Paslanmaz Çelik Özellikler Tablosu

advertisement
Paslanmaz Çelik Özellikler Tablosu
KALĠTE ODA SICAKLIĞINDA
410
420
FERRĠTĠK
ve
MARTENSĠTĠK
430
446
304
AUSTENĠTĠC
304L
321
347
Zayıf sulandırılmış
asitlere, klorlanmış
veya havası alınmış
sulara iyi dayanıklılık
gösterir
YÜKSEK
SICAKLIKTA
Yaklaşık 700
C'ye kadar
oksidasyona
dayanıklılığı
iyidir.
Zayıf veya
sulandırılmış asitlere
Yaklaşık 700
iyi dayanıklılık, su
C'ye kadar
verme ve
oksidasyona iyi
menevişleme
dayanıklılık
sonrasında
gösterir.
mükemmel mekanik
özellikler gösterir.
Korozyona 410 ve
800 C'ye
420 kaliteden daha kadarki yüksek
dayanıklıdır.Kloridsiz sıcaklık
asit oksidasyonlarına oksidasyonuna
iyi dayanıklılık
dayanıklılığı
gösterir.
iyidir.
Oksitlenme
koşullarında
1050 C'ye kadar
olan sıcak
sülfirik
atmosferde ısı
oksidasyonuna
dayanıklılığı
iyidir.
KULLANMA LĠMĠTĠ ÜRETĠM
KULLANMA SAHASI
Özellikle
oksitleyici
ortamda kloride
çok
hassastır.Düşük
sıcaklıklarda
kırılgandır.
200-300 C'de ön
ısıtmadan sonra Tig
kaynağı
yapılabilir.650 C'de
tavlanır.
Petrokimya
endüstrilerinde
borulama ısı
değiştirigeçlerinde
ve
rekuparatörlerinde;
buhar ve su
vanalarında
fittingslerinde,
mutfak aletleri ve
spor ekipmanlarında.
Özellikle
oksitleyici
ortamda kloride
çok
hassastır.Düşük
sıcaklıklarda
kırılgandır.
200-300 C'de ön
ısıtmadan sonra Tig
kaynağı
yapılabilir.650 C'de
tavlanır.
Karbondioksit ve
kirlenmiş petrol
kuyularında dişli
boru yapımında
Oksitleyici
ortamda kloride
karşı
hassastır.Düşük
sıcaklıklarda
kırılgandır.
200-300 C'de ön
ısıtmadan sonra Tig
kaynağı yapılabilir.
700-800 C'de tavlanır.
Düşük
sıcaklıklarda
kırılgandır.
200-300 C'de ön
ısıtmadan sonra
kaynak yapılabilir.
Atmosferik
Yaklaşık 900
korozyona nötr nemli
C'ye kadar
600-800 C
ortamlar alkalin
yüksek sıcaklık arasında özellikle
korozyonuna
oksidasyonuna oksitli ve sıcak
kloridsiz asit
karşı dayanıklı nemli klorid
ortamlarınıa karşı
olup iyi
ortamlarda iç yapı
dayanıklılığı
mekanik ve
gerilme korozyon
iyidir.Bütün
sürtünme
çatlağına
sıcaklıklarda
dayanıklılığına sebebiyet verir.
işlenebilir
sahiptir.
yumuşaklıktadır.
900 C'ye kadar
yüksek ısı
304 kalitenin düşük
oksidasyonuna
karbonlu şeklidir. Bu
karşı
Gerilme korozyon
durum iç yapı
dayanıklılığı
çatlağına (SCC)
değişmelerine karşı
iyidir.Sürtünme karşı dayanıklılığı
dayanımı yükseltir.
dayanıklılığı 500 iyidir.
Özellikle nitrik aside
C üzerinde
karşı direnci iyidir.
garanti
edilemez.
304 kaliteye
900 C kadar ısı
benzergenel
oksidasyonuna
korozyon
karşı
özelliklerine
dayanıklığı
Gerilme korozyon
sahiptir.Ġç yapı
iyidir.Çok iyi
çatlağına
korozyonuna karşı
mekanik ve
hassastır.
hassasiyeti titanyum
sürtünme
stabilizasyonu ile
dayanıklılığına
giderilmiştir.Bütün
sahiptir.
ısılarda yumuşaktır.
321 kalitenin
Yaklaşık 900
Gerilme korozyon
niobyum stabileli
C'ye kadar
çatlağına
www.alticaret.com
[email protected]
Yüksek sıcaklık,
susuz ortamlarda
petrokimya
endüstrisinde ısı
değiştirgeçlerinde ve
ıs reküptörlerinde
Yüksek sıcaklık,
susuz ortamlarda
petrokimya
endüstrisinde ısı
değiştirgeçlerinde ve
ıs reküptörlerinde
kullanılır.Sülfür
gazlarına dayanımı
yüksektir.
Kimya; petrokimya
ve kazanlarda boru
Kaynak yapılabilir
ve ısı
fakat iç yapı
değiştirgeçlerinde
bozulabilir.Bükülebilir kullanılır.Ev aletleri
ve genişletilebilir.
endüstiyel mutfaklar
ve otomotiv
sanayinde.
