Yard.Doç.Dr. Özgür SAĞLAM Namık Kemal Üniversitesi Bitki

advertisement
Yard.Doç.Dr. Özgür SAĞLAM
Namık Kemal Üniversitesi
Bitki Koruma Bölümü
Tekirdağ
2015
a) Atrap
b) Emgi şişesi
c)
d)
e)
f)
g)
Işık tuzakları
Renk tuzakları
Feromon tuzakları
Çukur tuzaklar (Pit-Fall)
Besin tuzakları (Mc-Phail)
 Bir sap ve uçta çapı 20–30 cm olabilen bir çembere
geçirilmiş tül, naylon ya da bez torbadan oluşan alettir.
• Çembere geçirilen malzemeye göre çeşitli
tiplere ayrılır:
1. Tül atraplar : Uçan böcekler için kullanılır
2. Bez atraplar: Daha az hareketli böcekler
için kullanılır.
Uçan böceğin yakalanması için atrapın tek bir
kere savrulması yeterli iken, otlar üzerinden
rastgele örnekler almak için ise atrapın bir süre
savrulması gerekir. (SWEEPING)
 Ufak yapılı böceklerin ve özellikle uçan böceklerin
(Hymenoptera, Diptera) kondukları bir yerden
doğrudan yakalanmasında “Emgi tüpü” de denen
Aspiratörlerden yararlanılır.
Geniş ağızlı bir şişenin mantarından geçirilen iki
borudan birisi emmek diğeri böceği yaklaştırarak
meydana gelen hava akıntısından yararlanarak şişe
içerisine alınması sağlanır. Hava akımını otomatik
olarak üreten tipler (elektrikli süpürgeye benzer
biçimde) olmasının yanında nefes yardımıyla
çalışan tipler en yaygın olanlarıdır.
 Böceklerin gece ışığa gelmelerinden yararlanarak
onları yakalamak amacı ile “ışık tuzakları” kullanılır.
Hepsinde esas olan böcekleri çekici bir ışık (mümkünse
UV-Morötesi) ile böcek tuzağın içine çekilir ve oraya
hapsolur. Ayrıca tuzak içinde içeri girenleri öldürecek
bir sistem vardır.
 Uçucu ve anthofil (bitkileri tercih eden) böceklerin
yakalanması için fosforlu mavi, sarı ve beyaz renklerdeki
plastik kaplar kullanılabilir. Bu tuzaklara “renkli kap
tuzağı” ya da “pan-trap” denir.
Böcekler kabın içine konduğunda burada
hapsolması için kabın içi çeşitli sıvılar ile
doldurulabilir. Ancak burada en genel ve
pratik yöntem kapların içine deterjanlı su
koymaktır
Özellikle iyi uçucu böceklerin
(Hymenoptera ve Diptera gibi) güneşten
kaçıp, gölgede dinlenme davranışından
dolayı bu tuzaklara yakalanmaktadır.
 Feromonlar, böceklerde çiftleşme için eşeylerin
birbirini bulmasına yardımcı olan küçük bileşiklerdir.
Bu bileşiklerin sentetik olarak üretilerek havaya
salınması karşı cinsi o bölgeye çeker
 Bunların yanında genelde Coleoptera gibi toprakta çok
dolanan ve çok uçmayan böceklerin toprakta
dolaşırken tuzağa rastgele düşmesi mantığı ile çalışan
“çukur tuzaklar” da bu konuda çalışan bilim adamları
tarafından oldukça yaygın biçimde kullanılır.
 Şekerli ve kokulu maddeler tarafından çekilen böcekler
için basitçe geliştirilmiştir. Tuzak böceklerin bu besine
geldiklerinde tuzağın yapısındaki yapışkan yere
yapışarak hareket edememesi prensibi ile çalışır
 Öldürme araçlarının en tanınmış olanı Öldürme Şişesi
veya diğer adı ile Siyanür Şişesidir
**Acetone
** Deep freeze
 Genişçe, ağzı iyi kapana bilen bir şişenin tabanına 5 cm





kalınlığında kuru talaş konulur.
Bu talaş tabakasının altkısmına bir parça sodyum yada
potasyum siyanür konulur.
Onun üzerine de 2-4 cm kalınlığında alçı dökülür,şişe
çapında kurutma kağıdı konarak, alçının yarısı ıslatılıp
sıkıştırılır. Şişe açık havada ağzı açık olarak 24 saat
bekletilir.
Bu işlemler yapıldıktan sonra şişenin ağzı kapatılarak 2 gün
içinde kullanıma hazır hale gelir.
Üzerine uyarıcı etiket yapıştırılır.
Siyanürlü öldürme kapları öldürme amaçlı olarak yıllarca
kullanılabilir ve öldürme özelliğini kısa sürede kaybetmez
 Araziden getirildikten sonra kurumuş bir durumda olan





örnekler, altına kum konmuş üzerine filtre kâğıdı serilmiş,
ağzı sıkıca kapalı bir kavanozda, kuma verilmiş suyun nemi
ile 6 saatten 2 güne kadar değişe bilen sürede yumuşatılır.
Ayrıca mantarlaşmayı engellemek için kavanozun içine
karbonik asit veya fenol damlatılır konur.
Yumuşayan örnekler değişen böcek iğnelerinden birine
geçirilmek suretiyle gerilir.
İğneleme 1/3'ü üste gelecek şekilde yapılır.
Küçük böcek örnekleri arazide % 70 lik etil alkole alınarak
saklanır ve türlere uygun preparat ortamında,uygun
yöntemle preparatları yapılır.
Larvalar ise içerisi boşaltılıp pamukla doldurulur.
 Tüm bu işlemlerden sonra arazi bilgilerini içeren
küçük bir etiket iğneye geçirilir ve etiketin
üzerinde,konukçu bitki,yer,tarih ve toplayan ismi
yazılır.
 Altta ise tür ismini içeren etiket bulur.

Örnek bu şekli ile artık uzun süre saklanmaya
hazırdır. Örnekler her zaman renkleri
bozulmasın diye karanlık yerde saklanmalı, bu
ölü materyal üzerinden beslenen diğer küçük
böceklerden korumak için ilaçlar (naftalin) ile
kapalı kutularda tutulmalıdır.
Kelebek gerilmesi;
 A, Kanatlar






düzeltilmeden önce;
B, Ön kanat bir taraftan
kaldırıldı;
C, Diğer ön kanat
kaldırıldı ve alt kanatlar
aynı hizada tutuldu;
D, Arka kanat bir tarafı
kaldırıldı;
E, Arka kanatlar
ayarlandı;
F, Antenler ortada
iğnelenip sabitlendi;
G, Vücudundaki iğne
çıkarıldı.
Download