açılarına göre üçgenler

advertisement
BÜLENT ALTOP İLKÖĞRETİM OKULU
4/B SINIFI
AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER
1. Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir?...........................
2. Aşağıdaki üçgenlerin, açı özelliklerine göre isimlerini altlarına yazınız.
.
3.
………………
………………….
…………….
Aşağıdaki üçgenlerin açılarını ölçünüz. Açılarına göre isimlerini altlarına yazınız.
……………….
…………………
………………
4. Aşağıdaki ikizkenar üçgenin BAC açısı 50 olduğuna göre, diğer iki açısı kaç derecedir?
A
B
C
5. Dik açılı bir üçgenin dar açılarından biri 35 ise, diğer dar açının ölçüsü kaç derecedir?
6. Bir üçgenin iki açısının toplamı 110
ise diğer açı kaç derecedir?
7. İletki kullanarak birer tane dik açılı, dar açılı ve geniş açılı üçgen çizip açı ölçülerini yazınız.
8 – Yandaki açı aşağıdakilerden hangisiyle gösterilmez?

a) OBA

c) O

b) AOB

d) BOA
9 – Aşağıdakilerden hangisi geniş açıdır?
10– Yandaki AÔB açısının dik açı olması için kaç derecelik açı ile tamamlanması gerekir?
a) 47
b) 37
c) 27
d) 17
11 - 48° lik bir açının,geniş açı olması için en az kaç derecelik bir açı eklenmelidir?
a) 63
b) 53
c) 43
d) 33
12 – Bir dik açı ile en büyük dar açının toplamı kaç derecedir?
a) 181
b) 179
c) 169
d) 159
13 – Ölçümü 90° den büyük ,180° den küçük olan açı nasıl bir açıdır?
a) Dar açı
b) Dik açı
c) Kesişen açı
d) Geniş açı
14 – Bir dik açı ile bir dar açının toplamı 137° dir.Dar açı kaç derecedir?
a) 47
b) 57
c) 37
d) 67
15 – İki açının toplam ölçümü 158° dir.Açılardan biri diğerinden 38° büyük olduğuna göre,büyük açı kaç
derecedir?
a) 78
b) 88
c) 98
d) 108
16 – Yandaki açı için,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) OB ışını açının bir kenarıdır. b) Açı, OBA biçiminde adlandırılır.
c) O noktası açının köşesidir. d) Açı,dar açıdır.


17 – Yandaki şekilde, s( AOB) açısının ölçümü 140° ise, s(AOC) = açısının ölçümü kaç derecedir?
a) 50
b) 60
c) 70
d) 80
18)Aşağıdaki üçgenlerde verilmeyen açıları bulunuz.
A
D
?
70°
?
?
70°
50°
B
G
C
E
80°
F
H
30° 140°
K
19)Bir üçgende; s(Â) = 70°, s(B̂) = 50° ise , s(Ĉ) kaç derecedir?
20)Bir üçgende s(Â) = 70° dir.Diğer iki açının ölçümleri eşittir.Eşit açılardan biri kaç
Aşağıda verilen üçgenlerin açılarını iletki ile ölçerek,yazınız.
derecedir?
21) Aşağıda verilen üçgenlerin açılarını iletki ile ölçerek,yazınız.
A
A
B
C
A
B
C
B
C
s(Â) = ...........
s(Â) = ...............
s(Â) = ..............
s(B̂) = ...........
s(B̂) = ................
s(B̂) = ..............
s(Ĉ) = ............
s(Ĉ) = ................
s(Ĉ) = ..............
22)Aşağıda bir taban açısı verilen ikizkenar üçgenlerin tepe açılarını bulunuz.
a)
b)
c)
d)
Taban açısı
Taban açısı
Taban açısı
Taban açısı
=
=
=
=
40°
70°
55°
62°
ise , tepe açısı kaç derecedir?
ise , tepe açısı kaç derecedir?
ise , tepe açısı kaç derecedir?
ise , tepe açısı kaç derecedir?
23)Aşağıda bir kenar uzunlukları verilen eşkenar üçgenlerin çevresini bulunuz.
a) a = 12 cm
b) a = 34 cm
c) a = 25 cm
d) a = 48 cm
e) a = 56 cm
f) a = 75 cm
24) Aşağıda çevre uzunlukları verilen eşkenar üçgenlerin bir kenar uzunluğunu
Ç = 24 cm
Ç = 36 cm
Ç = 42 cm
Ç= 108 cm
bulunuz.
25) Aşağıdaki ikizkenar üçgenlerin çevresini bulunuz.
A
B
A
C
I AB I =8 cm
I BC I =5 cm ise
Ç= ? cm
B
I AB I = 12 cm
Ç= 40 cm
I AC I = ? cm
A
C
B
A
C B
I AC I = 20 cm
Ç= 90 cm
I AB I = ? cm
C
I AB I=7 cm
Ç=30 cm
I BC I = ? cm
Download