18-29 yaş ssk işveren prim hissesi teşvikinde

advertisement
İŞVEREN SSK HİSSESİ TEŞVİKİNDE ORTALAMA SİGORTALI SAYISI
4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa, eklenen geçici 7.madde ile,18 yaşından büyük
ve 29 yaşından küçük olanlar ile 18 yaşından büyük kadınlardan, yaş şartı aranmaksızın, 2008
Ocak-2008 Haziran yada 2008-Aralık,2009-Ocak, aylarında çalışmayanlardan, yeni işe
alınan işçilerin, işveren SSK hissesi, işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır. Bu yasayı
uygulamak güçlüğü çeken, meslek mensubu, muhasebeci ve mali müşavirler , işyerlerinin
ortalama sigortalı sayısını, işçi giriş çıkışı olduğu zaman takip etmelidirler.Ortalama sigortalı
sayısının üstündeki işçiler için teşvik vardır.Üç-beş yıl sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan,
bildirgeniz hatalı gönderilmiş, düzeltin ve aradaki farkı ödeyin diyebilirler.18-29 yaş tesbitini
yapan SGK nın sistemi, ortalama sigortalı sayısını tespit edememektedir.Kanunun uygulama
zorluğunu bilen muhasebeci, mali müşavirler, bu kanunu uygulamamaktadır, uygulayanlarda
zorluk çekmektedir.4447 ye gönderilen, aylık prim hizmet belgeleriniz, kurum tarafından,
kontrol edildiğinde karşınıza, 18-29 yaş şartını tutmayanları bildirdiğiniz yada ortalama
sigortalı sayısını geçmediğiniz çıkabilir.Bundan dolayı, ortalama sigortalı sayısı, 4447 ye göre
önemlidir, kesinlikle her giriş çıkış olduğunda İşsizlik Sigortasına göre çalışan işçilerinizi
kontrol edin.Sosyal Güvenlik Kurumu, 4447 ye göre işçi çalıştıran işyerlerinin talebini,
uygundur diyerek, kabul etmektedir ve e-bildirge ortamında gönderilen aylık prim hizmet
belgeleri, kontrol edilmiştir denmektedir.
ORTALAMA SİGORTALI SAYISI
Ortalama sigortalı sayısının, üstündeki işçiler teşvikten yararlanacaklardır.01.07.2008
den sonra işçi çalıştıranlar, ortalama sigortası sayısı hesaplamayacaklardır.
Örnek:1
Örnek:2
Örnek:3
Örnek:4
Örnek:5
Yıl
Ay
İşçi Sayısı
İşçi sayısı
İşçi sayısı
İşçi sayısı
İşçi sayısı
2007 Temmuz
2
0
11
16
0
2007 Ağustos
2
0
12
16
0
2007 Eylül
1
0
13
16
0
2007 Ekim
1
0
14
16
0
2007 Kasım
2
0
15
16
0
2007 Aralık
2
0
8
16
0
2008 Ocak
2
0
0
16
0
2008 Şubat
2
0
0
16
0
2008 Mart
2
0
0
16
0
2008 Nisan
3
9
0
15
0
2008 Mayıs
3
7
0
15
0
2008 Haziran
2
1
0
15
0
Toplam 24işçi/12ay 17işçi/3ay
73işçi/6ay
189işçi/12ay hesaplan
Ortalama işçi sayısı =2
5,66=6
12,16=12
15,75=16
mayacak
Küsuratlar 0,01 ila 0,49 a kadar olanlar aşağıya, 0,50 ila 0,99 arası olanlar yukarıya
yuvarlanacaktır.Ortalama sigortalı sayısının, üstündeki işçiler teşvikten
yararlanacaklardır.01.07.2008 den sonra işçi çalıştıran işyerlerinde, ortalama sigortası sayısı
hesaplamayacaktır.18-29 yaş şartını tutan işçiler ne kadar olursa olsun, ortalama sigortalı
sayısını, geçmeyenler yararlanamayacaktır, geçenlerde, ortalama sigortalı sayısını geçen işçi
kadar 4447 den yararlanacaktır.Bu dönemlerde işçi çalıştırmayanlar ve işyerini 01.07.2008
den sonra tescil ettirenler, işçi sayısı ne kadar olursa olsun, 18-29 yaş şartlarını taşıyan
işçilerin hepsi yararlanacaktır.
İŞÇİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER
Kadın işçilerden 18 yaşından büyük olanlar, 2008 Ocak-2008 Haziran yada 2008Aralık-2009 Ocak aylarında çalışmayanlar yararlanacaklardır.
Erkek İşçilerden 18-29 yaş aralığında olanlar, 2008 Ocak-2008 Haziran yada 2008Aralık-2009 Ocak aylarında çalışmayanlar yararlanacaklardır.
Beytullah Başol
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
[email protected]
10.06.2009
www.muhasebenet.net
Kaynaklar:
1-26.05.2008 tarihli 5763 sayılı kanun 20.madde
2-01.08.2008 tarihli 2008/73 SGK genelgesi
3-28.02.2009 tarihli 5838 sayılı kanun 32 madde birinci fıkra
4-25.03.2009 Tarihli 2009/52 SGK genelgesi
www.muhasebenet.net
Diğer makaleleri
- İlave işçi çalıştıran işverenlere işveren SSK hissesi prim teşviki
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards