Sürekli İşçi Personellerin İller Arası Yer Değişikliği Başvuruları üst yazı

advertisement
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
79190145/903.02.01
Sürekli İşçi Personellerin İller
Arası Yer Değişikliği Başvuruları
DAĞITIM YERLERİNE
Sürekli işçi personelin İl’ler arası yer değişikliği talepleri her yıl Nisan ayı içerisinde
kadrolarının bağlı bulunduğu İl Müdürlüğü/Müdürlük/Birliklere yapılmaktadır. Bu kapsamda
Nisan ayı içerisinde kadrosu Müdürlüğümüzde olan sürekli işçi personellerce tarafımıza yapılan
başvurlar Bakanlığımıza gönderilecektir.
Bilgilerinize ve ilgili personele duyurulmasını rica ederim.
Dr. Ünal HÜLÜR
Vali a.
İl Sağlık Müdürü
DAĞITIM:
Gereği:
1- Tüm İlçe Sağlık Müdürlükleri
2- Tüm Şubeler ve Birimleri
3- Antalya İl Ambulans Servisi Baştabipliği
Bilgi:
1-Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü
2-Antalya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Download