Paslanmaz çelik özellikler tablosu

advertisement
Paslanmaz çelik özellikler tablosu
KALİTE ODA SICAKLIĞINDA
410
420
FERRİTİK
ve
MARTENSİTİK
430
446
YÜKSEK
SICAKLIKTA
KULLANMA LİMİTİ ÜRETİM
Petrokimya
endüstrilerinde
borulama ısı
Zayıf sulandırılmış
Özellikle oksitleyici
Yaklaşık 700 C'ye
200-300 C'de ön
değiştirigeçlerinde ve
asitlere, klorlanmış
ortamda kloride çok
kadar
ısıtmadan sonra Tig rekuparatörlerinde;
veya havası alınmış
hassastır.Düşük
oksidasyona
kaynağı yapılabilir.650 buhar ve su
sulara iyi dayanıklılık
sıcaklıklarda
dayanıklılığı iyidir.
C'de tavlanır.
vanalarında
gösterir
kırılgandır.
fittingslerinde, mutfak
aletleri ve spor
ekipmanlarında.
Zayıf veya
sulandırılmış asitlere
Yaklaşık 700 C'ye Özellikle oksitleyici
iyi dayanıklılık, su
200-300 C'de ön
Karbondioksit ve
kadar
ortamda kloride çok
verme ve
ısıtmadan sonra Tig kirlenmiş petrol
oksidasyona iyi
hassastır.Düşük
menevişleme
kaynağı yapılabilir.650 kuyularında dişli boru
dayanıklılık
sıcaklıklarda
sonrasında
C'de tavlanır.
yapımında
gösterir.
kırılgandır.
mükemmel mekanik
özellikler gösterir.
Korozyona 410 ve
Oksitleyici ortamda
Yüksek sıcaklık, susuz
420 kaliteden daha
800 C'ye kadarki
200-300 C'de ön
kloride karşı
ortamlarda petrokimya
dayanıklıdır.Kloridsiz yüksek sıcaklık
ısıtmadan sonra Tig
hassastır.Düşük
endüstrisinde ısı
asit oksidasyonlarına oksidasyonuna
kaynağı yapılabilir.
sıcaklıklarda
değiştirgeçlerinde ve
iyi dayanıklılık
dayanıklılığı iyidir.
700-800 C'de tavlanır.
kırılgandır.
ıs reküptörlerinde
gösterir.
Yüksek sıcaklık, susuz
Oksitlenme
ortamlarda petrokimya
koşullarında 1050
endüstrisinde ısı
C'ye kadar olan
200-300 C'de ön
Düşük sıcaklıklarda
değiştirgeçlerinde ve
sıcak sülfirik
ısıtmadan sonra
kırılgandır.
ıs reküptörlerinde
atmosferde ısı
kaynak yapılabilir.
kullanılır.Sülfür
oksidasyonuna
gazlarına dayanımı
dayanıklılığı iyidir.
yüksektir.
Atmosferik korozyona
nötr nemli ortamlar
alkalin korozyonuna
kloridsiz asit
ortamlarınıa karşı
dayanıklılığı
iyidir.Bütün
sıcaklıklarda
işlenebilir
yumuşaklıktadır.
Yaklaşık 900 C'ye
kadar yüksek
sıcaklık
oksidasyonuna
karşı dayanıklı
olup iyi mekanik
ve sürtünme
dayanıklılığına
sahiptir.
304L
304 kalitenin düşük
karbonlu şeklidir. Bu
durum iç yapı
değişmelerine karşı
dayanımı yükseltir.
Özellikle nitrik aside
karşı direnci iyidir.
900 C'ye kadar
yüksek ısı
oksidasyonuna
Gerilme korozyon
karşı dayanıklılığı çatlağına (SCC)
iyidir.Sürtünme
karşı dayanıklılığı
dayanıklılığı 500 C iyidir.
üzerinde garanti
edilemez.
321
304 kaliteye
benzergenel korozyon
özelliklerine sahiptir.İç
yapı korozyonuna
karşı hassasiyeti
titanyum
stabilizasyonu ile
giderilmiştir.Bütün
ısılarda yumuşaktır.
900 C kadar ısı
oksidasyonuna
karşı dayanıklığı
iyidir.Çok iyi
mekanik ve
sürtünme
dayanıklılığına
sahiptir.
347
321 kalitenin niobyum
stabileli şeklidir.321
kaliteye benzer
özelliklere
haizdir.Bütün
sıcaklıklarda
işlenebilir.
316
Molibdenin varlığı
304
KULLANMA SAHASI
AUSTENİTİC
600-800 C arasında
özellikle oksitli ve
sıcak nemli klorid
ortamlarda iç yapı
gerilme korozyon
çatlağına sebebiyet
verir.
Kimya; petrokimya ve
kazanlarda boru ve ısı
Kaynak yapılabilir
değiştirgeçlerinde
fakat iç yapı
kullanılır.Ev aletleri
bozulabilir.Bükülebilir
endüstiyel mutfaklar
ve genişletilebilir.
ve otomotiv
sanayinde.
