içerisinde dışarı doğru hareket edebilen en az 6 teleskopik kayar
çekmece olacaktır.
1.9. Data kasasının içerisine montaj esnasında, Kurumun ihtiyacını karşılayacak kadar raf
ücretsiz olarak yüklenici tarafından verilecektir.
1.10. Standart Elektronik Şifreli Kilit Sistemine sahip olmalıdır.
1.11. Sıcaklık,duman, buhar, nem ve elektrik ve manyetik alanlara karşı tam koruma
sağlamalıdır.
1.12. Manyetik alan korumasına (MAGNETPROOF) sahip olmalıdır.
1.13. Depreme karşı dayanıklı olmalıdır.
2.
GENEL KOŞULLAR:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Data Kasası, yeni ve kullanılmamış olacak, bozuk, kırık, çizik, çatlak olmayacaktır.
İstekli, şartname koşullarını bir bütün olarak sağlamak zorundadır.
İstekli, şartname maddelerini tek tek cevaplandırarak belgeleyecektir.
Data Kasası üretim hatalarına karşı en az 2 yıl yenisi veya üst modeli ile değiştirme
garantisi kapsamında olmalıdır.
Ürün arızalara karşı en az 2 yıl garantiye sahip olmalıdır.
3.
KABUL VE MUAYENE :
3.1. Ürünün kabul ve muayenesi idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol
ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol
edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı
yapılacaktır.
1/2
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği
4.
MONTAJ :
4.1
Satıcı firma, Data Kasasını Merkezimiz zemin katında yer alan "Sistem Odasına"
ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim
edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
5.
TEKNİK SERVİS, GARANTİ VE YEDEK PARÇA:
5.1. Ürün en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki
verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve standart,
mevcut yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.
6.
EĞİTİM
6.1. İhaleyi alan firma, data kasasının kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile varsa
kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2
elemana ücretsiz eğitim verecektir. Bu şart teklif dosyasında firma tarafından taahhüt edilerek
belgelendirilecektir.
İş bu şartname 2 sayfa ve 6 maddeden ibarettir.23/03/2012
İsmail GÖKÇE
Sağlık Teknikeri
Murat DEDE
Memur
Dt. Hayrettin DODUR
Diş Hekimi
2/2
Download