Isıl işlem
uygulanmadan
kaynak yapılabilir,
bükülebilir ve
genişletilebilir.
Kimya; petrokimya
ve yiyecek
endüstrilerinde boru
ve ısı
değiştirgeçlerinde,
süthane
ekipmanlarında,kağıt
sanayi, nitrik asit
ünitelerinde, sabun
ve deri sanayinde.
Isıl işlem
uygulanmadan
kaynak yapılabilir,
bükülebilir ve
genişletilebilir.
Kimya ve petrokimya
sanayinde
kazanlarda ve süpe
ısıtıcılarda
kullanılabilir.
Isıl işlem
uygulanmadan
Kimya petrokimya
endüstrilerinde
şeklidir.321 kaliteye
benzer özelliklere
haizdir.Bütün
sıcaklıklarda
işlenebilir.
yüksek ısı
hassastır.
oksidasyonuna
karşı
dayanıklılığı
iyidir.Mekanik
ve sürtünme
dayanıklılığı çok
iyidir.
316
Molibdenin varlığı
nemli klorid
çevrelerde
haddedençekilmiş
304 kaliteye nazaran
her tür sıcaklıkta
daha iyi cevap verir.
900C'ye kadar
olan sıcaklıkta
oksidasyona,
gerek mekanik
özelliği ve
çekme
mukavemeti
iyidir.
Gerilme korozyon
çatlağı (SCC) ve
dahili korozyona
karşı hassastır.
Tig ve Mig kaynağı
yapılabilir, iyi
bükülebilir ve
uzayabilir.
Sıcağa mukavim
eşanjörlerde, kimya
sanayinde
petrokimya ve gıda
sanayinde kullanılan
buhar kazanlarında
meyvesuyu ve likör
üretimi ile et işletme
ünitelerinde
kullanılır.
316L
316 kalitenin düşük
karbonlu
kompozisyonudur.Ġç
korozyona karşı
duyarlı
değildir.Bütün
sıcaklıklarda
yumuşaktır.
Yaklaşık 900
C'ye kadar
yüksek ısı
oksidasyonuna
karşı
dayanıklılığı
iyidir.Fakat 500
C üzerinde
sütünme
kabiliyeti
düşüktür.
316 kalite gibi
gerilme korozyon
çatlağına
Kaynak yapılabilir,
duyarlıdır.mekanik bükülebilir ve
özellikleri 316
genişletilebilir.
kaliteden daha
azdır.
Kimya petrokimya ve
gıda endüstrilerinde
ısı değiştirigeç ve
borularında suni
ipek sanayi, süthane
ekipmanları, nükleer
mühendislik.
316Ti
316 kalitenin
titanyum stabileli
şeklidir.316 kaliteye
benzer genel
korozyon
dayanıklılığına
sahiptir.Ġç korozyona
karşı duyarlı
değildir.Bütün
ısılarda yumuşaktır.
900 C kadar ısı
oksidasyonuna
karşı
Gerilme korozyon
dayanıklığı
çatlağına
iyidir.Sürtünme duyarlıdır.
kabiliyeti
yüksektir.
317L
316L kalitenin
molibdeni
daha fazlaşeklidir.
Kloridlere,sülfirik ve
fosforik aside daha
fazla dayanıklıdır.
316L kaliteye
benzer
özelliklere
sahiptir.
Tipik ateşe
dayanıklı kalite
yaklaşık 1100 C
25/20 paslanmaz
kadar
çelik ve düşük
oksidasyona
309 ve karbon içeriğiyle
karşı
310
yüksek sıcaklıklarda mükemmel
ve nemli ortamlarda dayanıklıdır.800
tercih edilir.
C kadar
sürtünme
kabiliyeti
yüksektir.
kaynak yapılabilir,
bükülebilir ve
genişletilebilir.
Isıl işlem
uygulanmadan
kaynak yapılabilir,
bükülebilir ve
genişletilebilir.
borulama ısı
değiştirigeçlerinde
kazanlarda ve süper
heatherlerde
konserve sanayinde
kullanılır.
Kimya petrokimya ve
gıda endüstrilerinde
boru ve ısı
değiştirigeçlerinde
kazan ve fırınlarda ,
vernik, sentetik
reçine lastik ve
motor yakıtı
endüstrilerinde
pompa kompresör
parçaları, nükleer
mühendislik.
Isıl işlem
Gerilme korozyon
uygulanmadan
çatlağına ve sigma
kaynak yapılabilir,
oluşumuna karşı
bükülebilir ve
hassastır.
genişletilebilir.
Boru ve ısı
değiştirgeçlerinde.
900 C'den fazla
sıcaklıklarda
devamlı çalışma
Kaynak yapılabilir,
durumunda sigma
fakat iç korozyon
oluşumuna yol
olabilir.
açar.Buda iç
korozyona karşı
duyarlı hale getirir.
Kimya petrokimya
endüstrilerinde ısı
değiştirigeçlerinde
fırın tüplerinde
www.alticaret.com
[email protected]
Download