Elektronik Cihaz - Nurol Sigorta A.Ş.

advertisement
Elektronik Cihaz - Nurol Sigorta A.Ş.
Elektronik Cihaz Sigortası ile işyerlerinde, iş merkezlerinde, hastanelerde, okullarda,
fabrikalarda, ofislerde, grafik endüstrisinde, yayıncılıkta vb. çalışma alanlarında kullanılan tüm
cihazlarınızı doğal aletlere, yangına, depreme, hırsızlığa, teröre veya önceden bilinmeyen ve
beklenmedik her türlü riske karşı güv ence altına alabilirsiniz. Elektronik Cihaz Sigortası" tüm
riskleri bir poliçe ile, üstelik miktarını da sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyeceğiniz
şekilde güvenceye alıyor.
Elektronik Cihaz Sigortası ile Neler Sigortalanır ?
Teminatlar
Bilgisayar Sistemleri ( Bilgi İşlem
Cihazları, Kişisel Bilgisayarlar)
Hırsızlık
Ofiste Kullanılan Cihazlar ( Fotokopi,Telefaks,Telefon Sistemi
Hatalı Tasarım,
vb.)
Hatalı Malzeme
İletişim Sistemleri ( Radyo-TV
Sistemleri, Telekominikasyon
Elektriksel
Cihazları
Bozulmalar
)
(Kısa Devre, Aşırı Ge
Tıbbi Elektronik Cihazları ( Röntgen,
Ultrasonografi, Tomografi
Yangın, Yıldırım,
vb. )
İnfilak
Endüstriyel Ölçü Kontrol Sistemleri
Toprak Kayması, Rutubet Etkisi
Test ve Laboratuvar Cihazları
Sigortalanır.
Duman, İs, Kararma
İşletme Personelinin veya Üçüncü
Kişilerin İhmali
Fırtına, Su Basması İsteğe Bağlı Teminatlar
Deprem : Deprem yer altındaki boşlukların çökmesi, volkanik indifa ve özellikle toprağın
içersinde ani enerji boşalması nedenleri ile yer kabuğunun tabi olarak şekil değişikliğine
uğramasıdır. Deprem ve Yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın
ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararların temin edilmesidir.
Ekspres Nakliye Fazla Mesai Ücretleri : Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü
meydana gelen hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye
masrafları, fazla çalışma ücretleridir.
Valf ve Tüpler : Elektronik Cihaz Sigortası Teminatı kapsamına giren sebeplerden ötürü
hasarlanan valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.
Alternatif Kullanım ( Arıza Nedeniyle Kiralanan Cihazlar İçin ) : Elektronik Cihaz Sigortası
1/2
Elektronik Cihaz - Nurol Sigorta A.Ş.
teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine, alternatif başka
bir kıymetin kullanılmasından doğacak, artan iş ve çalışma masraflarının teminat altına
alınmasıdır.
Harici Bilgi Ortamı ( Manyetik Bantlar ve Diskler ) : Bilgisayar gibi elektronik bilgi işlem
sistemlerindeki bilgilerin manyetik disk, bant, kart, düz metin formları gibi harici bilginin fiziki
hasarlarından oluşan ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.
Seyyar ve Taşınabilir Cihaz : Elektronik Cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında
kullanım ve sevkiyatları sırasındaki zararları kapsamaktadır.
Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler : Yangına sebebiyet vermiş olsun,
olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen
olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan
müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave
edilmiştir.
Kötü Niyetli Hareketler, Grev,Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla
ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü
niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından
yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak
sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.Terör, Terörist eylemler ve bu
eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu
yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir.
2/2
Download