Dış ticaret açığının yüzde 91`i 10 ülkeye Verildi

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Dış ticaret açığının yüzde 91'i 10 ülkeye
Verildi
21 Kasım 2013 Perşembe
Türkiye, Çin, Hindistan, Güney Kore gibi ülkelerin adeta açık pazarı haline geldi. 2013 yılının
9 ayında (ocak-eylül) yaklaşık 75,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen dış ticaret açığının
yüzde 91,2'si 10 ülkeden kaynaklandı
ANTALYA - Türkiye, 2013 yılının Ocak-Eylül döneminde 112 milyar 492 milyon 680 bin
dolarlık ihracata karşılık, 187 milyar 622 milyon 907 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi.
Böylece Türkiye, 75 milyar 130 milyon 227 bin dolarlık dış ticaret açığı verdi.
Bu açığın 36 milyar 843 milyon 978 bin dolarlık bölümünü Çin, Rusya Federasyonu ve
Almanya'ya verilen dış ticaret açığı oluşturdu. İsviçre ve ABD'nin de eklenmesiyle dış ticaret
açığı 49 milyar 79 milyon 930 bin dolara, 5 ülkenin toplam dış ticaret açığı içindeki payı ise
yüzde
65,3'e
ulaştı.
Buna en çok açığın verildiği diğer ülkeler İtalya, İran, Japonya, Hindistan ve Güney Kore
eklendiğinde Türkiye'nin 10 ülkeye verdiği açık 68 milyar 538 milyon 6 bin dolara ve yüzde
91,2 paya ulaştı.
Güney Kore'ye 1 sattık 14 aldık
Ocak-eylül döneminde Türkiye, Güney Kore'ye yaptığı ihracata karşılık yaklaşık 14 kat,
Hindistan'a yaptığı ihracatın karşılığı 10 kat, İsviçre'ye yaptığı ihracatın karşılığı 9 kat,
Japonya'ya yaptığı ihracatın karşılığı 8 kat, Çin'e yaptığı ihracatın karşılığı 7 kat, Rusya'ya
yaptığı ihracatın karşılığı 3,5 kat, İtalya'ya yaptığı ihracata karşı da 2 kat fazla ithalat yaptı.
Bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye'nin 75,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen dış
ticaret açığının yüzde 21'ini Çin'e verilen açık oluşturdu. Söz konusu dönemde Çin'den
yapılan 18 milyar 502 milyon 51 bin dolarlık ithalata karşılık bu ülkeye sadece 2 milyar 688
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
milyon 989 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu arada Çin'den yapılan ithalat, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 17,8, ihracat ise yüzde 2,4 artış gösterdi.
Rusya 13 milyar 316 milyon 63 bin dolarla Çin'den sonra en çok dış ticaret açığı verilen ülke
oldu. Rusya'ya yapılan ihracat bu dönemde geçen yıla göre yüzde 5,3 artışla 5 milyar 155
milyon 851 bin dolar, ithalat ise yüzde 5,7 azalarak 18 milyar 471 milyon 914 bin dolar
düzeyinde gerçekleşti.
Almanya, dış ticaret açığı verilen ülkeler arasında Çin ve Rusya'dan sonra üçüncü sırada yer
aldı. Yılın 9 ayında Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 2,2 oranında artarak 10 milyar 36
milyon 500 bin dolara, ithalat ise yüzde 13,2 artarak 17 milyar 751 milyon 353 bin dolara
yükseldi. Türkiye'nin, Almanya'ya verdiği dış ticaret açığı da 7 milyar 714 milyon 853 bin
dolar düzeyine çıktı.
İsviçre dördüncü sırada
Altın ithalatındaki artışın da etkisiyle Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı verdiği ülkeler
arasında İsviçre dördüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin İsviçre'ye yaptığı ihracat geçen yılın
aynı dönemine göre bu dönemde yüzde 32,4 azalışla 811 milyon 791 bin dolara gerilerken, bu
ülkeden ithalatı yüzde 98,5 artışla 7 milyar 504 milyon 851 bin dolara yükseldi. Söz konusu
dönemde Türkiye'nin İsviçre'ye verdiği dış ticaret açığı da 6 milyar 693 milyon 60 bin dolara
ulaştı.
Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin en çok ticaret açığı verdiği ülkeler sıralamasında ABD
beşinci sırada yer aldı. 9 ayda Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracat geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 3,2 artışla 4 milyar 265 milyon 456 bin dolara yükselirken, ithalatı yüzde 12,5
azalarak 9 milyar 808 milyon 348 bin dolar oldu. ABD'ye verilen dış ticaret açığı ise 5 milyar
542 milyon 892 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.
Dış ticaret fazlası verilen ülkeler
Bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye'nin en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke Irak oldu.
Türkiye, yılın 9 ayında Irak'a 8 milyar 473 milyon 453 bin dolar ihracat yaparken, bu ülkeden
88 milyon 944 bin dolarlık ithalat yaptı. Türkiye'nin Irak'a verdiği dış ticaret fazlası 8 milyar
384 milyon 509 bin dolar oldu.
Azerbaycan 1 milyar 995 milyon 387 milyon dolar dış ticaret fazlası ile ikinci sırada yer aldı.
Ocak-eylül döneminde Azerbaycan'a 2 milyar 237 milyon 761 bin dolar ihracat yapılırken bu
ülkeden 242 milyon 374 bin dolarlık ithalat yapıldı.
Dış ticaret fazlası verilen ülkeler arasında 1 milyar 841 milyon 868 bin dolarlık fazla ile Libya
üçüncü, 1 milyar 810 milyon 772 bin dolarlık fazla ile İngiltere dördüncü, 1 milyar 239
milyon 959 bin dolarlık fazla ile Mısır beşinci sırada yer aldı.
Türkiye'nin dış ticaret dengesinin fazla verdiği diğer bazı ülkeler şöyle:
"Danimarka, Malta, Litvanya, Arnavutluk, Belarus, Gürcistan, Türkmenistan, Kırgızistan,
Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Fas, Cezayir, Tunus,
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Suudi Arabistan, Sudan, Moritanya, Mali, Nijer, Çad, Senegal, Gambiya, Gine, Liberya,
Nijerya, Kenya, KKTC, Lübnan, Suriye, İsrail, Yemen, Singapur."
10 ülkeye yapılan ithalat, ihracat ve ihracatın ithalatı karşılama oranları şöyle:
Ülke İhracat (bin dolar)
1) Çin
İthalat (bin dolar) Dış ticaret dengesi (bin dolar)
2.688.989
18.502.051
-15.813.062
2) Rusya 5.155.851
18.471.914
-13.316.063
3) Almanya 10.036.500
4)
İsviçre 811.791
5) ABD
4.265.456
17.751.353
7.504.851
9.808.348
-7.714.853
-6.693.060
-5.542.892
6)
İran
3.407.361
8.049.218
-4.641.857
7)
İtalya
4.990.089
9.511.999
-4.521.910
8) Hindistan 442.112
4.483.318
-4.041.206
9) G.Kore
317.815
4.306.320
-3.988.505
10) Japonya 311.286
2.575.884
-2.264.598
80.065.430
86.657.651
-6.592.221
112.492.680
187.622.907
Diğer
Toplam
-75.130.227
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı,Dıs Ticaret,Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı,mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret,Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına,başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler oldukları şekliyle Alıntı yapılar akta ve kaynak gösterilmek suretiyle de sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download