Diyabet - Trakya Üniversitesi

advertisement
DİYABET
Ahmet MURADİ, Özge FİDAN, D.Batuhan GÜNDERE, Arif MERAY
Necdet SÜT, TÜTF Biyoistatistik Bölüm Başkanı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne
Amaç: Günümüzde hızla artmakta olan diyabet
hakkında bilgi vermek ve toplumda farkındalık
oluşturmak.
Diyabet ya insülin salgılanmasındaki yetersizlik ya da insülinin
etkisindeki bir bozukluk sonucunda ortaya çıkan yüksek kan
şekerinin yol açmasıyla oluşan hastalıkları tanımlamak için
kullanılır. Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki çeşidi vardır.
-Tip 1 diyabet özellikleri: 20 yaşından daha erken başlar ,kilosu
normaldir, ağır insülin eksikliği vardır. Sebepleri genetik
otoimmun ve çevresel olabilir. Virüslerin başlatıcı olduğu
düşünülmektedir.
-Tip 2 diyabet özellikleri: 30 yaşından büyüklerde başlar,
azalmış ya da normal insülin değerlerine sahiptir. En sık görülen
tiptir. Bu hastalarda obezite görülür. Genetik yatkınlık oranı
yüksektir.
Her iki tipte uzun dönemde damarları, böbrekleri, gözleri ve
sinirleri etkiler. Diyabetin üç önemli etkisi iştah artması, aşırı
susama hissi ve sık idrara çıkmadır. Tip 1 diyabet çocuklarda kısa
sürede ortaya çıkabilir fakat Tip 2 diyabette hastalık uzun sürede
gelişir ve belirtileri daha az görünürdür.
Diyabetin Tanısı
• Günün herhangi bir vaktinde ölçülen kan şekerinin 200
mg/dL’nin üstünde olması ve diyabete ait belirtilerin olması
• Açlık kan şekerinin 126 mg/dL veya üstünde olması
• 75 g glukoz çözeltisi kullanılarak yapılan şeker yüklemesi
testinden sonraki 2. saatte kan şekeri düzeyinin 200 mg/dL
veya üstünde olması
• Hb-A1c değerinin 6.5 mg/dL’nin üzerinde olması
Diyabet Tedavisi
•
•
•
•
Eğitim
Egzersiz
Sağlıklı Beslenme
Doğru İlaç Kullanımı
WHO(Dünya Sağlık Örgütü) verilerine göre 2000 yılının başında dünya
nüfusunun yaklaşık %3’ü, yani 170 milyon kişi diyabet hastasıdır ve
bunun önemli bir kısmını tip 2 diyabet hastaları oluşturur. Dünya
genelinde diyabetin görülme sıklığı artmaktadır ve bu hızla artmaya
devam ederse 2030 yılında yaklaşık 330 milyon kişinin(Dünya nüfusunun
yaklaşık %5’i) diyabet hastası olacağı düşünülmektedir. Diyabet
hastalığının artışının önemli bir kısmı Asya ve Afrika ülkelerindedir. 2030
yılında en fazla diyabet hastalığının görüleceği tahmin edilen 3 ülke
sırasıyla Hindistan(yaklaşık 80 milyon kişi) ,Çin(yaklaşık 40 milyon kişi) ve
Amerika Birleşik Devletleridir(yaklaşık 30 milyon kişi).
Türkiye’de ise 40 yaşından sonraki nüfusun en az %10’u diyabet
hastasıdır. Bölgesel olarak bakıldığı zaman en az diyabetik kişi Kuzey
Anadolu’da(%14,5) , en fazla diyabetik kişi ise Doğu Anadolu’da(%18,2)
bulunmaktadır.
Obezite Tip 2 diyabette oluşan insülin direnci ile ilişkilidir, yani insülin reseptörü
azdır. Obezite, ağır insülin direnciyle paralel seyreder. Obez bireylerde insülinin etkisi
normalden farklıdır. İnsülin etkisinin başlamasındaki gecikme ile birlikte insülinin hızlı
deaktivasyonu, oral glikoz yükleme sırasında ya da öğünlerde insülinin etkisini
azaltarak insülinin etkisinde fonksiyonel bir yetmezliğe yol açar. İnsülin fonksiyonel
olarak yetersiz olunca özellikle karında lipolizis belirgin olarak artar. Serbest yağ asidi
artışı sonucu karaciğerde glikoz yapımı artar, kas dokusunda glikoz kullanımı azalır ve
pankreasın insülin salgılanması azalır. Serbest yağ asidinin yüksekliği ve obezite
süresinin insülin direnci ile ilişkisi vardır. Önce insülin direnci başlamakta ve sonunda
insülin sekresyonu azalmaktadır. Yağ dokusunda trigliserid depoları arttıkça obezite
gelişir. Sonuçta kas ve yağ dokusunun insüline yanıtı ve insülinle oluşan glikoz
transportu azalır.
Kaynakça
1. Other types of diabetes, American Diabetes Association.
2. FDA Approves First Ever Inhaled Insulin Combination Product for Treatment of Diabetes
3. Association of Urinary Bisphenol A Concentration with Medical Disorders and Laboratory Abnormalities in Adults
4. Pathologic Basis of Disease, 2010 baskısı
5. Standards of medical care in diabetes, 2006 baskısı
6. Global Prevalence of Diabetes ; Estimates for the year 2000 and projections for 2030
7. Türk Diyabet Cemiyeti ; TURDEP(Türkiye’de Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans
Çalışması) II
8. Obesity and the risk for diabetes(Gougeon R.)
9. American Diabetes Association, North American Association for the Study of Obesity, American Society for Clinical
Nutrition.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards