Böcek İstilası

advertisement
Böcek İstilası
Bir doğal afet türü de, zararlı böceklerin bir bölgede aşırı derecede artmasıyla veya bu
böceklerin başka bir bölgeye taşınmasıyla ortaya çıkan zararlı böcek istilasıdır. Bunların
içinde en yaygın ve en zararlı olanı, belirli atmosferik koşullarda sayıları artan ve sürüler
hâlinde başka bölgeleri etkileyen çekirgelere bağlı olarak ortaya çıkan afettir. Özellikle Kuzey
Afrika'da ve Arabistan yarımadasında yaygın olarak bulunan çöl çekirgeleri, en çok tanınan
ve biyolojik afete dönüşebilen olaylara neden olan çekirge türleridir
Bu çekirgeler üreme bölgelerindeki tarımsal ürünler üzerinde büyük zararlara neden
olabildiği gibi, aşırı kuraklık sonucu yiyecek bulmak amacıyla sürüler hâlinde bir başka
bölgeye göç ederek oralardaki ürünleri de tahrip etmekte ve üreticileri, dolayısıyla toplumu
zor durumda bırakmaktadır. Şüphesiz sadece çekirgelerin değil, değişik türdeki böcek ve
kurtların istilası da, tarım ve orman alanları üzerinde büyük zararlara neden olmaktadır. Ne
yazık ki bugün için bu biyolojik tehlikelere karşı alınacak önlemler, sadece böcekleri yok
edici ve bitkileri koruyucu mücadele ilâçları kullanmakla sınırlı kalmaktadır.
Doğal afete neden olan bu biyolojik zararlıların üremeleri, gelişmeleri, bir araya gelerek
sürü oluşturmaları ve yiyecek bulamadıkları için bir yere göç etmeleri, doğrudan o yerin veya
gidecekleri yerin bir veya birkaç mevsimden beri yaşadığı hava koşulları ve özellikle de nem
koşullarıyla ilişkilidir. Bu koşullar böyle bir afetin yaşanacağının habercisi gibidir. Bu
nedenle bu tehlikelere duyarlı bölgelerdeki uzmanlar, böyle bir tehlikenin beklenmesi
durumunda acil önlemlerin alınması için sorumlu kurum ve kuruluşlara gerekli uyarıda
bulunmak durumundadır.
Bunlarla mücadelede, özellikle ilaçlama sırasında, hava gözlemlerinin ve tahminlerinin
dikkate alınması, bu mücadelenin etkinliğini arttırdığı gibi, bazı istenmeyen olayların
yaşanmasını da önlemektedir. Örneğin; yağışlı ve rüzgârlı havada yapılan bir ilaçlama, bitkiyi
koruyamadığı, zararlıyı yok edemediği gibi, ilâcın etrafa yayılması nedeniyle de, doğal
çevrenin tahribine neden olabilmekte bunun sonunda ağır ekolojik sorunlar yaşanmaktadır.
Çöl çekirgesi ve diğer zararlı böcek sürüleri, sadece kuzey Afrika, Arabistan ve buraların
hemen civarındaki ülkeler için değil, atmosferik koşullara bağlı olarak dünyanın birçok ülkesi
için de büyük tehlike yaratmakta, ekonomik kayıpların yanında kıtlık ve açlık gibi sorunların
yaşanmasına neden ol­maktadır.
Download