336-sARTNAME

advertisement
19 KALEM İLAÇ TEKNiK ŞARTNAMESi
1) Teklif edilen ilaçlar Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ve çıkarılmış genelge ve tüzüklere uygun
olmalıdır.
2) İhale listesinde tarafımızca detaylıca tarif edilmiş ilaçlar, yüklenici tarafından doğru içerik ve dozaj
formunda teklif edilmelidir. Hatalı teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Siparişi verilen ilaçların teslim tarihleri itibari ile miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre olmalıdır.
Yani, teslim edilen ilaçların kullanım süresinin en çok 1/3’ü tamamlanmış olmalıdır. Teslim edilen
ilaçlar karışık miadlı olmamalıdır.
4) Tüketilmemiş ilaçlar, fiyat artışı gözetmeksizin, son kullanım sürelerinin dolmasına 3 ay kala
yüklenici firmaya bildirmek kaydı ile bu ilaçların şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 10
gün içerisinde değiştirilmelidir.
5) Ambalajlarda Sağlık Bakanlığınca kabul edilmiş usullere uyulmalıdır. Ampuller üzerinde etken
madde miktarları hacmi açık bir şekilde yazılı olmayan, okunmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
Flakonlar üzerindeki etiketler düşmeyecek biçimde yapıştırılmalı, ambalajların içerisinde
prospektüsleri bulunmalıdır.
6) Herhangi bir ilacın Sağlık Bakanlığı ve üretici firma tarafından toplatılması veya geri çekilmesi
halinde, Yüklenici, elimizdeki ilaçları aynı ilacın kullanımına uygun olan serisi ile değiştirilmekle
yükümlüdür. İlacın imal ve ithalinin iptali veya yasaklanması halinde ise Yüklenici ilaçların ihale
bedeli tutarı kadar hastanemize ödeme yapmak ya da tutarı kadar yerine Hastane Yönetiminin
uygun gördüğü başka bir ilaç teslim etmek zorundadır.
7) Ezilmiş, kırık ve zarar görmüş ambalajlı ürünler ile içerisinde tortu bulunan ürünler kabul
edilmeyecektir.
8) Karekodlu ilaçların üzerine “İHALE MALIDIR SATILAMAZ” ibaresinin basılmasına gerek yoktur.
Diğer ilaçlar için bu ibare “KIRMIZI” renkte matbaa harfleri ile basılacak veya silinmez mürekkep
kullanılarak lastik damga ile kaşelenecektir.
9) İlaç ve serumların teslim yeri ilaç ve malzeme deposu olup depo içi istifleme firmaya aittir.
10) Teslim tarih ve saati en az bir gün önceden ilaç ve malzeme deposuna bildirilecektir. Tatil
günlerinde teslimat yapılmayacaktır.
11) İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilaçlar karekod ambalajlı olarak teslim edilecektir.
Serumlar barkod etiketli olacaktır.
12) Kurum istediği takdirde istediği ilacı iade edebilecek ve/veya başka bir ilaçla değiştirilebilecektir.
13) Sipariş edilen ürünler teslim edilirken veya herhangi bir sebeple iade alındığında Yüklenici
tarafından ürünlere ait “İTS Bildirimi” yapılması zorunludur.
14) İhalede teklif edilmiş olan ilaçlar sipariş edilecektir.
15) Soğuk zincirle dağıtım ve saklanması zorunlu olan ilaçlar bu şartlara uygun şekilde teslim
edilecektir. Aksi taktirde teslim alınmayacaktır. (Emanete alınmayacak, sorumluluk kabul
edilmeyecektir.)
16) Muayene Komisyonu gerek duyduğu ilaçlardan her seri için yeterli sayıda numune olarak Refik
Saydam Hıfzısıhha Enstitüsüne analiz için gönderebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır.
Analiz sebebi ile eksilen stok firma tarafından tamamlanmalıdır.
Download