Kimya; petrokimya ve
yiyecek
endüstrilerinde boru
Isıl işlem
ve ısı
uygulanmadan kaynak değiştirgeçlerinde,
yapılabilir, bükülebilir süthane
ve genişletilebilir.
ekipmanlarında,kağıt
sanayi, nitrik asit
ünitelerinde, sabun ve
deri sanayinde.
Isıl işlem
Gerilme korozyon
uygulanmadan kaynak
çatlağına hassastır. yapılabilir, bükülebilir
ve genişletilebilir.
Yaklaşık 900 C'ye
kadar yüksek ısı
oksidasyonuna
Isıl işlem
karşı dayanıklılığı Gerilme korozyon
uygulanmadan kaynak
iyidir.Mekanik ve çatlağına hassastır. yapılabilir, bükülebilir
sürtünme
ve genişletilebilir.
dayanıklılığı çok
iyidir.
900C'ye kadar
Gerilme korozyon
Tig ve Mig kaynağı
Kimya ve petrokimya
sanayinde kazanlarda
ve süpe ısıtıcılarda
kullanılabilir.
Kimya petrokimya
endüstrilerinde
borulama ısı
değiştirigeçlerinde
kazanlarda ve süper
heatherlerde konserve
sanayinde kullanılır.
Sıcağa mukavim
nemli klorid
olan sıcaklıkta
çatlağı (SCC) ve
çevrelerde
oksidasyona,
dahili korozyona
haddedençekilmiş 304 gerek mekanik
karşı hassastır.
kaliteye nazaran her özelliği ve çekme
tür sıcaklıkta daha iyi mukavemeti iyidir.
cevap verir.
316L
316 kalitenin düşük
karbonlu
kompozisyonudur.İç
korozyona karşı
duyarlı değildir.Bütün
sıcaklıklarda
yumuşaktır.
316Ti
316 kalitenin titanyum
stabileli şeklidir.316
kaliteye benzer genel
korozyon
dayanıklılığına
sahiptir.İç korozyona
karşı duyarlı
değildir.Bütün ısılarda
yumuşaktır.
317L
316L kalitenin
molibdeni
daha fazlaşeklidir.
Kloridlere,sülfirik ve
fosforik aside daha
fazla dayanıklıdır.
eşanjörlerde, kimya
sanayinde petrokimya
ve gıda sanayinde
kullanılan buhar
kazanlarında
meyvesuyu ve likör
üretimi ile et işletme
ünitelerinde kullanılır.
Yaklaşık 900 C'ye 316 kalite gibi
Kimya petrokimya ve
kadar yüksek ısı gerilme korozyon
gıda endüstrilerinde
oksidasyonuna
çatlağına
Kaynak yapılabilir,
ısı değiştirigeç ve
karşı dayanıklılığı duyarlıdır.mekanik bükülebilir ve
borularında suni ipek
iyidir.Fakat 500 C özellikleri 316
genişletilebilir.
sanayi, süthane
üzerinde sütünme kaliteden daha
ekipmanları, nükleer
kabiliyeti düşüktür. azdır.
mühendislik.
Kimya petrokimya ve
gıda endüstrilerinde
900 C kadar ısı
boru ve ısı
oksidasyonuna
Isıl işlem
değiştirigeçlerinde
karşı dayanıklığı Gerilme korozyon
uygulanmadan kaynak kazan ve fırınlarda ,
iyidir.Sürtünme
çatlağına duyarlıdır. yapılabilir, bükülebilir vernik, sentetik reçine
kabiliyeti
ve genişletilebilir.
lastik ve motor yakıtı
yüksektir.
endüstrilerinde pompa
kompresör parçaları,
nükleer mühendislik.
Gerilme korozyon
316L kaliteye
çatlağına ve sigma
benzer özelliklere
oluşumuna karşı
sahiptir.
hassastır.
Tipik ateşe
dayanıklı kalite
25/20 paslanmaz
yaklaşık 1100 C
çelik ve düşük karbon kadar
309 ve içeriğiyle yüksek
oksidasyona karşı
310
sıcaklıklarda ve nemli mükemmel
ortamlarda tercih
dayanıklıdır.800 C
edilir.
kadar sürtünme
kabiliyeti
yüksektir.
900 C'den fazla
sıcaklıklarda
devamlı çalışma
durumunda sigma
oluşumuna yol
açar.Buda iç
korozyona karşı
duyarlı hale getirir.
yapılabilir, iyi
bükülebilir ve
uzayabilir.
Isıl işlem
uygulanmadan kaynak Boru ve ısı
yapılabilir, bükülebilir değiştirgeçlerinde.
ve genişletilebilir.
Kaynak yapılabilir,
fakat iç korozyon
olabilir.
Kimya petrokimya
endüstrilerinde ısı
değiştirigeçlerinde fırın
tüplerinde
Download